Stopień I

Administracja

Jeżeli jesteś osobą komunikatywną, samodzielną oraz doskonale zorganizowaną, studia na kierunku Administracja z pewnością przypadną Ci do gustu! Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w administracji publicznej oraz samorządowej, a także w pionach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach, co sprawia, że możliwości zatrudnienia po tym kierunku są bardzo szerokie.

Studia administracja - specjalności dla Studentów

Nauka w WSAiB przygotuje Cię do objęcia wymarzonego stanowiska, a w dokładnym zaplanowaniu kariery zawodowej pomogą Ci nasze specjalności. Na naszej uczelni możesz studiować Administrację Celną i Skarbową, Administrację Regionalną i Europejską oraz Dyplomację i Służbę Konsularną. To sprawia, że każdy kandydat decydujący się na studia na WSAiB znajdzie u nas ścieżkę kształcenia najlepiej dopasowaną do swoich zainteresowań.

Program studiów na Wydziale Prawa i Administracji

Oprócz ciekawych specjalizacji w WSAiB przygotowaliśmy dla Ciebie także interesujący program nauczania. Na naszej uczelni staramy się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. Program Administracji zawiera przedmioty z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawy wiedzy ekonomicznej.

Studenci zdobywają także umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Uzyskują również szeroką wiedzę na temat struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej oraz europejskiej.

Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń, ale nabyte umiejętności teoretyczne możesz wykorzystać także podczas przeprowadzania case studies, czyli analizy przypadków oraz wizyt studyjnych. Dzięki tym innowacyjnym sposobom nauczania i korzystania z nabytej wiedzy studia w WSAiB doskonale przygotują Cię do przyszłej pracy w zawodzie.

Studia w WSAiB obejmują także obowiązkowe praktyki i staże w instytucjach publicznych oraz pionach administracyjnych przedsiębiorstw prywatnych.

Studia licencjackie na kierunku Administracja trwają sześć semestrów, a po ich ukończeniu zyskujesz tytuł zawodowy licencjata. Osoby zainteresowane dalszym kształceniem mogą kontynuować naukę na tym samym kierunku na studiach II stopnia.

Specjalności na kierunku Administracja

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • 375 zł

   od 271 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

 • Urząd Marszałkowski

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Wojewódzki Urząd Pracy

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania faq

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 15:00. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja w WSAiB rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy 30 września. Na każdym kierunku obowiązuje limit miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  Podczas rekrutacji na studia I stopnia w WSAiB nie są brane pod uwagę punkty zdobyte na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym należy posiadać świadectwo maturalne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest  rejestracja on-line oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Maturzyści mogą rejestrować się do systemu rekrutacyjnego przed terminem uzyskania świadectwa maturalnego, a po jego otrzymaniu dołączyć go do wymaganych dokumentów. Aby zostać studentem studiów II stopnia należy posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.