Stopień I

Administracja
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Zarówno instytucje sfery publicznej, jak i firmy z sektora prywatnego poszukują absolwentów kierunku Administracja. Jeżeli wybierzesz studia I stopnia na naszej uczelni, masz szansę zdobyć perspektywiczny zawód. W czasie studiów poznasz teorię, którą wykorzystasz w praktyce podczas warsztatów i case studies. Ponieważ na naszej uczelni kładziemy nacisk na naukę języków obcych, Administracja to studia przygotowujące do pracy również w zagranicznych instytucjach.

Dlaczego warto wybrać specjalność Administracja?

Chcesz w przyszłości pracować w instytucjach państwowych? Szukasz stabilnej, pewnej pracy, w której wykorzystasz swoje zdolności organizacyjne? Studia Administracja w Gdyni to pierwszy krok do realizacji planów zawodowych. Wybór naszej uczelni to sposób, aby:

 • zdobyć podstawową wiedzę z różnych dziedzin, w tym administracji, prawa, nauk społecznych oraz ekonomii,

 • dowiedzieć się, jak działa administracja samorządowa, rządowa i europejska,

 • nauczyć się pracy z różnymi dokumentami,

 • pogłębić znajomość wybranego języka obcego – angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego,

 • czerpać z doświadczenia specjalistów, którzy są wykładowcami i praktykami.

Czego nauczysz się na studiach licencjackich Administracja?

Studia Administracja w Gdyni dobrze przygotują Cię do pracy w administracji publicznej i samorządowej. Zajęcia prowadzone przez praktyków pomogą Ci zrozumieć, jak działa współczesna administracja w krajach demokratycznych. W czasie warsztatów z ekspertami nauczysz się interpretować różne teksty prawne oraz przygotowywać pisma administracyjne.

Kierunek Administracja oferuje także rozwój umiejętności organizacyjnych i miękkich. Decydując się na te studia:

 • rozwiniesz kompetencje organizacyjne,

 • udoskonalisz umiejętność pracy w grupie,

 • nauczysz się, jak efektywnie rozwiązywać problemy w zespole.

Dzięki praktykom studenckim podczas nauki na kierunku Administracja zdobytą wiedzę (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) wykorzystasz jeszcze przed uzyskaniem dyplomu – na praktykach studenckich. W tym celu współpracujemy m.in. z Urzędem Miasta Gdańsk czy Urzędem Miasta Gdynia.

Administracja – wybierz kierunek z potencjałem

Studia na kierunku Administracja to optymalny wybór, jeżeli w przyszłości chcesz pracować w instytucjach rządowych lub samorządowych. Kierunek ten sprawdzi się też, gdy rozważasz podjęcie zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej. Jednocześnie kierunek Administracja dla studentów z Gdyni i Gdańska dobrze przygotowuje również do pracy w sektorze prywatnym – w firmach finansowych, ubezpieczeniowych, marketingowych czy bankach. Inne możliwości zatrudnienia to praca w służbach (np. policji) lub organach partii politycznych.

Po ukończeniu studiów możesz nie tylko podjąć zatrudnienie, ale też dalej pogłębiać swoją wiedzę, wybierając na naszej uczelni Administracja studia II stopnia. Ukończenie studiów Administracja II stopnia daje dodatkowe możliwości i otwiera drogę do kariery naukowej.

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Administracja?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.