Stopień I

Administracja
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Jeżeli jesteś osobą komunikatywną, samodzielną oraz doskonale zorganizowaną, studia na kierunku Administracja z pewnością przypadną Ci do gustu! Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w administracji publicznej oraz samorządowej, a także w pionach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach, co sprawia, że możliwości zatrudnienia po tym kierunku są bardzo szerokie.

Studia administracja - specjalności dla Studentów

Nauka w WSAiB przygotuje Cię do objęcia wymarzonego stanowiska, a w dokładnym zaplanowaniu kariery zawodowej pomogą Ci nasze specjalności. Na naszej uczelni możesz studiować Administrację Celną i Skarbową, Administrację Publiczną, Administrację Regionalną i Europejską, Mediacje Rodzinne oraz Obsługę Biznesu. To sprawia, że każdy kandydat decydujący się na studia na WSAiB znajdzie u nas ścieżkę kształcenia najlepiej dopasowaną do swoich zainteresowań.

Program studiów na Wydziale Prawa i Administracji

Oprócz ciekawych specjalizacji w WSAiB przygotowaliśmy dla Ciebie także interesujący program nauczania. Na naszej uczelni staramy się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. Program Administracji zawiera przedmioty z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawy wiedzy ekonomicznej.

Studenci zdobywają także umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Uzyskują również szeroką wiedzę na temat struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej oraz europejskiej.

Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń, ale nabyte umiejętności teoretyczne możesz wykorzystać także podczas przeprowadzania case studies, czyli analizy przypadków oraz wizyt studyjnych. Dzięki tym innowacyjnym sposobom nauczania i korzystania z nabytej wiedzy studia w WSAiB doskonale przygotują Cię do przyszłej pracy w zawodzie.

Studia w WSAiB obejmują także obowiązkowe praktyki i staże w instytucjach publicznych oraz pionach administracyjnych przedsiębiorstw prywatnych.

Uczelnia Kwiatkowskiego współpracuje z wieloma podmiotami i instytucjami oraz angażuje się w wiele projektów, dzięki którym studenci mogą zdobyć cenne doświadczenie. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku przygotowujemy konferencje naukowe w ramach Polskiej Akademii Nauk. Z Urzędem Miejskim w Gdyni organizowany jest np. cykl gier miejskich. Studencki Klaster Morski i Kosmiczny WSAiB Gdynia współtworzy Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (Baltic Sea&Space Cluster - BSSC), co zapewnia kontakty z krajowymi i międzynarodowymi firmami z branży morskiej i satelitarnej. Z kolei partnerstwo z Klastrem Logistyczno-Transportowym Północ-Południe to cenne kontakty z krajowymi i międzynarodowymi firmami z branży morskiej, spedycyjnej i logistycznej.

Studia licencjackie na kierunku Administracja trwają sześć semestrów, a po ich ukończeniu zyskujesz tytuł zawodowy licencjata. Wybierając kierunek Administacja masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

Osoby zainteresowane dalszym kształceniem mogą kontynuować naukę na kierunku Administracja na studiach II stopnia lub na innym dowolnym kierunku.

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania faq

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 04.04. - 30.09.2022 r Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Administracja?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.