Stopień II

Logistyka Morska
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Jako student kierunku Logistyka, będziesz mógł wybrać jedną spośród kilku specjalności. Ciekawą propozycją jest Logistyka Morska. Ta specjalizacja dedykowana jest studentom, którzy postrzegają Trójmiasto jako atrakcyjny region, a po ukończeniu studiów mają zamiar związać swoje życie zawodowe z pomorskimi portami.

Studia II stopnia na kierunku Logistyka Morska

Gdynia i Gdańsk to miasta portowe. Transport morski od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a to głównie z powodów ekonomicznych. To jedna z przyczyn, dla których z roku na rok w portach rośnie wolumen przetransportowanych towarów. Za sprawny ruch w trójmiejskich portach odpowiadają wykwalifikowani specjaliści. Logistyka Morska to studia, które kompleksowo przygotują Cię do pracy w charakterze specjalisty ds. logistyki w firmach związanych z branżą TSL.

W czasie studiów na kierunku Logistyka Morska zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, czyli solidne przygotowanie do rozpoczęcia kariery. Program studiów przewiduje, że absolwenci kierunku będą znać zasady funkcjonowania systemów transportowych, organizować i zarządzać łańcuchami dostaw oraz rozwiązywać pojawiające się problemy z zakresu spedycji czy logistyki.

Logistyka Morska – studia stacjonarne i niestacjonarne

Logistyka Morska w WSAiB realizowana jest w dwóch trybach – możesz zapisać się na studia stacjonarne lub zaoczne. Niezależnie od trybu studiów, zyskujesz możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i sprawdzenia jej w praktyce – podczas praktyk studenckich w jednym z trójmiejskich przedsiębiorstw. WSAiB współpracuje m.in. z Portem Gdynia SA, C. Hartwig Gdynia SA i wieloma innymi firmami specjalizującymi się w transporcie morskim. Wybór tych studiów to gwarancja szerokich perspektyw zawodowych, a także możliwość pracy w dowolnym, nadmorskim kraju świata.

Zarówno studia stacjonarne, jak i studia zaoczne przewidują naukę języka obcego, np. angielskiego czy niemieckiego. To z kolei oznacza, że w przyszłości będziesz mógł starać się o pracę np. w zagranicznych portach.

Jako absolwent studiów II stopnia - kierunek Logistyka specjalności Logistyka Morska będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i operatorskich w firmach zajmujących się obsługą spedycji krajowej i międzynarodowej, głównie w transporcie morskim. Oferowane studia pozwalają realizować różnorodne zadania w zakresie przepływu towarów w lądowo-morskich łańcuchach dostaw, z zastosowaniem klasycznych metod i narzędzi logistycznych, w tym m.in. do sporządzania dokumentacji transportowej statków, zarządzania żeglugą czy portem.

Przykładowe przedmioty

 • Transport morski – ekonomika i organizacja
 • Funkcjonowanie portów morskich
 • Port community system
 • Lądowo-morskie łańcuchy dostaw
 • Logistyka morska - statki, porty, spedycja
 • Polityka morska a gospodarka światowa
 • Wykład eksperta

 

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.