Stopień II

Logistyka Morska
studia II stopnia

NOWOŚĆ

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line

Jako student kierunku Logistyka, będziesz mógł wybrać jedną spośród kilku specjalności. Ciekawą propozycją jest Logistyka Morska. Ta specjalizacja dedykowana jest studentom, którzy postrzegają Trójmiasto jako atrakcyjny region, a po ukończeniu studiów mają zamiar związać swoje życie zawodowe z pomorskimi portami.

Studia II stopnia na kierunku Logistyka Morska

Gdynia i Gdańsk to miasta portowe. Transport morski od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a to głównie z powodów ekonomicznych. To jedna z przyczyn, dla których z roku na rok w portach rośnie wolumen przetransportowanych towarów. Za sprawny ruch w trójmiejskich portach odpowiadają wykwalifikowani specjaliści. Logistyka Morska to studia, które kompleksowo przygotują Cię do pracy w charakterze specjalisty ds. logistyki w firmach związanych z branżą TSL.

W czasie studiów na kierunku Logistyka Morska zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, czyli solidne przygotowanie do rozpoczęcia kariery. Program studiów przewiduje, że absolwenci kierunku będą znać zasady funkcjonowania systemów transportowych, organizować i zarządzać łańcuchami dostaw oraz rozwiązywać pojawiające się problemy z zakresu spedycji czy logistyki.

Logistyka Morska – studia stacjonarne i niestacjonarne

Logistyka Morska w WSAiB realizowana jest w dwóch trybach – możesz zapisać się na studia stacjonarne lub zaoczne. Niezależnie od trybu studiów, zyskujesz możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i sprawdzenia jej w praktyce – podczas praktyk studenckich w jednym z trójmiejskich przedsiębiorstw. WSAiB współpracuje m.in. z Portem Gdynia SA, C. Hartwig Gdynia SA i wieloma innymi firmami specjalizującymi się w transporcie morskim. Wybór tych studiów to gwarancja szerokich perspektyw zawodowych, a także możliwość pracy w dowolnym, nadmorskim kraju świata.

Zarówno studia stacjonarne, jak i studia zaoczne przewidują naukę języka obcego, np. angielskiego czy niemieckiego. To z kolei oznacza, że w przyszłości będziesz mógł starać się o pracę np. w zagranicznych portach.

Jako absolwent studiów II stopnia - kierunek Logistyka specjalności Logistyka Morska będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i operatorskich w firmach zajmujących się obsługą spedycji krajowej i międzynarodowej, głównie w transporcie morskim. Oferowane studia pozwalają realizować różnorodne zadania w zakresie przepływu towarów w lądowo-morskich łańcuchach dostaw, z zastosowaniem klasycznych metod i narzędzi logistycznych, w tym m.in. do sporządzania dokumentacji transportowej statków, zarządzania żeglugą czy portem.

Specjalności na kierunku Logistyka

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 672 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 672 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 672 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Środki transportu morskiego
 • Ekonomika i organizacja transportu morskiego
 • Gospodarka i administracja morska
 • Rynki usług transportu morskiego
 • Infra- i suprastruktura portów morskich
 • Bezpieczeństwo morskich łańcuchów dostaw
 • Wykład eksperta

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 1.03.-30.09.2021 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.