• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stopień I

Finanse i Rachunkowość

Studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość adresowane są do osób wiążących swoją karierę z rachunkowością lub pracą w instytucjach finansowych, takich jak: banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, pośrednictwo finansowe, a także w działach księgowości przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych.

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków.
Program studiów w Gdyni obejmuje zagadnienia związane m.in. z ekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością czy zarządzaniem biznesem.

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni znaczna część zajęć poświęcona jest nabywaniu konkretnych umiejętności. Wielu wykładowców na kierunku Finanse i Rachunkowość to pracownicy banków i innych instytucji finansowych, którzy omawiają współczesne zagadnienia branżowe na przykładzie własnych doświadczeń zawodowych.

Kandydaci na studia I stopnia mają do wyboru dwie specjalności: Finanse i Bankowość - adresowaną dla osób planujących karierę w szeroko pojętych instytucjach finansowych, oraz Rachunkowość – dedykowaną przyszłym menedżerom działów księgowości oraz specjalistom ds. audytu.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Osoby planujące studia magisterskie mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia m.in. na specjalności Zarządzanie Finansami na kierunku Zarządzanie. Zwieńczeniem całego, 5-letniego okresu studiów będzie uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na kierunku Finanse i Rachunkowość i tytułu magistra na kierunku Zarządzanie, co znacznie poszerzy profil zawodowy absolwenta.

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 350 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 300 zł / miesięcznie

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Nasi eksperci

Praktyczne studia

Finanse i Rachunkowość - studia w WSAiB

prof. zw. dr hab.

Bernard Kubiak

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Kierownik Biura Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10 / 58 660 74 32 (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.