Stopień I

Logistyka
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line, studia dualne
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia licencjackie na kierunku Logistyka gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu.

Studia logistyczne - licencjackie

Jako student kierunku Logistyka będziesz brać udział w projektach, które ułatwiają zdobywanie branżowych kompetencji. Unikatowy Program Adopcji Statków przygotowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem InterManager umożliwi Ci pełen kontakt z załogą statku na morzu. Program polega na śledzeniu położenia statku i komunikowaniu się z jego załogą. W tym zadaniu największym wyzwaniem jest umiejętność skutecznego komunikowania się w języku angielskim w warunkach utrudnionej łączności z załogą na morzu.

Studia dualne na kierunku Logistyka nowość! Dzięki współpracy z firmą Nagel-Group studenci kierunku już w trakcie nauki są zatrudnieni na etat w firmie logistycznej. Kształcisz się i zdobywasz cenne doświadczenie w zawodzie.

Wykłady praktyków i szkolenia eksperckie oraz program praktyk i staży zawodowych z możliwością zdobycia zatrudnienia dla studentów Logistyki! To nowości wynikające z porozumienia edukacyjnego z kolejnym partnerem kierunku - firmą Uni-Logistics Sp. z o.o.

Studenci WSAiB Gdynia mają możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów w standardach systemu GS1, dzięki współpracy uczelni z Fundacją GS1 Polska w Poznaniu. Porozumienie obejmuje również dostęp do szkoleń na platformie e-learningowej, webinarów, czy też aplikacji Discovery App o standardach kodów kreskowych.

Logistyka w WSAiB Gdynia to również aktywność studentów w Naukowym Kole Logistycznym TIR. Jego członkowie w ramach zajęć odbywają wizyty studyjne, często w przedsiębiorstwach i zakładach, do których wstęp na co dzień jest niemożliwy (zobacz fanpage NKL TIR).

Jeśli ukończysz studia logistyczne, staniesz się wszechstronnie przygotowanym specjalistą. Wiedza, którą zdobędziesz, nie będzie tylko wiedzą kierunkową. Poznasz też dziedziny pokrewne, jak marketing czy zarządzanie.

Gdzie znajdziesz pracę po Logistyce?

Specjaliści logistyki często znajdują pracę na Pomorzu, gdzie z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne i rozbudowany węzeł komunikacyjny, swoje siedziby i oddziały ma wiele polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw logistycznych i spedycyjnych.

Duży wpływ na rozwój branży i liczbę miejsc pracy w regionie ma również liczba inwestycji publicznych, takich jak: rozbudowa lotniska w Gdańsku, Pomorska Kolej Metropolitalna, czy modernizacja międzynarodowych korytarzy transportowych przebiegających przez Pomorze.

Studia logistyczne przygotują Cię również do pracy jako: pracownik działu logistyki, specjalista do spraw zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista do spraw zarządzania zapasami, zamówień i dostaw czy zarządzania flotą. Miejsca, w których znajdziesz zatrudnienie to np.: przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne czy w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką. Możesz również liczyć na pracę w każdej firmie, gdzie potrzebny jest specjalista z wiedzą logistyczną, techniczną i ekonomiczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi.

Więcej informacji o rynku pracy dla logistyków przeczytasz na gowork.pl

Studia dualne na kierunku Logistyka

Studia dualne to tryb studiów łączący kształcenie prowadzone w siedzibie Uczelni z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży, które odbywają się w Firmach Partnerskich. To doskonała okazja, aby już podczas studiów zdobywać doświadczenie w zawodzie pracując w renomowanych firmach.

Na czym polegają studia dualne:

 • studia w trybie dualnym możesz podjąć po 2 semestrze
 • realizacja programu studiów odbywa się od poniedziałku do środy na uczelni, a w czwartki i piątki w firmie partnerskiej
 • wymiar czasu stażu w firmie partnerskiej wynosi 240 godzin na semestr, a łączny czas stażu wynosi co najmniej 960 godzin
 • poznajesz zagadnienia związane z logistyką i transportem, a także działalność firmy partnerskiej
 • studia w systemie dualnym mogą być też podstawą do zaliczenia obowiązkowej praktyki studenckiej
 • za staż otrzymujesz wynagrodzenie.

Twoja ścieżka edukacji

Studia licencjackie na kierunku Logistyka trwają 6 semestrów. Wybierając kierunek Logistyka masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia w trybie dualnym, a także studia on-line.

Studia na kierunku Logistyka kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Osoby planujące studia magisterskie mają możliwość kontynuacji nauki na - studia II stopnia Logistyka (magisterskie), które trwają 1,5 roku!

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.