Stopień I

Transport i spedycja –
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Swoją zawodową przyszłość wiążesz z firmami świadczącymi usługi transportowe? Dzięki studiom na specjalności Transport i spedycja w WSAiB w Gdyni, poznasz podstawowe zagadnienia z tej dziedziny. Program studiów został stworzony z myślą o wymaganiach pracodawców, uwzględnia też specyfikę regionu pomorskiego. Wybierając specjalnośćTransport i spedycjana naszej uczelni, wiedzę zdobywasz od doświadczonej kadry.

Dlaczego warto wybrać specjalność Transport i spedycja?

Branże transportowa i spedycyjna wciąż się rozwijają, a absolwenci studiów Transport i spedycja nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia – to jeden z powodów, dla których warto rozważyć naukę na tym kierunku. Kandydatów zainteresować mogą również:

 • praca w międzynarodowym środowisku – jako absolwent specjalności Transport i spedycja możesz pracować zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach,

 • wiele opcji zatrudnienia – w różnych przedsiębiorstwach z branży transportowej i spedycyjnej,

 • duże możliwości rozwoju – praca w logistyce wymaga nieustannego uzupełniania wiedzy i dlatego jest doskonałym wyborem dla osób ambitnych.

Czego nauczysz się na studiach licencjackich Transport i spedycja?

Studia Transport i spedycja w WSAiB w Gdyni obejmują zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Po ukończeniu tej specjalności możesz m.in. organizować spedycję drogową, sporządzać zlecenia i dokumentację transportową, prowadzić nadzór nad realizowanymi zleceniami, a także przygotowywać odprawy celne towarów. Znasz też nowoczesne technologie transportowe i narzędzia informatyczne wykorzystywane współcześnie w firmach transportowych.

Ponieważ w WSAiB kładziemy duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności, plan studiów przewiduje lektorat z języka obcego. Możesz uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego. W międzynarodowym środowisku ta umiejętność bardzo Ci się przyda.

Transport i spedycja – zapewnij sobie dobry zawód

Jako absolwent specjalności Transport i spedycja możesz ubiegać się o pracę w sektorze państwowym i prywatnych firmach. Dzięki praktykom studenckim w jednym z trójmiejskich przedsiębiorstw (współpracujemy m.in. z Portem Gdynia S.A., C. Hartwig Gdynia S.A., ATC Cargo S.A. czy Eurotrans) zyskujesz kompetencje do pracy na różnych stanowiskach. Do pracodawców zatrudniających absolwentów studiów Transport i spedycja należą m.in. firmy logistyczne i transportowe, centra spedycyjne i przeładunkowe oraz porty.

Po ukończeniu studiów I stopnia Transport i spedycja możesz też kontynuować edukację. W naszej ofercie znajdziesz studia na kierunku Logistyka II stopnia.

Przykładowe przedmioty na specjalności Transport i spedycja

 • Przestrzenne aspekty funkcjonowania i rozwoju transportu

 • Współczesna polityka transportowa

 • Rynek pracy w transporcie i logistyce

 • Dokumentacja transportowo-spedycyjna

 • Transport intermodalny

 • Zasady prowadzenia działalności spedycyjnej

 • Zasady Incoterms

 • Wykład eksperta

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.