Stopień II

Studia II stopnia (magisterskie) WSAiB

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kilku kierunkach: Zarządzanie, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Logistyka. Wszystkie kierunki mają bardzo dobre oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studia II stopnia trwają 1,5 roku, czyli 3 semestry. WSAiB prowadzi również jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Prawo.

3-semestralne studia magisterskie w WSAiB to:
- możliwość uzyskania tytułu magistra w krótszym czasie,
- posiadanie dyplomu uczelni cieszącej się renomą w świecie biznesu,
- realne szanse na lepsze zarobki i karierę.

Wybierając studia II stopnia w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

W trakcie nauki na studiach magisterskich studenci wybierają odpowiadającą im specjalność. Program zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany w WSAiB system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Ważnym udogodnieniem dla osób aktywnych zawodowo jest również możliwość skorzystania z indywidualnego toku  studiów. 

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego funkcjonuje nowoczesny model kształcenia. Polega on na wykorzystaniu różnorodnych form zajęć, w formie, m.in.: wykładów, e-learningu, ćwiczeń, warsztatów, zajęć praktycznych, case studies. Wykładowcy to znani praktycy, mający bogate doświadczenie zawodowe w swoich dziedzinach.

Absolwenci studiów w Gdyni II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do rozpoczęcia kariery, a także studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich.

 

Co zyskujesz podejmując studia w systemie 3 semestralnym? 

 • oszczędzasz czas studiując krócej,
 • szybciej zdobędziesz tytuł magistra,
 • szybciej zdobędziesz awans lub upragnioną pracę.

Studia magisterskie – jakie dają możliwości?

Kierunki studiów drugiego stopnia to naturalne uzupełnienie studiów licencjackich. Podejmując studia II stopnia, student uzupełnia swoją wiedzę w interesującym go obszarze tematycznym. Nie ma przy tym konieczności kontynuowania dotychczasowego kierunku – absolwent może wybrać kierunek pokrewny lub taki, którego ukończenie zapewni mu awans. Zmiana może obejmować również dotychczasową uczelnię. Gdynia i Gdańsk to miasta, na terenie których działa wiele uczelni, w tym Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego.

Uzyskanie dyplomu magistra otwiera wiele dróg, którymi może podążać absolwent. Przede wszystkim magister ma większe szanse na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy chętniej też obsadzają specjalistyczne stanowiska osobami z pełnym wykształceniem, a to oznacza, że studia II stopnia mogą przyczynić się do rozwoju kariery i mieć realny wpływ na wysokość osiąganego wynagrodzenia. Wreszcie ukończenie wybranych kierunków studiów drugiego stopnia oznacza możliwość dalszego uzupełniania wiedzy na specjalistycznych studiach podyplomowych.

Gdynia i Gdańsk to miasta, które na swoje siedziby wybrało wiele nowoczesnych firm. Przekrój branż jest tak duży, że jeszcze w czasie studiów na WSAiB studenci mogą odbyć szereg praktyk, które w późniejszym czasie ułatwią znalezienie pracy.

Studia drugiego stopnia w Trójmieście!

Trójmiasto to jedno z większych ośrodków akademickich w Polsce. Co roku do Gdyni, Sopotu i Gdańska przyjeżdżają absolwenci studiów licencjackich, aby kontynuować naukę. Studia II stopnia oferują zarówno uczelnie państwowe, jak i szkoły wyższe. Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego?

Studia magisterskie realizowane w WSAiB w pełni odpowiadają rzeczywistości rynkowej. Wykładowcy sprawnie łączą teorię z praktyką, dzięki czemu absolwenci opuszczają mury uczelni z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Ponieważ nie ma tu miejsca na skostniałe rozwiązania, studia są elitarne – ich ukończenie to silny atut w ręku. Dodatkowo kolejne kierunki studiów są uruchamiane zgodnie z potrzebami przedsiębiorców. Dzięki temu Trójmiasto zmienia się dynamicznie – co roku mury Szkoły opuszczają kolejni specjaliści, których umiejętności są chętnie zagospodarowywane przez pracodawców.

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 516 zł / miesięcznie

Opłaty za studia II stopnia - magisterskie na WSAi

cena za I semestr

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja II stopień 2950 zł2950 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień 2950 zł2950 zł
Finanse i Rachunkowość II stopień 2950 zł2950 zł
Global Logistics II stopień 2950 zł2950 zł
Logistyka II stopień 2950 zł2950 zł
Management II stopień 2950 zł2950 zł
Prawo studia 5-letnie 2850 zł2650 zł
Studia Menedżersko-Prawne II stopień 2950 zł2950 zł
Zarządzanie II stopień 2950 zł2950 zł

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.