• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stopień II

Studia II stopnia
(magisterskie)

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na 4 kierunkach. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry. W połowie nauki studenci wybierają odpowiadającą im specjalność.

Program studiów magisterskich zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany w WSAiB system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Ważnym udogodnieniem dla osób aktywnych zawodowo jest również możliwość skorzystania z indywidualnego toku  studiów.

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego funkcjonuje nowoczesny model kształcenia. Polega on na wykorzystaniu różnorodnych form zajęć, w formie, m.in. wykładów, e-learningu, ćwiczeń, warsztatów, zajęć praktycznych, case studies.

Absolwenci studiów w Gdyni II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, rozpoczęcia studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich.

 

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 410 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 360 zł / miesięcznie

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Opłaty za studia

cena za 1 semestr

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja II stopień 2400 zł2200 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień 2400 zł2200 zł
Global Logistics II stopień 2400 zł2200 zł
Management II stopień 2400 zł2200 zł
Prawo studia 5-letnie 2700 zł2500 zł
Studia Menedżersko-Prawne II stopień 2400 zł2200 zł
Zarządzanie II stopień 2400 zł2200 zł

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.