• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stopień II

Studia II stopnia
(magisterskie)

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na 4 kierunkach. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry. W połowie nauki studenci wybierają odpowiadającą im specjalność.

Program studiów magisterskich zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany w WSAiB system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Ważnym udogodnieniem dla osób aktywnych zawodowo jest również możliwość skorzystania z indywidualnego toku  studiów.

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego funkcjonuje nowoczesny model kształcenia. Polega on na wykorzystaniu różnorodnych form zajęć, w formie, m.in. wykładów, e-learningu, ćwiczeń, warsztatów, zajęć praktycznych, case studies.

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, rozpoczęcia studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich.

 

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • 2400 zł /semestr
  • Studia niestacjonarne
  • 2200 zł /semestr

Możliwość podziału na raty

Gwarancja stałego czesnego

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Opłaty za studia

cena za 1 semestr

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja II stopień 2400 zł2200 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień 2400 zł2200 zł
Management II stopień 2400 zł2200 zł
Prawo studia 5-letnie 2700 zł2500 zł
Studia Menedżersko-Prawne II stopień 2400 zł2200 zł
Zarządzanie II stopień 2400 zł2200 zł

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.