Stopień II

Studia II stopnia (magisterskie) WSAiB

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kilku kierunkach: Zarządzanie, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Logistyka. Wszystkie kierunki mają bardzo dobre oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studia II stopnia trwają 1,5 roku, czyli 3 semestry. WSAiB prowadzi również jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Prawo.

3-semestralne studia magisterskie w WSAiB to:
- możliwość uzyskania tytułu magistra w krótszym czasie,
- posiadanie dyplomu uczelni cieszącej się renomą w świecie biznesu,
- realne szanse na lepsze zarobki i karierę.

Wybierając studia II stopnia w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

W trakcie nauki na studiach magisterskich studenci wybierają odpowiadającą im specjalność. Program zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany w WSAiB system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Ważnym udogodnieniem dla osób aktywnych zawodowo jest również możliwość skorzystania z indywidualnego toku  studiów. 

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego funkcjonuje nowoczesny model kształcenia. Polega on na wykorzystaniu różnorodnych form zajęć, w formie, m.in.: wykładów, e-learningu, ćwiczeń, warsztatów, zajęć praktycznych, case studies. Wykładowcy to znani praktycy, mający bogate doświadczenie zawodowe w swoich dziedzinach.

Absolwenci studiów w Gdyni II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do rozpoczęcia kariery, a także studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich.

 

Co zyskujesz podejmując studia w systemie 3 semestralnym? 

  • oszczędzasz czas studiując krócej,
  • szybciej zdobędziesz tytuł magistra,
  • szybciej zdobędziesz awans lub upragnioną pracę.

Studia magisterskie – jakie dają możliwości?

Kierunki studiów drugiego stopnia to naturalne uzupełnienie studiów licencjackich. Podejmując studia II stopnia, student uzupełnia swoją wiedzę w interesującym go obszarze tematycznym. Nie ma przy tym konieczności kontynuowania dotychczasowego kierunku – absolwent może wybrać kierunek pokrewny lub taki, którego ukończenie zapewni mu awans. Zmiana może obejmować również dotychczasową uczelnię. Gdynia i Gdańsk to miasta, na terenie których działa wiele uczelni, w tym Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego.

Uzyskanie dyplomu magistra otwiera wiele dróg, którymi może podążać absolwent. Przede wszystkim magister ma większe szanse na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy chętniej też obsadzają specjalistyczne stanowiska osobami z pełnym wykształceniem, a to oznacza, że studia II stopnia mogą przyczynić się do rozwoju kariery i mieć realny wpływ na wysokość osiąganego wynagrodzenia. Wreszcie ukończenie wybranych kierunków studiów drugiego stopnia oznacza możliwość dalszego uzupełniania wiedzy na specjalistycznych studiach podyplomowych.

Gdynia i Gdańsk to miasta, które na swoje siedziby wybrało wiele nowoczesnych firm. Przekrój branż jest tak duży, że jeszcze w czasie studiów na WSAiB studenci mogą odbyć szereg praktyk, które w późniejszym czasie ułatwią znalezienie pracy.

Studia drugiego stopnia w Trójmieście!

Trójmiasto to jedno z większych ośrodków akademickich w Polsce. Co roku do Gdyni, Sopotu i Gdańska przyjeżdżają absolwenci studiów licencjackich, aby kontynuować naukę. Studia II stopnia oferują zarówno uczelnie państwowe, jak i szkoły wyższe. Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego?

Studia magisterskie realizowane w WSAiB w pełni odpowiadają rzeczywistości rynkowej. Wykładowcy sprawnie łączą teorię z praktyką, dzięki czemu absolwenci opuszczają mury uczelni z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Ponieważ nie ma tu miejsca na skostniałe rozwiązania, studia są elitarne – ich ukończenie to silny atut w ręku. Dodatkowo kolejne kierunki studiów są uruchamiane zgodnie z potrzebami przedsiębiorców. Dzięki temu Trójmiasto zmienia się dynamicznie – co roku mury Szkoły opuszczają kolejni specjaliści, których umiejętności są chętnie zagospodarowywane przez pracodawców.

Studia II stopnia – zaoczne

Absolwentom studiów I stopnia WSAiB oferuje kontynuację rozwoju kompetencji na niestacjonarnych studiach II stopnia. Studia zaoczne umożliwiają przyswajanie wiedzy podczas odbywających się cyklicznie zjazdów (co 2-3 tygodnie), a dyplom jest równoważny z dyplomem uzyskanym przez absolwenta studiów dziennych.

Niestacjonarny tryb studiów pozwala pogodzić pracę z nauką. Osoby, które rozpoczęły karierę w trakcie studiów, mają przewagę nad absolwentami studiów stacjonarnych ubiegającymi się o tę samą posadę – pracodawcom z reguły zależy na pracownikach mających doświadczenie.

Zaoczne studia II stopnia to także rozwiązanie dla studentów studiów dziennych, którzy myślą o drugim kierunku. Można je pogodzić z nauką w trybie dziennym, a dodatkowo umożliwiają zdobycie dodatkowych umiejętności niezbędnych, aby rozwinąć karierę.

Studia II stopnia – dzienne

Studia II stopnia można odbywać również w trybie dziennym, który ma równie wiele zalet, co tryb zaoczny. Studenci mogą w pełni skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy z interesującego ich obszaru, a także wybierać wśród wielu oferowanych specjalizacji czy zajęć fakultatywnych.

Formuła studiów dziennych pozwala nawiązać przyjaźnie, które przetrwają nawet po opuszczeniu murów uczelni. Studentom dziennym łatwiej też wyjechać na konferencję czy wziąć udział w wymianie studenckiej.

W ramach studiów dziennych studenci mogą odbyć praktyki pozwalające zdobyć wiele praktycznych umiejętności. WSAiB współpracuje z licznymi firmami zlokalizowanymi na Pomorzu. Praktyki w firmie mogą pomóc w otrzymaniu stanowiska pracy.

Opłaty za studia II stopnia - magisterskie w WSAiB

cena za 1 semestr w roku akademickim 2023/2024

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja II stopień 4300 zł4300 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień 4300 zł4300 zł
Finanse i Rachunkowość II stopień 4300 zł4300 zł
Logistyka II stopień 4300 zł4300 zł
Logistyka studia magistersko-inżynierskie 4300 zł4300 zł
Management II stopień 4300 zł4300 zł
Prawo studia 5-letnie 4000 zł3900 zł
Studia Menedżersko-Prawne II stopień 4300 zł4300 zł
Studia Menedżersko-Psychologiczne II stopień 4300 zł4300 zł
Zarządzanie II stopień 4300 zł4300 zł