Stopień II

Studia II stopnia (magisterskie) WSAiB

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kilku kierunkach: Zarządzanie, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Logistyka. Wszystkie kierunki mają  bardzo dobre oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studia II stopnia trwają 1,5 roku, czyli 3 semestry. WSAiB prowadzi również jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Prawo.

3-semestralne studia magisterskie w WSAiB to:
- możliwość uzyskania tytułu magistra w krótszym czasie
- posiadanie dyplomu uczelni cieszącej się renomą w świecie biznesu
- realne szanse na lepsze zarobki i karierę

 

W trakcie nauki na studiach magisterskich studenci wybierają odpowiadającą im specjalność. Program zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany w WSAiB system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Ważnym udogodnieniem dla osób aktywnych zawodowo jest również możliwość skorzystania z indywidualnego toku  studiów. 

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego funkcjonuje nowoczesny model kształcenia. Polega on na wykorzystaniu różnorodnych form zajęć, w formie, m.in. wykładów, e-learningu, ćwiczeń, warsztatów, zajęć praktycznych, case studies.Wykładowcy to znani praktycy, mający bogate doświadczenie zwodowe w swoich dziedzinach.

Absolwenci studiów w Gdyni II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do rozpoczęcia kariery, a także studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich.

 

Co zyskujesz podejmując studia w systemie 3 semestralnym? 

 • oszczędzasz czas studiując krócej,
 • szybciej zdobędziesz tytuł magistra,
 • szybciej zdobędziesz awans lub upragnioną pracę.

Studia magisterskie – jakie dają możliwości?

Kierunki studiów drugiego stopnia to naturalne uzupełnienie studiów licencjackich. Podejmując studia II stopnia, student uzupełnia swoją wiedzę w interesującym go obszarze tematycznym. Nie ma przy tym konieczności kontynuowania dotychczasowego kierunku – absolwent może wybrać kierunek pokrewny lub taki, którego ukończenie zapewni mu awans. Zmiana może obejmować również dotychczasową uczelnię. Gdynia i Gdańsk to miasta, na terenie których działa wiele uczelni, w tym Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego.

Uzyskanie dyplomu magistra otwiera wiele dróg, którymi może podążać absolwent. Przede wszystkim magister ma większe szanse na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy chętniej też obsadzają specjalistyczne stanowiska osobami z pełnym wykształceniem, a to oznacza, że studia II stopnia mogą przyczynić się do rozwoju kariery i mieć realny wpływ na wysokość osiąganego wynagrodzenia. Wreszcie ukończenie wybranych kierunków studiów drugiego stopnia oznacza możliwość dalszego uzupełniania wiedzy na specjalistycznych studiach podyplomowych.

Gdynia i Gdańsk to miasta, które na swoje siedziby wybrało wiele nowoczesnych firm. Przekrój branż jest tak duży, że jeszcze w czasie studiów na WSAiB studenci mogą odbyć szereg praktyk, które w późniejszym czasie ułatwią znalezienie pracy.

Studia drugiego stopnia w Trójmieście!

Trójmiasto to jedno z większych ośrodków akademickich w Polsce. Co roku do Gdyni, Sopotu i Gdańska przyjeżdżają absolwenci studiów licencjackich, aby kontynuować naukę. Studia II stopnia oferują zarówno uczelnie państwowe, jak i szkoły wyższe. Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego?

Studia magisterskie realizowane w WSAiB w pełni odpowiadają rzeczywistości rynkowej. Wykładowcy sprawnie łączą teorię z praktyką, dzięki czemu absolwenci opuszczają mury uczelni z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Ponieważ nie ma tu miejsca na skostniałe rozwiązania, studia są elitarne – ich ukończenie to silny atut w ręku. Dodatkowo kolejne kierunki studiów są uruchamiane zgodnie z potrzebami przedsiębiorców. Dzięki temu Trójmiasto zmienia się dynamicznie – co roku mury Szkoły opuszczają kolejni specjaliści, których umiejętności są chętnie zagospodarowywane przez pracodawców.

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

Opłaty za studia II stopnia - magisterskie na WSAi

cena za I semestr

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja II stopień 2950 zł2950 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień 2950 zł2950 zł
Global Logistics II stopień 2950 zł2950 zł
Logistyka II stopień 2950 zł2950 zł
Management II stopień 2950 zł2950 zł
Prawo studia 5-letnie 2850 zł2650 zł
Studia Menedżersko-Prawne II stopień 2950 zł2950 zł
Zarządzanie II stopień 2950 zł2950 zł

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.