Studia Menedżersko-Prawne

studia magisterskie

Opis specjalności

Studia Menedżersko-Prawne to specjalność na kierunku Zarządzanie /od I semestru/

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne organizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.  Realizowane są od I semestru nauki.

Są to innowacyjne studia w Gdyni stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – zarządzania i prawadające doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Studenci na zajęciach poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia biznesplanów. Otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu.

Studia magisterskie Menedżersko-Prawne pozwalają studentom pogłębić posiadaną już wiedzę z dwóch dziedzin – ekonomii i prawa. Jednocześnie w czasie studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni słuchacze rozwijają swoje zdolności komunikacyjne oraz podnoszą nabyte już umiejętności menedżerskie.

Znajdujące się w ofercie dydaktycznej Studia II stopnia Menedżersko-Prawne są dedykowane absolwentom tej samej specjalizacji, którzy ukończyli studia licencjackie. Kierunek stanowi też doskonałe dopełnienie wiedzy absolwentów wydziału ekonomii czy zarządzania poszukujących dodatkowych możliwości rozwoju.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Znajdujące się w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Studia II stopnia Menedżersko-Prawne są przeznaczone dla osób chcących pracować w instytucjach finansowych, w pionach finansowych firm doradczych i jednostkach administracji publicznej. Absolwenci kierunku są doskonale przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a po ukończeniu wymaganych kursów mogą pracować też na stanowiskach doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego lub zewnętrznego oraz biegłego rewidenta.

Pozycja firmy na rynku w dużej mierze zależy od umiejętności jej pracowników. Na czele każdego zespołu stoi menedżer, który potrafi wyciągać wnioski ze zgromadzonych danych, a także dostosowywać koncepcje zarządzania do aktualnej sytuacji gospodarczej. Studia II stopnia Menedżersko-Prawne to sposób, aby dołączyć do grona menedżerów i zdobyć dobrą, ciekawą pracę w polskiej lub zagranicznej firmie.

Codzienne zarządzania firmą czy instytucją publiczną wymaga kompetencji. Studia magisterskie Menedżersko-Prawne pozwalają studentom rozwinąć już zdobytą wiedzę i umiejętności. Poszczególne przedmioty prowadzone są przez wykładowców-praktyków, którzy wykorzystują metodę mentoringu. Zajęcia prowadzą również eksperci z renomowanych przedsiębiorstw i instytucji z Pomorza. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się, jak rozwiązywać konflikty personalne w miejscu pracy i w efektywny sposób kierować zespołem.

Studia magisterskie Menedżersko-Prawne trwają 3 semestry. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Trwa rekrutacja na studia

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski A1 lub B2
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1
 • rosyjski A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów licencjackich. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

Studia Menedżersko-Prawne w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy dwóch wydziałów: Zarządzania oraz Prawa i Administracji. Studia realizowane są zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. W czasie studiów studenci poznają wiedzę z więcej niż jednej dyscypliny naukowej, zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które w przyszłości będzie istotnym kapitałem.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.