Stopień II

Zwalczanie Cyberprzestępczości
studia II stopnia

NOWOŚĆ

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Intensywny rozwój technologii, nasilająca się digitalizacja, możliwości komunikacyjne stworzone przez Internet powodują wzrost wymagań wobec społeczeństwa informacyjnego.

Studia magisterskie na specjalności Zwalczanie Cyberprzestępczości to uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia i przygotowanie do dalszego rozwoju kariery w obszarze zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.
Studenci tej specjalności zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki której będą w stanie efektywnie realizować powierzone im zadania. Zostaną przygotowani technicznie i merytorycznie do analizy i oceny ryzyka, które zachodzą w środowisku informacyjnym. Będą w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz rozwiązywać sytuacje problemowe, bowiem celem zajęć prowadzonych przez naszych ekspertów jest tworzenie wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji oraz użytecznej dla instytucji, w której pracują nasi absolwenci.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa, usprawnisz swoje kompetencje z zakresu krytycznej analizy myślenia, rozpoznawania błędów w procesie interpretacji danych oraz zwalczania asymetrycznych zagrożeń związanych m.in. z oszustwami z wykorzystaniem komputera.

Perspektywy zatrudnienia dzięki wiedzy, którą uzyskasz na specjalności Zwalczanie Cyberprzestępczości:

 • sektor prywatny
 • administracja publiczna
 • agencje badawcze
 • ośrodki analityczne
 • instytucje państwowe
 • podmioty infrastruktury krytycznej
 • firmy z sektora finansowego i telekomunikacyjnego
 • służby mundurowe

Przykładowe przedmioty:

 • Strategiczny wymiar cyberbezpieczeństwa RP
 • Cyberprzestrzeń jako obraz dezinformacji i propagandy
 

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Wojskowa Komisja Uzupełnień Gdynia

 • Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Ośrodek Aktywności Zawodowej MON

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr letni przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 19.12.2022 - 28.02.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.