Stopień II

Finanse i Rachunkowość studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

NOWOŚĆ! *

Studia magisterskie ma kierunku Finanse i Rachunkowość trwają trzy semestry (1,5 roku) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - magister. Studenci mogą specjalizować się w jednej z dwóch specjalności: Menedżer Finansowy i Rachunkowość Menedżerska. Wybierając kierunek Finanse i Rachunkowość masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

Studia pogłębią wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz organizacji i podmiotów finansowych, zarządzania, uwarunkowań prawnych i funkcjonowania rynków finansowych oraz wykorzystywania ich instrumentów. Przygotowują do pełnienia funkcji zawodowych, w tym również kierowniczych i menedżerskich w zakresie finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, w instytucjach i organizacjach sektora publicznego, a także obywatelskiego. Absolwenci zostaną również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradczych i konsultingowych.

Studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni umożliwią rozumienie w pogłębionym stopniu zjawisk i procesów zachodzących w obszarze finansów i rachunkowości w sektorze przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów publicznych, a także opanowanie umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów zawodowych w tym zakresie, na szczeblu lokalnym, krajowym, a także rynkach światowych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość zdobędzie rozszerzoną wiedzę z dziedziny ekonomii i finansów, w szczególności dotyczącą mechanizmu funkcjonowania banków, zarządzania finansami instytucji finansowych i przedsiębiorstw, źródeł finansowania przedsiębiorstw, strategii podatkowych i finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, instrumentów finansowych. Dodatkowo uzyska wiedzę za zakresu zarządzania i prawa w celu rozwiązywania problemów w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym.

Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość II stopnia pozna język obcy w zakresie ogólnym i specjalistycznym, w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w międzynarodowym środowisku zawodowym i czerpanie z dostępnych zasobów wiedzy.

* w przygotowaniu

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 516 zł / miesięcznie

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.