Stopień II

Finanse i Rachunkowość
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia magisterskie ma kierunku Finanse i Rachunkowość trwają trzy semestry (1,5 roku) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - magister. Studenci mogą specjalizować się w jednej z trzech specjalności: Audyt Ekonomiczny Przedsiębiorstw i Instytucji (specjalność od I semestru nauki!), Menedżer Finansowy oraz Rachunkowość Menedżerska. Wybierając kierunek Finanse i Rachunkowość masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

Studia pogłębią wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz organizacji i podmiotów finansowych, zarządzania, uwarunkowań prawnych i funkcjonowania rynków finansowych oraz wykorzystywania ich instrumentów. Przygotowują do pełnienia funkcji zawodowych, w tym również kierowniczych i menedżerskich w zakresie finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, w instytucjach i organizacjach sektora publicznego, a także obywatelskiego. Absolwenci zostaną również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradczych i konsultingowych.

Studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni umożliwią rozumienie w pogłębionym stopniu zjawisk i procesów zachodzących w obszarze finansów i rachunkowości w sektorze przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów publicznych, a także opanowanie umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów zawodowych w tym zakresie, na szczeblu lokalnym, krajowym, a także rynkach światowych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość zdobędzie rozszerzoną wiedzę z dziedziny ekonomii i finansów, w szczególności dotyczącą mechanizmu funkcjonowania banków, zarządzania finansami instytucji finansowych i przedsiębiorstw, źródeł finansowania przedsiębiorstw, strategii podatkowych i finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, instrumentów finansowych. Dodatkowo uzyska wiedzę za zakresu zarządzania i prawa w celu rozwiązywania problemów w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym.

Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość II stopnia pozna język obcy w zakresie ogólnym i specjalistycznym, w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w międzynarodowym środowisku zawodowym i czerpanie z dostępnych zasobów wiedzy.

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Izabela Kalczyńska

Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.