Podatki i Doradztwo Podatkowe

studia licencjackie

Opis specjalności

Podatki i Doradztwo Podatkowe to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji. Są to innowacyjne studia w Gdyni stanowiące połączenie kompetencji z dyscyplin – Finansów (w tym Rachunkowości) oraz Prawa.

Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego-skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej).

Specjalność Podatki i Doradztwo Podatkowe – studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów, rachunkowości i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów ewidencji rachunkowej i podatkowej działalności podmiotów gospodarczych. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej. Zajęcia prowadzone są przez finansistów praktyków, menedżerów i prawników. Studenci odbywają praktyki zawodowe w prestiżowych centrach usług finansowych, renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Studia I stopnia dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów II stopnia.
Studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia na specjalności Podatki i Doradztwo Podatkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Doradca podatkowy

To zawód bardzo pożądany, umożliwiający podjęcie pracy zarówno w administracji, jak i w sektorze prywatnym. Są to kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych. W sektorze prywatnym doradca podatkowy może być cennym nabytkiem dla przedsiębiorstwa w działach finansowych i księgowości, jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego, albo w firmie doradztwa podatkowego. Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik.
Studia obejmują wiele zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego. Wpis na listę doradców wymaga uprzedniego odbycia praktyk i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów organizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Przykładowe przedmioty

 • Ordynacja podatkowa i postępowanie administracyjne
 • Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
 • VAT i akcyza w przedsiębiorstwie
 • Podatki dochodowe w przedsiębiorstwie
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Kodeks karny skarbowy

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz
Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.