Rachunkowość

studia licencjackie

Opis specjalności

Rachunkowość to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, a wykwalifikowani księgowi oraz specjaliści zajmującymi się finansami są pożądani na rynku pracy. Wszystko dzięki temu, że jedynie absolwenci rachunkowości posiadają umiejętności oraz uprawnienia niezbędne do pracy w tym sektorze, a także wiedzę teoretyczną, która ułatwia rozliczanie budżetów spółek i firm.

Teoretycznie każdy z nas na co dzień zajmuje się finansami – w końcu wszyscy zarządzamy swoimi prywatnymi budżetami, planujemy wydatki oraz oszczędzamy. Jednak wiedza praktyczna wymaga odpowiedniego zaplecza teoretycznego, dzięki któremu bez problemu odnajdziemy się w zawiłym świecie finansów.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Absolwent kierunku Rachunkowość zyskuje szeroką znajomość prawa rachunkowego oraz finansowego, dzięki której może podjąć praktycznie każdą pracę związaną z finansami – w biurze rachunkowym, biurze windykacyjnym, a także jako niezależny doradca podatkowy lub księgowy. Absolwenci rachunkowości bez problemu znajdą również zatrudnienie w bankach oraz korporacjach w kraju i na świecie.

Osoba pragnąca podjąć studia na specjalności Rachunkowość, powinna oczywiście interesować się matematyką. Jednak praca w tym sektorze wymaga również odpowiedniej wiedzy z zakresu ekonomii oraz finansów. To sprawia, że studia na Rachunkowości to doskonały wybór zarówno dla absolwentów liceów, jak i osób posiadających doświadczenie zawodowe, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje.

Studia licencjackie w Gdyni na specjalności Rachunkowość adresowane są do osób planujących karierę w działach finansowych. Program studiów obejmuje przedmioty związane m.in. z rachunkowością podatkową, zarządczą, technikami zarządzania finansami przedsiębiorstw, a także kontrolą finansową.

Absolwenci specjalności przygotowani są do: prowadzenia i kierowania działami finansowo-księgowymi, wykonywania wolnego zawodu eksperta rachunkowości, weryfikacji sprawozdań finansowych, prowadzenie polityki podatkowo-finansowej firmy oraz przeprowadzania analiz sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych.

Przykładowe przedmioty

 • Rachunkowość podatkowa
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość banków i ubezpieczycieli
 • Rachunkowość budżetowa

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz
Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.