Mediacje

studia magisterskie

Opis specjalności

Studia magisterskie na specjalności Mediacje pozwolą Ci pogłębić już zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów i sporów. Tę specjalność proponujemy też absolwentom studiów psychologicznych, socjologicznych czy prawniczych. Wybierając te studia, poszerzysz swoje kompetencje i zdobędziesz ciekawy, pełen wyzwań zawód.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Program studiów Mediacje opracowaliśmy tak, by umożliwićWam rozwój już posiadanych umiejętności. Na studiach będziesz uczestniczyć w warsztatach i symulacjach mediacji, podczas których poszerzysz swoje kompetencje personalne i interpersonalne. Dzięki praktykom, które odbywają się w trójmiejskich sądach (w tym Sądzie Okręgowym w Gdańsku), zapoznasz się z tym, jak wygląda codzienna praca mediatora i wykorzystasz już zdobyte informacje.

Praca w charakterze mediatora wymaga nie tylko umiejętnego stosowania procedur mediacyjnych, ale również wiedzy z różnych obszarów – w tym prawa. Wykłady i zajęcia na specjalności Mediacje prowadzone są przez praktyków z zakresu prawa, relacji interpersonalnych i psychologii. Wśród wykładowców są także aktywni zawodowo mediatorzy, dzięki czemu masz szansę zapoznać się z różnymi case study.

Dzięki specjalności Mediacje II stopnia nabędziesz wiedzę i umiejętności z różnych obszarów, m.in.:

 • mediacje gospodarcze – mediatorzy pracują z przedsiębiorcami, którzy w sporach z innymi podmiotami gospodarczymi coraz częściej stawiają na rozwiązania alternatywne dla postępowania sądowego,
 • mediacje administracyjne – mediatorzy zostają zaangażowani w spory między obywatelami a urzędnikami,
 • mediacje rodzinne – mediatorzy pomagają rozwiązać spory na tle rozwodowym, spadkowym czy w kwestiach ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Jako absolwent specjalności Mediacje zyskasz duże możliwości rozwoju zawodowego – znajdziesz zatrudnienie w zakładach pracy, urzędach pracy, służbach mundurowych i ośrodkach pomocy społecznej. Ponieważ program studiów jest zgodny z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, to możesz współpracować z sądami jako mediator sądowy. Ukończenie studiów magisterskich pozwala Ci też na kontynuowanie kariery naukowej na studiach doktoranckich.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Trwa rekrutacja na studia

Nie ma dziedziny życia społecznego i jednostki, która pozostawałaby poza wpływem prawa administracyjnego, reguluje ono m.in. procesy kształcenia, opiekę zdrowotną i społeczną, prowadzenie inwestycji czy bezpieczeństwo osobiste i imprez masowych. Dlatego warto je znać, nie tylko z powodów zawodowych.

dr Piotr Lewandowski, adiunkt na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Nasi eksperci

Współpracują z nami

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę – w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska
Strefa Startup Gdynia

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miasta Gdańsk
 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym:

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.