Logistyka Morska

studia magisterskie

Opis specjalności

Jako student kierunku Logistyka, będziesz mógł wybrać jedną spośród kilku specjalności. Ciekawą propozycją jest Logistyka Morska. Ta specjalizacja dedykowana jest studentom, którzy postrzegają Trójmiasto jako atrakcyjny region, a po ukończeniu studiów mają zamiar związać swoje życie zawodowe z pomorskimi portami.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Gdynia i Gdańsk to miasta portowe. Transport morski od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a to głównie z powodów ekonomicznych. To jedna z przyczyn, dla których z roku na rok w portach rośnie wolumen przetransportowanych towarów. Za sprawny ruch w trójmiejskich portach odpowiadają wykwalifikowani specjaliści. Logistyka Morska to studia, które kompleksowo przygotują Cię do pracy w charakterze specjalisty ds. logistyki w firmach związanych z branżą TSL.

W czasie studiów na kierunku Logistyka Morska zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, czyli solidne przygotowanie do rozpoczęcia kariery. Program studiów przewiduje, że absolwenci kierunku będą znać zasady funkcjonowania systemów transportowych, organizować i zarządzać łańcuchami dostaw oraz rozwiązywać pojawiające się problemy z zakresu spedycji czy logistyki.

Logistyka Morska w WSAiB realizowana jest w dwóch trybach – możesz zapisać się na studia stacjonarne lub zaoczne. Niezależnie od trybu studiów, zyskujesz możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i sprawdzenia jej w praktyce – podczas praktyk studenckich w jednym z trójmiejskich przedsiębiorstw. WSAiB współpracuje m.in. z Portem Gdynia SA, C. Hartwig Gdynia SA i wieloma innymi firmami specjalizującymi się w transporcie morskim. Wybór tych studiów to gwarancja szerokich perspektyw zawodowych, a także możliwość pracy w dowolnym, nadmorskim kraju świata.

Zarówno studia stacjonarne, jak i studia zaoczne przewidują naukę języka obcego, np. angielskiego czy niemieckiego. To z kolei oznacza, że w przyszłości będziesz mógł starać się o pracę np. w zagranicznych portach.

Jako absolwent studiów II stopnia – kierunek Logistyka specjalności Logistyka Morska będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i operatorskich w firmach zajmujących się obsługą spedycji krajowej i międzynarodowej, głównie w transporcie morskim. Oferowane studia pozwalają realizować różnorodne zadania w zakresie przepływu towarów w lądowo-morskich łańcuchach dostaw, z zastosowaniem klasycznych metod i narzędzi logistycznych, w tym m.in. do sporządzania dokumentacji transportowej statków, zarządzania żeglugą czy portem.

Przykładowe przedmioty

 • Transport morski – ekonomika i organizacja
 • Funkcjonowanie portów morskich
 • Port community system
 • Lądowo-morskie łańcuchy dostaw
 • Logistyka morska – statki, porty, spedycja
 • Polityka morska a gospodarka światowa
 • Wykład eksperta

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Trwa rekrutacja na studia

Logistyka to innowacyjność i globalne sieci powiązań. Studentom przekazuję wiedzę nowoczesną, użyteczną lokalnie i na szerokim, transportowo-spedycyjno-logistycznym rynku. Prowadzimy studia uwzględniające specyfikę regionu, zarówno w kontekście Pomorza, jak i Polski.

prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska,

Nasi eksperci

Logistyka – studia dzienne i zaoczne

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferują cztery specjalności: Logistyka Morska, Logistyka Przedsiębiorstw, Transport i Logistyka oraz Logistyka Międzynarodowa.

Współpracują z nami

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz
Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.
 • Polpharma S.A.
 • C. Hartwig Gdynia S.A.
 • Eurotrans
 • ATC Cargo S.A.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Partnerzy

Najczęściej zadawane pytania

Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.