Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce

studia magisterskie

Opis specjalności

W dynamicznie rozwijającym się świecie coraz bardziej zyskują na znaczeniu kompetencje komplementarne. Studia II stopnia z zakresu Transportu, Spedycji i Logistyki wyposażą absolwentów w wiedzę i zestaw praktycznych umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się
w realiach przedsiębiorstw w środowisku krajowym i międzynarodowym
. Logistyka, Spedycja i Transport to studia, dzięki którym absolwenci zyskują całościowy ogląd na branżę spedycyjną, logistyczną i transportową. Wiedza ta jest dziś niezbędna do sprawnego zarządzania logistyką przedsiębiorstw. Te specjalistyczne studia II stopnia na uczelni w Trójmieście to szansa na dostęp do edukacji zgodnej z najwyższymi, światowymi standardami, a także możliwość korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi pracy już na etapie edukacji.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce będą dobrym wyborem dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z zarządzaniem transportem i operacjami logistycznymi przedsiębiorstwa. WSAiB w Gdyni to najstarsza niepubliczna szkoła na Pomorzu, która łączy długoletnią tradycję z zamiłowaniem do innowacji. Dzięki temu podejściu, studenci są wdrażani w zarządzanie transportem, spedycją i logistyką z pasją i zaangażowaniem ze strony kadry akademickiej, a wiedza teoretyczna znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Absolwenci wchodzą na rynek pracy z gotowością do podjęcia ciekawych wyzwań zawodowych. Kierunek Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce to idealne rozwiązanie dla osób, których zainteresowania oscylują wokół tematów związanych z procesami logistycznymi i spedycyjnymi, a które ponadto wiążą swoją przyszłość z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Kierunek studiów powstał w odpowiedzi na potrzeby studentów, którzy nie chcą ograniczać swoich horyzontów i kierunki Logistyka czy Spedycja nie wyczerpują w pełni ich zainteresowań.

Kandydaci mogą podjąć naukę w trybie stacjonarnym i zaocznym. Oba rozwiązania dają studentom gwarancję uzyskania kompletnych kompetencji, niezbędnych do swobodnego poruszania się po krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Studenci mają szansę wyboru odpowiedniego trybu studiów, który będzie dopasowany do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Jednak niezależnie od tego, czy kandydat zdecyduje się na studia zaoczne, czy stacjonarne, podjęcie nauki w Trójmieście daje ogromne możliwości na znalezienie pracy w prężnie rozwijającym się Gdańsku czy Gdyni.

Przykładowe przedmioty

  • Transport a zarządzanie przestrzenią
  • Prawo transportowe
  • Technologie transportowe
  • Zarządzanie w branży TSL
  • Spedycja krajowa i międzynarodowa
  • Zrównoważony rozwój branży TSL
  • Wykład eksperta

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3-sem.)
->
880 zł (5 rat)
->
4400 zł

Nasi eksperci

Logistyka to innowacyjność i globalne sieci powiązań. Studentom przekazuję wiedzę nowoczesną, użyteczną lokalnie i na szerokim, transportowo-spedycyjno-logistycznym rynku. Prowadzimy studia uwzględniające specyfikę regionu, zarówno w kontekście Pomorza, jak i Polski.

prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska,

Logistyka – studia dzienne i zaoczne

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferują cztery specjalności: Logistyka Morska, Logistyka Przedsiębiorstw, Transport i Logistyka oraz Logistyka Międzynarodowa.

Współpracują z nami

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz
Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Najczęściej zadawane pytania

Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.