Stopień I

Studia I stopnia (licencjackie) WSAiB

Studia I stopnia w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzone są na 6 kierunkach. Studia licencjackie trwają 6 semestrów.

Program studiów obejmuje przedmioty wprowadzające do zagadnień kierunkowych. Ich rozwinięciem są przedmioty specjalistyczne (kierunkowe), które studenci wybierają na 3 semestrze studiów.

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni funkcjonuje nowoczesny model kształcenia. Polega on na wykorzystaniu różnorodnych form zajęć: w formie e-learningu, ćwiczeń, warsztatów, zajęć praktycznych, wizyt studyjnych czy case studies.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi studia stacjonarne oraz niestacjonarne na dwóch wydziałach w Gdyni - Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania, a także studia niestacjonarne w Filii w Lęborku. W ofercie WSAiB są także studia realizowane w trybie on-line.

Studia licencjackie – jakie dają możliwości?

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego studia I stopnia stanowią gruntowne przygotowanie studenta do pracy zawodowej. Otrzymanie dyplomu licencjata otwiera wiele możliwości. Absolwent studiów licencjackich ma niezbędną wiedzę i potrafi korzystać z poznanych narzędzi, dzięki czemu może rozpocząć pracę w zawodzie i zdobywać cenne doświadczenie. Gdynia i Gdańsk to przykładowe miasta, w których może on szukać zatrudnienia – na terenie tych miast działają firmy z różnych branż, które co roku tworzą kolejne miejsca pracy i poszukują specjalistów.

Studia I stopnia dają możliwość kontynuowania edukacji. Ponieważ Polska przyjęła zasady Deklaracji Bolońskiej, to kierunki studiów pierwszego stopnia są przepustką do zagranicznych uczelni (Gdynia, Gdańsk – miejsce ukończenia nie jest istotne). Absolwent studiów I stopnia może złożyć podanie o przyjęcie go na studia na uniwersytecie za granicą. Kierunki wybrane podczas studiów pierwszego stopnia nie są przy tym wiążące – absolwent nie musi pozostać na dotychczasowym wydziale.

Studia pierwszego stopnia to szansa dla Ciebie!

Trójmiasto jest wysoko oceniane w rankingach jakości życia. To właśnie na terenie Gdyni, Sopotu i Gdańska co roku powstają nowe miejsca pracy. Studia licencjackie dają perspektywę na znalezienie dobrego zatrudnienia. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego z siedzibą w Trójmieście, studia I stopnia to połączenie teorii z praktyką. Dzięki temu absolwenci lepiej radzą sobie na rynku pracy.

Ukończenie studiów I stopnia otwiera także drogę do kariery naukowej. Studenci, którzy myślą o związaniu swojego życia z uczelniami i wykładaniem, mają szansę upewnić się w swojej decyzji. Studia licencjackie pozwalają wziąć udział w wielu konferencjach czy spotkaniach naukowych, podczas których uczestnicy nie tylko wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, ale również przełamują strach przed wystąpieniami publicznymi.

Studia licencjackie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego są realizowane zarówno w formie stacjonarnej (dzienne), jak i niestacjonarnej (zaoczne), a także w jako studia prowadzone zdalnie, czyli studia on-line. Nie ma więc przeszkód, aby osoby pracujące w dalszym ciągu się rozwijały – wiedzę mogą zdobywać podczas zjazdów odbywających się w weekendy w ramach studiów niestacjonarnych, albo studiów on-line.

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • 375 zł

   od 271 zł / miesięcznie Gdynia
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie Gdynia
  • Studia niestacjonarne
  • 341 zł / miesięcznie Lębork

NOWOŚĆ studia on-line

od 313 zł / miesięcznie

Opłaty za studia I stopnia na WSAiB

cena za 1 semestr

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja I stopień 2550 zł2350 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopień 2550 zł2350 zł
Finanse i Rachunkowość I stopień 2550 zł2350 zł
Global Logistics I stopień 2550 zł2350 zł
Logistyka I stopień 2550 zł2350 zł
Management I stopień 2550 zł2350 zł
Podatki i Doradztwo Podatkowe I stopień 2550 zł2350 zł
Prawo studia 5-letnie 2850 zł2650 zł
Studia Menedżersko-Prawne I stopień 2550 zł2350 zł
Zarządzanie I stopień 2550 zł2350 zł
Zarządzanie I stopień Lębork -1950 zł
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopień Lębork -1950 zł

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.