Studia Menedżersko-Prawne

studia licencjackie

Opis specjalności

Studia Menedżersko-Prawne to specjalność na kierunku Zarządzanie /od I semestru/

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Są to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – Zarządzania i Prawa, dające doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowisk wykonawczych i pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich sektorach aktywności zawodowej, a szczególnie w organizacjach gospodarczych. Studia realizowane są od I semestru nauki.

Studia w Gdyni dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Kondycja, konkurencyjność na rynku i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa w dużej mierze zależą od umiejętności jego kadry menedżerskiej. Studia licencjackie Menedżersko-Prawne realizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni są przeznaczone dla osób, które zawodową przyszłość łączą z pracą na kierowniczych stanowiskach w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową i wytwórczą lub jednostkach administracji publicznej. Studia I stopnia Menedżersko-Prawne to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa oraz zarządzania, dzięki czemu dobrze przygotowują do przyszłej pracy na stanowiskach kierowniczych.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Trójmiasto to ponad milionowa aglomeracja, w której firmy mają wiele możliwości rozwoju. Studia licencjackie Menedżersko-Prawne w Gdyni to szansa na praktyki w jednym z działających na terenie Trójmiasta przedsiębiorstw i następnie znalezienie dobrze płatnej pracy. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego realizuje program Erasmus+, w ramach którego studenci mogą wyjechać na zagraniczne staże zawodowe. Zdobyte w czasie studiów umiejętności słuchacze mają okazję wykorzystać również na praktykach zawodowych we współpracujących ze Szkołą renomowanych zagranicznych firmach.

Gdynia, Sopot i Gdańsk to miasta, w których w ostatnich latach powstało wiele nowoczesnej powierzchni biurowej. To z kolei przyciąga do Trójmiasta kolejne firmy. Ukończenie studiów menedżersko-prawnych pozwala dołączyć do grona menedżerów zarządzających podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie m.in. Trójmiasta.

Studia Menedżersko-Prawne to specjalność międzywydziałowa. W WSAiB w Gdyni są one realizowane przez dwa wydziały – Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania. Studenci uczestniczą w zajęciach, wykładach i seminariach, w czasie których poznają podstawy ekonomii, uczą się, jak w praktyce stosować prawo handlowe i podatkowe oraz rozwijają umiejętności menedżerskie. WSAiB kładzie również nacisk na lektoraty języków obcych. Sprawne posługiwanie się wieloma językami pozwala ubiegać się o pracę w zagranicznych firmach.

Studia I stopnia Menedżersko-Prawne przygotowują do pracy na stanowiskach menedżerskich. Absolwent tej specjalności potrafi analizować dane ekonomiczne i finansowe, a następnie na podstawie wniosków podejmować dalsze decyzje. Jest też przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi, potrafi sprawnie komunikować się z pracownikami i kontrahentami.

Aby sprawnie zarządzać firmą, potrzebna jest rozległa wiedza z różnych dziedzin. Wprowadzeniem do pełnienia funkcji na stanowisku menedżera są Studia licencjackie Menedżersko-Prawne. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego poszczególne przedmioty wykładane są przez praktyków – menedżerów i prawników, którzy korzystają z metody mentoringu. To, w połączeniu ze stażami oraz praktykami zawodowymi, pozwala zdobyć praktyczne umiejętności, które są niezbędne w czasie codziennego zarządzania firmą. Zajęcia prowadzą również eksperci z renomowanych przedsiębiorstw i instytucji z Pomorza.

Studia I stopnia Menedżersko-Prawne kończą się wydaniem dyplomu na kierunku Zarządzanie na specjalności Menedżersko-Prawnej.

Przykładowe przedmioty

 • Prawoznawstwo
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo handlowe
 • Prawo administracyjne
 • Prawo kontraktów
 • Postępowanie arbitrażowe
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Kontrola w organizacji

 • Zarządzanie strategiczne

 • Zarządzanie projektami

 • Informatyka w zarządzaniu

 • Podstawy zarządzania jakością

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
II
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
III
1000 zł *10 rat
1000 zł
5000 zł
10000 zł

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Kancelaria Adwokacka „Attorney” dr Roman Olszewski

  obsługa prawna firm/prawo morskie

 • Kancelaria Nowosielski i Partnerzy

  obsługa prawna polskich i zagranicznych firm

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci Studiów Menedżersko-Prawnych są przygotowani do pracy zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych.

 • stanowiska średniego szczebla
 • działy prawne
 • własna działalność gospodarcza
 • działy zarządzania produkcją
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • korporacje zagraniczne i centra usług biznesowych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1
 • rosyjski A1