Stopień I

Służby i Formacje Mundurowe
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

STUDIA REALIZOWANE SĄ W GDYNI 

Specjalność Służby i Formacje Mundurowe (dawniej Służby Specjalne i Policyjne) proponujemy osobom, które są zainteresowane pracą w służbach mundurowych sektora publicznego. Studenci przygotowani są szczególnie do pełnienia obowiązków funkcjonariuszy służb o charakterze policyjnym, w tym w Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii, w strażach i inspekcjach, a także w Służbie Więziennej, CBA, SOP i PSP.

Studia realizowane są w Gdyni oraz w Lęborku.

Specjalność Służby i Formacje Mundurowe - studia Licencjackie

Program studiów w Gdyni  obejmuje zajęcia poświęcone organizacji i strukturze służb mundurowych, planowaniu i ocenie pracy agentów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów, strażników granicznych, żandarmów oraz funkcjonariuszy, a także realizowaniu projektów na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Dyplom ukończenia studiów licencjackich w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni poświadcza również znajomość wiedzy z zakresu ochrony informacji i analizy kryminalnej.

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia sprawdź już teraz.

Cyberprzestępczość – nowe wyzwania dla służb mundurowych

Rozwój nowych technologii powoduje, że przestępcy coraz częściej podejmują próby wyłudzeń czy przejęcia rachunków bankowych i kradzieży tożsamości przez internet. To właśnie cyberprzestępczość jest dziś jednym z największych zagrożeń dla użytkowników korzystających z internetu. Jeżeli szukasz przyszłościowej specjalizacji związanej ze służbami mundurowymi, zdecyduj się na studia I stopnia na specjalności Służby i Formacje Mundurowe.

Zagadnienia poruszane w trakcie studiów na WSAiB oferują podstawowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych, w tym także w komórkach zorientowanych na ujawnianie i zapobieganie cyberprzestępczości. Dzięki pozyskanej wiedzy będziesz mógł w przyszłości uzyskać pożądaną specjalizację i zdobyć atrakcyjną pracę w organach ścigania. Uczelnia WSAiB pozwala Ci zaplanować swoją karierę – kompetencje z zakresu cyberprzestępczości możesz rozwijać także na studiach II stopnia.

 

Przykładowe przedmioty

 • Praca operacyjna
 • Ustrój służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PR w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

* art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakaz wykorzystania zdjęć bez zgody autora.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.