Stopień I

Logistyka Międzynarodowa
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Logistycy od wielu lat są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Znajdują zatrudnienie zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach. Studia licencjackie na specjalności Logistyka międzynarodowa kompleksowo przygotowują do pracy na takich stanowiskach jak: analityk w dziale zakupów, pracownik działu logistyki lub centrum logistycznego i spedytor międzynarodowy.

Logistyka handlu i dystrybucji jest istotna dla każdej firmy, która w planach ma rozwój, w tym wejście na rynki zagraniczne. Ukończenie studiów na specjalności Logistyka międzynarodowa umożliwia podjęcie pracy zarówno w krajowych, jak i zagranicznych firmach. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, logistycznych i spedycyjnych.

Dlaczego warto wybrać specjalność Logistyka międzynarodowa w WSAiB?

Logistyka to kierunek interdyscyplinarny. Aby logistyk mógł podejmować trafne decyzje dotyczące dalszego rozwoju firmy i wspierać kadrę zarządzającą, musi mieć obszerną wiedzę. Studia na specjalności Logistyka międzynarodowa w WSAiB pozwalają studentom zdobyć zarówno teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności. Z zajęć i warsztatów dowiadują się oni, jak zarządzać łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach, jak konfigurować systemy logistyczne i jakie procedury obowiązują w handlu międzynarodowym.

Na specjalności Logistyka międzynarodowa w WSAiB wykładają eksperci. Wiedzę teoretyczną studenci mogą wykorzystać podczas praktyk. Szkoła współpracuje z największymi przedsiębiorstwami z województwa pomorskiego, np. Portem Gdynia S.A. Przygotowanie do pracy obejmuje również rozwój zdolności językowych – studenci mogą wybierać wśród kilku języków obcych wykładanych na specjalności Logistyka międzynarodowa.

Profil kandydata na studia Logistyka międzynarodowa

Interesujesz się biznesem międzynarodowym lub zagadnieniem globalizacji? Jesteś aktywny zawodowo i zauważasz rosnący potencjał outsourcingu? Logistyka międzynarodowa to specjalność zarówno dla absolwentów szkół średnich, którzy w przyszłości chcą rozwijać polskie lub zagraniczne firmy, jak i osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji. Praca w handlu i dystrybucji wymaga przedsiębiorczości, logicznego myślenia oraz szybkiego podejmowania decyzji. Jeżeli nie boisz się wyzwań i chcesz mieć w przyszłości wpływ na działanie przedsiębiorstw, ten kierunek jest dla Ciebie – zapoznaj się z poniższymi informacjami i zapisz się na studia.

Przykładowe przedmioty

 • Gospodarka Unii Europejskiej
 • Współczesna polityka transportowa
 • Europejski system transportowy
 • Nowoczesne trendy w logistyce
 • Logistyka międzynarodowa i globalna
 • Międzynarodowe łańcuchy i sieci dostaw
 • Wykład eksperta

 

 

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.