Stopień I

Logistyka Przedsiębiorstw
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line

Specjaliści w tej dziedzinie odpowiedzialni są za gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa oraz organizację systemu wysyłki i dostaw zaopatrzenia. Osoby odpowiedzialne za logistykę w przedsiębiorstwach potrzebni są zarówno w firmach zajmujących się produkcją, jak i wszędzie tam, gdzie zarządzanie zasobami wewnętrznymi wymaga koordynacji specjalisty - dotyczy to przede wszystkim średnich i dużych firm.

Absolwenci specjalności Logistyka Przedsiębiorstw przygotowani są do pracy w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw. Ich kompetencje są bardzo szerokie, począwszy od organizacji cyklów dostaw aż po zarządzanie działami obsługi klienta.

Specjalność Logistyka Przedsiębiorstw - studia licencjackie na kierunku Logistyka

Osobom, które zakończą studia licencjackie w Gdyni, proponujemy kontynuację nauki na poziomie magisterskim, na specjalności Zarządzanie Logistyką, na kierunku Zarządzanie. Ukończenie studiów menedżerskich znacznie poszerzy profil zawodowy absolwenta na rynku pracy.

Specjalności na kierunku Logistyka

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 420 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 357 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 357 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Analiza kosztów działalności logistycznej
 • Gospodarka magazynowa

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 1.03.-30.09.2021 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.