Stopień I

Logistyka Służb Mundurowych

Współczesne znaczenie terminu logistyka wywodzi się ze sfery wojskowości, gdzie od najdawniejszych czasów funkcjonowała, jako teoria i praktyka gospodarki wojskowej, warunkującej powodzenie wszystkich operacji militarnych i działań wojennych.

Funkcjonowanie logistyki służb mundurowych różni się od funkcjonowania logistyki rynkowej. Jednym z kryteriów o tym świadczących są koszty. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożenia życia człowieka koszty przechodzą na dalszy plan, a najbardziej istotnymi stają się sprawność i efektywność działania.

Logistyka służb mundurowych wymaga istnienia profesjonalnie przygotowanych kadr, które będą skutecznie realizować zadania na rzecz macierzystych jednostek i podmiotów i jednocześnie czerpać korzyści z metod i narzędzi wypracowanych przez logistykę rynkową.

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z logistyką służb mundurowych, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności do zarządzania procesami zaopatrywania, magazynowania i dystrybucji na przykładzie wojska i innych służb mundurowych. Jeżeli już nosisz mundur, będziesz miał okazję do poszerzenia i doskonalenia swojej wiedzy od praktyków.

Specjalności na kierunku Logistyka

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 376 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Logistyka wojskowa
 • Logistyka straży pożarnej
 • Logistyka policji
 • Logistyka służb medycznych
 • Logistyka humanitarna
 • Logistyka kryzysowa

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Studenci przyjmowani na praktyki i staże mają możliwość zdobycia często pierwszych, praktycznych umiejętności oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców. Wiem jak ważne jest przygotowywanie kompetentnych i nowoczesnych kadr dla przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej.

Janusz Jarosiński

b. Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Portu Gdynia S.A.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najcześciej zadawane pytania

Magadalena Czaja

Kierownik Biura Rekrutacji

FAQ

 • Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • Jak wygladaja zajecia na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym?

  Cenimy czas studentów, dlatego plany zajęć układamy tak, by między zajęciami nie było okienek. Dużym ułatwieniem dla osób pracujących jest również maksymalna koncentracja zajęć w poszczególnych blokach - staramy się, by studenci stacjonarni mieli poza weekendem od 1 do 2 dodatkowych dni wolnych. Zajęcia dla studentów zaocznych odbywają się co 2 tygodnie w weekendy. Zarówno studenci dzienni jak i zaoczni mogą wnioskować o zgodę na indywidualną organizację studiów. Takie rozwiązanie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w zajęciach pod warunkiem samodzielnego zdobywania wiedzy wg określonego przez Dziekana i wykładowców harmonogramu.

 • Kiedy wybiera się specjalność?

  Na studiach licencjackich wyboru specjalności należy dokonać na przełomie 3 i 4 semestru, na studiach magisterskich odbywa się to na 2 semestrze.

 • Jak wyglądają studia na kierunku Transport?

  Program studiów na kierunku Transport ma budowę modułową - studenci korzystają z różnych form zajęć: wykładów, e-learningu, ćwiczeń, warsztatów, zajęć praktycznych i case studies.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.