Stopień I

Studia Menedżersko-Prawne
studia I stopnia

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia Menedżersko-Prawne to specjalność na kierunku Zarządzanie /od I semestru/

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Są to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin - Zarządzania i Prawa, dające doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowisk wykonawczych i pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich sektorach aktywności zawodowej, a szczególnie w organizacjach gospodarczych. Studia realizowane są od I semestru nauki.

Studia w Gdyni dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Kondycja, konkurencyjność na rynku i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa w dużej mierze zależą od umiejętności jego kadry menedżerskiej. Studia licencjackie Menedżersko-Prawne realizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni są przeznaczone dla osób, które zawodową przyszłość łączą z pracą na kierowniczych stanowiskach w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową i wytwórczą lub jednostkach administracji publicznej. Studia I stopnia Menedżersko-Prawne to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa oraz zarządzania, dzięki czemu dobrze przygotowują do przyszłej pracy na stanowiskach kierowniczych.

Studia Menedżersko-Prawne I stopnia - studiuj w Trójmieście!

Trójmiasto to ponad milionowa aglomeracja, w której firmy mają wiele możliwości rozwoju. Studia licencjackie Menedżersko-Prawne w Gdyni to szansa na praktyki w jednym z działających na terenie Trójmiasta przedsiębiorstw i następnie znalezienie dobrze płatnej pracy. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego realizuje program Erasmus+, w ramach którego studenci mogą wyjechać na zagraniczne staże zawodowe. Zdobyte w czasie studiów umiejętności słuchacze mają okazję wykorzystać również na praktykach zawodowych we współpracujących ze Szkołą renomowanych zagranicznych firmach.

Gdynia, Sopot i Gdańsk to miasta, w których w ostatnich latach powstało wiele nowoczesnej powierzchni biurowej. To z kolei przyciąga do Trójmiasta kolejne firmy. Ukończenie studiów menedżersko-prawnych pozwala dołączyć do grona menedżerów zarządzających podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie m.in. Trójmiasta.

Zacznij studia licencjackie na specjalności Menedżersko-Prawnej w Gdyni

Studia Menedżersko-Prawne to specjalność międzywydziałowa. W WSAiB w Gdyni są one realizowane przez dwa wydziały – Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania. Studenci uczestniczą w zajęciach, wykładach i seminariach, w czasie których poznają podstawy ekonomii, uczą się, jak w praktyce stosować prawo handlowe i podatkowe oraz rozwijają umiejętności menedżerskie. WSAiB kładzie również nacisk na lektoraty języków obcych. Sprawne posługiwanie się wieloma językami pozwala ubiegać się o pracę w zagranicznych firmach.

Studia I stopnia Menedżersko-Prawne przygotowują do pracy na stanowiskach menedżerskich. Absolwent tej specjalności potrafi analizować dane ekonomiczne i finansowe, a następnie na podstawie wniosków podejmować dalsze decyzje. Jest też przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi, potrafi sprawnie komunikować się z pracownikami i kontrahentami.

Dlaczego studia I stopnia Menedżersko-Prawne są wyjątkowe?

Aby sprawnie zarządzać firmą, potrzebna jest rozległa wiedza z różnych dziedzin. Wprowadzeniem do pełnienia funkcji na stanowisku menedżera są Studia licencjackie Menedżersko-Prawne. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego poszczególne przedmioty wykładane są przez praktyków - menedżerów i prawników, którzy korzystają z metody mentoringu. To, w połączeniu ze stażami oraz praktykami zawodowymi, pozwala zdobyć praktyczne umiejętności, które są niezbędne w czasie codziennego zarządzania firmą. Zajęcia prowadzą również eksperci z renomowanych przedsiębiorstw i instytucji z Pomorza.

Studia I stopnia Menedżersko-Prawne kończą się wydaniem dyplomu na kierunku Zarządzanie na specjalności Menedżersko-Prawnej.

Przykładowe przedmioty

 • Prawoznawstwo

 • Prawo podatkowe

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Prawo handlowe

 • Prawo administracyjne

 • Prawo kontraktów

 • Postępowanie arbitrażowe

 • Prawo gospodarcze publiczne

 • Kontrola w organizacji

 • Zarządzanie strategiczne

 • Zarządzanie projektami

 • Informatyka w zarządzaniu

 • Podstawy zarządzania jakością

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Kancelaria Adwokacka "Attorney" dr Roman Olszewski

  obsługa prawna firm/prawo morskie

 • Kancelaria Nowosielski i Partnerzy

  obsługa prawna polskich i zagranicznych firm

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezes Pracodawców Pomorza

Absolwenci Studiów Menedżersko-Prawnych są przygotowani do pracy zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych.

 • stanowiska średniego szczebla
 • działy prawne
 • własna działalność gospodarcza
 • działy zarządzania produkcją
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • korporacje zagraniczne i centra usług biznesowych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Jakie przedmioty muszę zdawać na maturze, aby dostać się na Studia Menedżersko-Prawne?

  Kandydaci na Studia Menedżersko-Prawne I stopnia muszą posiadać świadectwo maturalne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przedmioty zdawane na maturze nie mają wpływu na rekrutację. Na studiach obowiązuje limit miejsc. Aby zarezerwować miejsce na tych studiach należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie.

 • 2. Co to znaczy, że są to studia międzywydziałowe.

  Studia Menedżersko-Prawne w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy dwóch wydziałów: Zarządzania oraz Prawa i Administracji. Studia realizowane są zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. W czasie studiów studenci poznają wiedzę z więcej niż jednej dyscypliny naukowej, zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które w przyszłości będzie istotnym kapitałem.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.