• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stopień I

Studia Menedżersko-Prawne

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Są to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – Zarządzania i Prawa, dające doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowisk wykonawczych i pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich sektorach aktywności zawodowej, a szczególnie w organizacjach gospodarczych.

Studia w Gdyni dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Studenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Menedżersko-Prawnych I stopnia na kierunku Zarządzanie.

Studia Menedżersko Prawne II sprawdź już teraz.

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 376 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Ekonomia
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawoznawstwo
 • Prawo handlowe
 • Prawo kontraktowe

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Kancelaria Adwokacka "Attorney" dr Roman Olszewski

  obsługa prawna firm/prawo morskie

 • Kancelaria Nowosielski i Partnerzy

  obsługa prawna polskich i zagranicznych firm

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezes Pracodawców Pomorza

Absolwenci Studiów Menedżersko-Prawnych są przygotowani do pracy zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych.

 • stanowiska średniego szczebla
 • działy prawne
 • własna działalność gospodarcza
 • działy zarządzania produkcją
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • korporacje zagraniczne i centra usług biznesowych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Jakie przedmioty muszę zdawać na maturze, aby dostać się na Studia Menedżersko-Prawne?

  Kandydaci na Studia Menedżersko-Prawne I stopnia muszą posiadać świadectwo maturalne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przedmioty zdawane na maturze nie mają wpływu na rekrutację. Na studiach obowiązuje limit miejsc. Aby zarezerwować miejsce na tych studiach należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie.

 • 2. Co to znaczy, że są to studia międzywydziałowe.

  Studia Menedżersko-Prawne w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy dwóch wydziałów: Zarządzania oraz Prawa i Administracji. Studia realizowane są zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. W czasie studiów studenci poznają wiedzę z więcej niż jednej dyscypliny naukowej, zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które w przyszłości będzie istotnym kapitałem.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu. Na każdym kierunku obowiązuje limit miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu dokumentów.

 • 4. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.