Stopień II

Kryminologia i Kryminalistyka studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

Jeśli wybierasz się na studia w Gdyni, na pewno warto zastanowić się nad rozwiązaniem, jakim są studia magisterskie o specjalności Kryminalistyka i Kryminologia, na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Proponowane studia II stopnia są uzupełnieniem wiedzy zdobytej na poziomie studiów licencjackich. Absolwenci specjalności otrzymują tytuł magistra Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kryminalistyka i Kryminologia, jako studia magisterskie (II stopnia) cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dlaczego? Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, iż proponowana specjalność znakomicie przygotowuje studentów do przyszłej pracy zawodowej m.in. w Policji, w służbach wywiadowczych, czy też w jednostkach ABW, BOR czy też CBŚ. To nadzwyczaj interesujące studia, perfekcyjnie łączące niezbędną wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami.

Kryminalistyka i Kryminologia w WSAiB w Gdyni - co wyróżnia proponowane studia?

Zacznijmy od definicji obu nauk - kryminologii i kryminalistyki. Są to nauki do siebie bardzo zbliżone, ale nie tożsame. Kryminologia zajmuje się bowiem badaniem przestępczości, jako zjawiska społecznego, natomiast kryminalistyka to nauka o środkach i sposobach wykrywania przestępstw i ich sprawców. Co ta różnica oznacza dla studentów proponowanej specjalności?

Otóż podczas zajęć wykorzystywane będą specjalistyczne narzędzia i techniki służące np. do zabezpieczenia śladów i ich dalszej analizy. Takie rozwiązanie sprawia, że wprowadzona specjalność Kryminalistyka i Kryminologia łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Pozwala to poszerzyć profil absolwenta, a jednocześnie wyraźnie odróżnia proponowane studia od innych, w tym oferowanych na innych uczelniach.

Studia magisterskie WSAiB Gdynia - dlaczego warto?

Studenci naszej uczelni, w tym specjalności Kryminologia i Kryminalistyka, poznają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia z danej dziedziny, w tym przypadku z zakresu przestępczości. Badając materiał dowodowy w laboratorium, doskonaląc techniki walki czy też poznając broń i jej działanie na strzelnicy, przyszli absolwenci uczelni najlepiej przygotowują się do wyzwań zawodowych, jakie przed nimi staną. Doceniają to najlepsi eksperci i praktycy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Metodologia badań kryminalistycznych i kryminologi
 • Wiktymologia
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Elektroniczne ślady przestępstw
 • Laboratoryjne badania kryminalistyczne
 • Suicydologia

Techniki kryminalistyczne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.