Stopień II

Zarządzanie
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studenci studiów w Gdyni II stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Absolwenci studiów magisterskich posiadają kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiadają umiejętności skutecznego zarządzania, a w szczególności: komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz organizowania pracy zespołowej. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i organizacjach non-profit.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Wybierając kierunek Zarządzanie masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

Studia Zarządzanie II stopnia - studiuj w Trójmieście!

Studia II stopnia Zarządzanie rozszerzają wiedzę, jaką absolwent zdobył podczas studiów I stopnia na tym kierunku. Absolwenci kierunku Zarządzanie, którzy uczyli się na jednej z uczelni na terenie Polski, mogą kontynuować naukę w Trójmieście. Program studiów II stopnia na WSAiB uwzględnia przedmioty kształcenia zarówno ogólnego, jak i kierunkowego, dzięki czemu pozwala rozwinąć różnorodne umiejętności i kompetencje.

WSAiB organizując studia magisterskie Zarządzanie, współpracuje z wieloma pracodawcami i instytucjami na terenie Pomorza. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z renomowanych przedsiębiorstw i instytucji, m.in. Magdalena Strzelczyk (Bałtycki Port Nowych Technologii). Studenci mają szansę stać się ekspertami z wybranej specjalności oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w realnych warunkach - podczas praktyk studenckich, które są naturalnym uzupełnieniem studiów i sposobem na rozwinięcie umiejętności. 

Kontynuuj studia na kierunku Zarządzanie w Gdyni

Studia magisterskie Zarządzanie pozwalają pogłębić wiedzę o zarządzaniu organizacjami. W czasie zajęć studenci poznają zaawansowane narzędzia, dzięki którym w przyszłości będą mogli interpretować zjawiska ekonomiczne i akty prawne, a także odpowiednio na nie reagować. Studia II stopnia Zarządzanie gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach szczebla menedżerskiego w różnych organizacjach – zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie muszą być doskonale zorganizowani. Z tego względu studia magisterskie na tym kierunku przewidują rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz komunikacyjnych. Studenci uczą się, jak umiejętnie pracować w zespole, jak nim kierować i poznają narzędzia, dzięki którym będą mogli motywować podległych im pracowników.

Dlaczego studia magisterskie - Zarządzanie są wyjątkowe?

WSAiB kładzie nacisk na rozwój praktycznych umiejętności i dlatego studia II stopnia Zarządzanie kompleksowo przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy w różnych organizacjach. Zajęcia w formie warsztatów z wykładowcami-praktykami pozwalają zapoznać się z problemami często pojawiającymi się w różnych organizacjach, a także uczą, jak szybko i prawidłowo je rozwiązywać.

Studia II stopnia Zarządzanie przygotowują do pracy zarówno w polskich, jak i zagranicznych organizacjach. Studenci w czasie studiów biorą udział w zajęciach językowych, dzięki czemu po uzyskaniu dyplomu mogą starać się o pracę w zagranicznych firmach. Studia II stopnia Zarządzanie to także krok niezbędny w rozwoju kariery naukowej.

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.