Stopień II

Zarządzanie studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

Studenci studiów w Gdyni II stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Absolwenci studiów magisterskich posiadają kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiadają umiejętności skutecznego zarządzania, a w szczególności: komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz organizowania pracy zespołowej. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i organizacjach non-profit.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Wybierając kierunek Zarządzanie masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

Studia Zarządzanie II stopnia - studiuj w Trójmieście!

Studia II stopnia Zarządzanie rozszerzają wiedzę, jaką absolwent zdobył podczas studiów I stopnia na tym kierunku. Absolwenci kierunku Zarządzanie, którzy uczyli się na jednej z uczelni na terenie Polski, mogą kontynuować naukę w Trójmieście. Program studiów II stopnia na WSAiB uwzględnia przedmioty kształcenia zarówno ogólnego, jak i kierunkowego, dzięki czemu pozwala rozwinąć różnorodne umiejętności i kompetencje.

WSAiB organizując studia magisterskie Zarządzanie, współpracuje z wieloma pracodawcami i instytucjami na terenie Pomorza. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z renomowanych przedsiębiorstw i instytucji, m.in. Magdalena Strzelczyk (Bałtycki Port Nowych Technologii). Studenci mają szansę stać się ekspertami z wybranej specjalności oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w realnych warunkach - podczas praktyk studenckich, które są naturalnym uzupełnieniem studiów i sposobem na rozwinięcie umiejętności. 

Kontynuuj studia na kierunku Zarządzanie w Gdyni

Studia magisterskie Zarządzanie pozwalają pogłębić wiedzę o zarządzaniu organizacjami. W czasie zajęć studenci poznają zaawansowane narzędzia, dzięki którym w przyszłości będą mogli interpretować zjawiska ekonomiczne i akty prawne, a także odpowiednio na nie reagować. Studia II stopnia Zarządzanie gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach szczebla menedżerskiego w różnych organizacjach – zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie muszą być doskonale zorganizowani. Z tego względu studia magisterskie na tym kierunku przewidują rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz komunikacyjnych. Studenci uczą się, jak umiejętnie pracować w zespole, jak nim kierować i poznają narzędzia, dzięki którym będą mogli motywować podległych im pracowników.

Dlaczego studia magisterskie - Zarządzanie są wyjątkowe?

WSAiB kładzie nacisk na rozwój praktycznych umiejętności i dlatego studia II stopnia Zarządzanie kompleksowo przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy w różnych organizacjach. Zajęcia w formie warsztatów z wykładowcami-praktykami pozwalają zapoznać się z problemami często pojawiającymi się w różnych organizacjach, a także uczą, jak szybko i prawidłowo je rozwiązywać.

Studia II stopnia Zarządzanie przygotowują do pracy zarówno w polskich, jak i zagranicznych organizacjach. Studenci w czasie studiów biorą udział w zajęciach językowych, dzięki czemu po uzyskaniu dyplomu mogą starać się o pracę w zagranicznych firmach. Studia II stopnia Zarządzanie to także krok niezbędny w rozwoju kariery naukowej.

Specjalności na kierunku Zarządzanie

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 516 zł / miesięcznie

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.