Transport i Spedycja

studia licencjackie

Opis specjalności

Swoją zawodową przyszłość wiążesz z firmami świadczącymi usługi transportowe? Dzięki studiom na specjalności Transport i spedycja w WSAiB w Gdyni, poznasz podstawowe zagadnienia z tej dziedziny. Program studiów został stworzony z myślą o wymaganiach pracodawców, uwzględnia też specyfikę regionu pomorskiego. Wybierając specjalnośćTransport i spedycjana naszej uczelni, wiedzę zdobywasz od doświadczonej kadry.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Branże transportowa i spedycyjna wciąż się rozwijają, a absolwenci studiów Transport i spedycja nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia – to jeden z powodów, dla których warto rozważyć naukę na tym kierunku. Kandydatów zainteresować mogą również:

 • praca w międzynarodowym środowisku – jako absolwent specjalności Transport i spedycja możesz pracować zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach,
 • wiele opcji zatrudnienia – w różnych przedsiębiorstwach z branży transportowej i spedycyjnej,
 • duże możliwości rozwoju – praca w logistyce wymaga nieustannego uzupełniania wiedzy i dlatego jest doskonałym wyborem dla osób ambitnych.

Studia Transport i spedycja w WSAiB w Gdyni obejmują zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Po ukończeniu tej specjalności możesz m.in. organizować spedycję drogową, sporządzać zlecenia i dokumentację transportową, prowadzić nadzór nad realizowanymi zleceniami, a także przygotowywać odprawy celne towarów. Znasz też nowoczesne technologie transportowe i narzędzia informatyczne wykorzystywane współcześnie w firmach transportowych.

Ponieważ w WSAiB kładziemy duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności, plan studiów przewiduje lektorat z języka obcego. Możesz uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego. W międzynarodowym środowisku ta umiejętność bardzo Ci się przyda.

Jako absolwent specjalności Transport i spedycja możesz ubiegać się o pracę w sektorze państwowym i prywatnych firmach. Dzięki praktykom studenckim w jednym z trójmiejskich przedsiębiorstw (współpracujemy m.in. z Portem Gdynia S.A., C. Hartwig Gdynia S.A., ATC Cargo S.A. czy Eurotrans) zyskujesz kompetencje do pracy na różnych stanowiskach. Do pracodawców zatrudniających absolwentów studiów Transport i spedycja należą m.in. firmy logistyczne i transportowe, centra spedycyjne i przeładunkowe oraz porty.

Po ukończeniu studiów I stopnia Transport i spedycja możesz też kontynuować edukację. W naszej ofercie znajdziesz studia na kierunku Logistyka II stopnia.

 • Przestrzenne aspekty funkcjonowania i rozwoju transportu
 • Współczesna polityka transportowa
 • Rynek pracy w transporcie i logistyce
 • Dokumentacja transportowo-spedycyjna
 • Transport intermodalny
 • Zasady prowadzenia działalności spedycyjnej
 • Zasady Incoterms
 • Wykład eksperta

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Nasi eksperci

Logistyka to innowacyjność i globalne sieci powiązań. Studentom przekazuję wiedzę nowoczesną, użyteczną lokalnie i na szerokim, transportowo-spedycyjno-logistycznym rynku. Prowadzimy studia uwzględniające specyfikę regionu, zarówno w kontekście Pomorza, jak i Polski.

prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska,

Logistyka – studia dzienne i zaoczne

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferują cztery specjalności: Logistyka Morska, Logistyka Przedsiębiorstw, Transport i Logistyka oraz Logistyka Międzynarodowa.

Współpracują z nami

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz
Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.
 • Polpharma S.A.
 • C. Hartwig Gdynia S.A.
 • Eurotrans
 • ATC Cargo S.A.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.