Cyberbezpieczeństwo

studia magisterskie

Opis specjalności

Intensywny rozwój technologii, nasilająca się digitalizacja, możliwości komunikacyjne stworzone przez Internet powodują wzrost wymagań wobec społeczeństwa informacyjnego.

Studia magisterskie na specjalności Cyberbezpieczeństwo to uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia i przygotowanie do dalszego rozwoju kariery w obszarze zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.
Studenci tej specjalności zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki której będą w stanie efektywnie realizować powierzone im zadania. Zostaną przygotowani technicznie i merytorycznie do analizy i oceny ryzyka, które zachodzą w środowisku informacyjnym. Będą w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz rozwiązywać sytuacje problemowe, bowiem celem zajęć prowadzonych przez naszych ekspertów jest tworzenie wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji oraz użytecznej dla instytucji, w której pracują nasi absolwenci.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa, usprawnisz swoje kompetencje z zakresu krytycznej analizy myślenia, rozpoznawania błędów w procesie interpretacji danych oraz zwalczania asymetrycznych zagrożeń związanych m.in. z oszustwami z wykorzystaniem komputera.

Perspektywy zatrudnienia dzięki wiedzy, którą uzyskasz na specjalności Cyberbezpieczeństwo:

 • sektor prywatny
 • administracja publiczna
 • agencje badawcze
 • ośrodki analityczne
 • instytucje państwowe
 • podmioty infrastruktury krytycznej
 • firmy z sektora finansowego i telekomunikacyjnego
 • służby mundurowe

Przykładowe przedmioty:

 • Strategiczny wymiar cyberbezpieczeństwa RP
 • Cyberprzestrzeń jako obraz dezinformacji i propagandy

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Specjalność Zwalczanie Cyberprzestępczości wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata. Obserwujemy coraz większą aktywność podmiotów prowadzących działalność przestępczą w cyberprzestrzeni – od obcych państw, przez zorganizowane grupy przestępcze, aż po cyberszpiegostwo. Na studiach dowiesz się, jak walczyć z tymi zjawiskami.

dr Paweł Wawrzyniak,

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.