Kryminologia i Kryminalistyka

studia magisterskie

Opis specjalności

Jeśli wybierasz się na studia w Gdyni, na pewno warto zastanowić się nad rozwiązaniem, jakim są studia magisterskie o specjalności Kryminalistyka i Kryminologia, na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Proponowane studia II stopnia są uzupełnieniem wiedzy zdobytej na poziomie studiów licencjackich. Absolwenci specjalności otrzymują tytuł magistra Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kryminalistyka i Kryminologia, jako studia magisterskie (II stopnia) cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dlaczego? Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, iż proponowana specjalność znakomicie przygotowuje studentów do przyszłej pracy zawodowej m.in. w Policji, w służbach wywiadowczych, czy też w jednostkach ABW, BOR czy też CBŚ. To nadzwyczaj interesujące studia, perfekcyjnie łączące niezbędną wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Zacznijmy od definicji obu nauk – kryminologii i kryminalistyki. Są to nauki do siebie bardzo zbliżone, ale nie tożsame. Kryminologia zajmuje się bowiem badaniem przestępczości, jako zjawiska społecznego, natomiast kryminalistyka to nauka o środkach i sposobach wykrywania przestępstw i ich sprawców. Co ta różnica oznacza dla studentów proponowanej specjalności?

Otóż podczas zajęć wykorzystywane będą specjalistyczne narzędzia i techniki służące np. do zabezpieczenia śladów i ich dalszej analizy. Takie rozwiązanie sprawia, że wprowadzona specjalność Kryminalistyka i Kryminologia łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Pozwala to poszerzyć profil absolwenta, a jednocześnie wyraźnie odróżnia proponowane studia od innych, w tym oferowanych na innych uczelniach.

Studenci naszej uczelni, w tym specjalności Kryminologia i Kryminalistyka, poznają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia z danej dziedziny, w tym przypadku z zakresu przestępczości. Badając materiał dowodowy w laboratorium, doskonaląc techniki walki czy też poznając broń i jej działanie na strzelnicy, przyszli absolwenci uczelni najlepiej przygotowują się do wyzwań zawodowych, jakie przed nimi staną. Doceniają to najlepsi eksperci i praktycy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Trwa rekrutacja na studia

Studenci cenią zajęcia praktyczne. Na Kryminologii – Kryminalistyce w laboratorium kryminalistycznym mają m.in. możliwość zdobycia umiejętności ujawniania i zabezpieczania śladów oraz zrozumienia dlaczego kryminalistyka jest tak ważna w procesie wykrywczym. Istotne jest, że wiedzę przekazują wykładowcy posiadający doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych.

dr Wojciech Wosek, ekspert ds. kryminalistyki i zwalczania terroryzmu, kierownik Katedry Bezpieczeństwa

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.