Menedżer Bezpieczeństwa

studia magisterskie

Opis specjalności

Czy jesteś zainteresowany karierą w dziedzinie bezpieczeństwa? Studia na specjalności Menedżer Bezpieczeństwa mogą być doskonałym wyborem dla Ciebie! Podjęcie nauki na studiach na specjalności Menedżer Bezpieczeństwa może zapewnić Ci nie tylko cenne umiejętności i wiedzę, ale również otworzyć drzwi do fascynującej i satysfakcjonującej kariery w dziedzinie bezpieczeństwa. To doskonała inwestycja w swoją przyszłość zawodową!

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Podejmij kluczową rolę w bezpieczeństwie: Jako Menedżer Bezpieczeństwa będziesz odgrywał kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa organizacji. Będziesz odpowiedzialny za identyfikację zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, opracowywanie strategii bezpieczeństwa i wprowadzanie skutecznych środków ochronnych. Twoja praca będzie mieć bezpośredni wpływ na ochronę ludzi, mienia i informacji.

Zdobywaj wszechstronną wiedzę: Studia na specjalności Menedżer Bezpieczeństwa pozwolą Ci posiąść wszechstronną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, obejmującą takie obszary jak zarządzanie kryzysowe, ochrona danych, zarządzanie ryzykiem, prawo, etyka oraz technologie bezpieczeństwa. Będziesz się również uczył o najnowszych trendach i innowacjach w dziedzinie bezpieczeństwa.

Rozwijaj umiejętności przywódcze: Jako Menedżer Bezpieczeństwa będziesz musiał efektywnie zarządzać zespołami i współpracować z innymi działami organizacji. Studia na tej specjalności pomogą Ci rozwijać umiejętności przywódcze, komunikacyjne i negocjacyjne, które są niezbędne do skutecznego kierowania projektami i osiągania celów organizacyjnych.

Menedżerowie Bezpieczeństwa są poszukiwani w różnych sektorach, takich jak sektor publiczny, sektor prywatny, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, firmy konsultingowe i wiele innych. Studia na specjalności Menedżer Bezpieczeństwa otwierają szerokie spektrum ścieżek kariery. Możesz rozważyć stanowiska takie jak Menedżer Bezpieczeństwa Korporacyjnego, Menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem, Specjalista ds. Ochrony Informacji lub Konsultant ds. Bezpieczeństwa. Istnieje wiele możliwości rozwoju i awansu w tej dziedzinie.

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla wielu organizacji, a dziedzina ta dynamicznie ewoluuje w odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia i technologie. Podjęcie nauki na specjalności Menedżer Bezpieczeństwa daje Ci możliwość uczestnictwa w tej dynamicznej dziedzinie i pozostania na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami.

Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł zawodowy magistra na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Dyplom WSAiB to ceniony dokument otwierający drzwi do kariery i sukesu zawodowego.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3-sem.)
->
880 zł (5 rat)
->
4400 zł

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Zarządzanie bezpieczeństwem, to ważny temat, szczególnie w obecnych czasach. W Polsce jest niewielu fachowców w tym zakresie, a zarządzanie bezpieczeństwem wymaga specjalistycznego przygotowania. Mam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym i z chęcią przekażę Ci moją wiedzę.

mgr Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.