5-letnie

Prawo

Studia w Gdyni na kierunku Prawo są to jednolite studia magisterskie: trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Aby rozpocząć naukę na kierunku Prawo należy posiadać świadectwo maturalne.

Wysokie miejsca w rankingach!

- najwyższa zdawalność na aplikacje prawnicze - "Rzeczpospolita" 2020
- najlepszy Wydział Prawa na Pomorzu, 3. miejsce w Polsce -  "Dziennik Gazeta Prawna" 2020

Dodatkowo nasi absolwenci są w czołówce najlepiej zarabiających początkujących prawników - zajmujemy 3. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ranking z 2019 r.).

Doskonała kadra praktyków

Zawdzięczamy to doskonałemu zespołowi wykładowców, w skład którego wchodzą sędziowie, prokuratorzy, właściciele kancelarii prawnych, a także postaci życia publicznego, takie jak dr Janusz Kaczmarek, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB - b. Ambasador RP, b. doradca Prezydenta RP.

b1 3 prawo studia magisterskie licencjackie gdynia gdansk trojmiasto wsaib uczelnia kwiatkowskiego

Zajęcia w sali rozpraw i prosektorium!

Program studiów prawniczych w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oparty jest na kształceniu praktycznym - w każdym semestrze studenci obowiązkowo uczestniczą w 30 rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. Biorą także udział w nowatorskim programie proseminariów "Rozprawy uczelniane". Podczas studiów aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role - sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

Dla studentów planujących swoją karierę zawodową w zawodach prawniczych: prokuratora, sędziego oraz w służbach mundurowych, np. jako oficera śledczego wprowadzono przedmioty z zakresu nauk penalnych. Nowatorskie zajęcia o praktycznej formule, jak Medycyna sądowa oraz Laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej stanowią przygotowanie do wykonywania zawodu, uczą odpowiedniego zachowania na miejscu przestępstwa.

Nowoczesny system kształcenia

Na kierunku Prawo kształcimy nie tylko przyszłych prawników, planujących karierę w zawodach, typowo prawniczych, jak: adwokat, prokurator, czy sędzia. Studenci mogą specjalizować się również w zakresie obsługi biznesu, by wiedzę prawniczą z powodzeniem stosować, m.in. jako doradca podatkowy, w obrocie nieruchomościami, doradca ubezpieczeniowy, przy reprezentowaniu przedsiębiorstw, czy też w bankach. Nasza Uczelnia blisko współpracuje z potencjalnymi pracodawcami, w zakresie prawnej obsługi biznesu, m.in. Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., czy też z Polską Agencją Kosmiczną.

Wybór Prawa na WSAiB to również możliwość uzyskania certyfikatu sądowego mediatora w zakresie mediacji rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych (sprawdź poniżej).

WSAiB Gdynia to rozpoznawalna i stabilna marka. Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną na Pomorzu. Dyplom naszej Uczelni to świadectwo ukończenia kierunku Prawo na najwyższym poziomie. Takie są też ambicje naszych absolwentów.

Studia prawnicze w Gdyni

Od wielu lat studia prawnicze cieszą się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Powód jest prosty – prawo wciąż jest postrzegane jako kierunek prestiżowy i elitarny, a jego ukończenie gwarantuje ciekawą, pełną wyzwań pracę. Studia prawnicze w Gdyni w WSAiB to szansa na znalezienie ciekawej, dobrze płatnej posady zarówno w sądownictwie, jak i sektorze prywatnym, w tym w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Studia na kierunku prawo w WSAiB adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z wymiarem sprawiedliwości. Prawo będzie też dobrym kierunkiem dla osób, które nie sprecyzowały jeszcze swojej przyszłej ścieżki zawodowej i chcą zapewnić sobie spory wybór, łącznie z możliwością rozwijania kariery naukowej.

5-letnie studia prawnicze – wybierz kierunek z perspektywami

Ukończenie studiów prawniczych otwiera wiele możliwości. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować edukację na jednej z aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub komorniczej. Aplikacja nie jest jednak jedyną drogą kariery – osoby posiadające dyplom ukończenia Prawa są preferowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych, w tym firmy windykacyjne. Prawnicy znajdują też zatrudnienie w organizacjach samorządowych, pozarządowych, placówkach edukacyjnych i w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości.

Obok dobrze znanych specjalizacji, absolwenci prawa mogą również specjalizować się w jednym z dziś jeszcze niszowych zagadnień. Należą do nich m.in. prawo w IT, cyberprzestępczość czy technologia blockchain. Po ukończeniu studiów magisterskich i obronie pracy magisterskiej byli już studenci WSAiB mogą pogłębiać swoją wiedzę na studiach podyplomowych lub zdecydować się na karierę naukową i rozpocząć studia doktoranckie.

Prawo - jednolite studia magisterskie

Jednym z powodów, dla których jednolite studia magisterskie w WSAiB w Gdyni to dobry wybór, są bogate możliwości kształtowania swojej kariery zawodowej. Studenci tego kierunku mają większe możliwości niż w przypadku innych studiów. Osoby studiujące na kierunku prawo w WSAiB w czasie kolejnych lat zdobywają wiedzę na temat funkcjonującego systemu prawnego, uczą się, jak prawidłowo interpretować teksty prawne, a także pogłębiają swoje zdolności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Te umiejętności dają im znaczną przewagę na rynku pracy.

Studenci WSAiB w ciągu 5 lat studiów rozwijają swoje kompetencje językowe – do wyboru mają jeden z czterech języków: angielski, rosyjski, hiszpański i niemiecki.

 

Zapisz

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 481 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 446 zł / miesięcznie

najlepsze prawo 2019

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Sąd Okręgowy w Gdańsku

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny

 • Prokuratura Okręgowa

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych

 • Sądy Rejonowe

  Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Kartuzy, Kwidzyn

Od 2011 r. umożliwiliśmy zdobycie doświadczenia zawodowego kilkuset studentom WSAiB. Studenci w ramach praktyk zapoznają się z istotą działania Sądu oraz sekretariatu sądowego, m.in. poprzez poznanie zasad pracy biurowej, prowadzenia akt sądowych i obiegu korespondencji, a także możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Sądu.

Hanna Langa-Bieszki

Sędzia Sądu Okręgowego, Kierownik Szkoleń

Absolwenci studiów prawniczych mogą wybrać jeden z trzech głównych kierunków kariery: wymiar sprawiedliwości, sektor prywatny, działalność naukowa.

 • wymiar sprawiedliwości
 • kancelarie prawne
 • organizacje pozarządowe
 • korporacje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje samorządowe
 • placówki edukacyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży i Akademickiego Biura Karier

FAQ

 • 1. Z jakich przedmiotów muszę zdawać egzamin maturalny, żeby rozpocząć studia na kierunku Prawo w WSAiB?

  W WSAiB pierwszym podstawowym warunkiem aplikowania na studia na kierunku Prawo jest posiadanie świadectwa maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego nie obowiązują limity punktowe, ale limit miejsc.

 • 2. Jak długo trwają studia na kierunku Prawo w WSAiB?

  Studia  na kierunku Prawo to studia pięcioletnie. Po ich zakończeniu student otrzymuje tytuł magistra prawa i może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze lub do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.