5-letnie

Prawo - studia pięcioletnie

studia z przyszloscia Studia stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne), wieczorowe - nowość!

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia w Gdyni na kierunku Prawo są to jednolite studia magisterskie: trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Aby rozpocząć naukę na kierunku Prawo należy posiadać świadectwo maturalne.

Wysokie miejsca w rankingach i certyfikat jakości!

W 2021 r. Prawo  w WSAiB uzyskało Certyfikat "Studia z Przyszłością" przyznawany kierunkom, które wyróżniają się nowoczesną koncepcją kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia i jakością.

Kierunek Prawo zajmuje wysokie miejsca w rankingach:

- Najwyższa zdawalność na aplikacje prawnicze - "Rzeczpospolita" 2020
- Najlepszy Wydział Prawa na Pomorzu, 3. miejsce w Polsce! -  "Dziennik Gazeta Prawna" 2020
- Absolwenci kierunku Prawo w WSAiB są w czołówce najlepiej zarabiających początkujących prawników - zajmujemy 3. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ranking z 2019 r.).

Doskonała kadra praktyków

Fantastyczne efekty kształcenia zawdzięczamy doskonałemu zespołowi wykładowców, w skład którego wchodzą sędziowie, prokuratorzy, właściciele kancelarii prawnych, a także postaci życia publicznego, takie jak dr Janusz Kaczmarek, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB - b. Ambasador RP, b. doradca Prezydenta RP.

Zajęcia w sali rozpraw i prosektorium!

Program studiów prawniczych w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oparty jest na kształceniu praktycznym - w każdym semestrze studenci obowiązkowo uczestniczą w 30 rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. Biorą także udział w nowatorskim programie proseminariów "Rozprawy uczelniane". Podczas studiów aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role - sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

Dla studentów planujących swoją karierę zawodową w zawodach prawniczych: prokuratora, sędziego oraz w służbach mundurowych, np. jako oficera śledczego wprowadzono przedmioty z zakresu nauk penalnych. Nowatorskie zajęcia o praktycznej formule, jak Medycyna sądowa oraz Laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej stanowią przygotowanie do wykonywania zawodu, uczą odpowiedniego zachowania na miejscu przestępstwa.

Studia prawo – nowoczesny system kształcenia

Na kierunku Prawo kształcimy nie tylko przyszłych prawników, planujących karierę w zawodach, typowo prawniczych, jak: adwokat, prokurator, czy sędzia. Studenci mogą specjalizować się również w zakresie obsługi biznesu, by wiedzę prawniczą z powodzeniem stosować, m.in. jako doradca podatkowy, w obrocie nieruchomościami, doradca ubezpieczeniowy, przy reprezentowaniu przedsiębiorstw, czy też w bankach. Nasza Uczelnia blisko współpracuje z potencjalnymi pracodawcami, w zakresie prawnej obsługi biznesu, m.in. Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., czy też z Polską Agencją Kosmiczną.

Wybór Prawa na WSAiB to również możliwość uzyskania certyfikatu sądowego mediatora w zakresie mediacji rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych (sprawdź poniżej).

WSAiB Gdynia to rozpoznawalna i stabilna marka. Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną na Pomorzu. Dyplom naszej Uczelni to świadectwo ukończenia kierunku Prawo na najwyższym poziomie. Takie są też ambicje naszych absolwentów.

Studia prawnicze w Gdyni

Od wielu lat studia prawnicze cieszą się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Powód jest prosty – prawo wciąż jest postrzegane jako kierunek prestiżowy i elitarny, a jego ukończenie gwarantuje ciekawą, pełną wyzwań pracę. Studia prawnicze w Gdyni w WSAiB to szansa na znalezienie ciekawej, dobrze płatnej posady zarówno w sądownictwie, jak i sektorze prywatnym, w tym w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Studia na kierunku prawo w WSAiB adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z wymiarem sprawiedliwości. Prawo będzie też dobrym kierunkiem dla osób, które nie sprecyzowały jeszcze swojej przyszłej ścieżki zawodowej i chcą zapewnić sobie spory wybór, łącznie z możliwością rozwijania kariery naukowej.

5-letnie studia prawnicze – wybierz kierunek z perspektywami

Ukończenie studiów prawniczych otwiera wiele możliwości. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować edukację na jednej z aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub komorniczej. Aplikacja nie jest jednak jedyną drogą kariery – osoby posiadające dyplom ukończenia Prawa są preferowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych, w tym firmy windykacyjne. Prawnicy znajdują też zatrudnienie w organizacjach samorządowych, pozarządowych, placówkach edukacyjnych i w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości.

Obok dobrze znanych specjalizacji, absolwenci prawa mogą również specjalizować się w jednym z dziś jeszcze niszowych zagadnień. Należą do nich m.in. prawo w IT, cyberprzestępczość czy technologia blockchain. Po ukończeniu studiów magisterskich i obronie pracy magisterskiej byli już studenci WSAiB mogą pogłębiać swoją wiedzę na studiach podyplomowych lub zdecydować się na karierę naukową i rozpocząć studia doktoranckie.

Prawo - jednolite studia magisterskie

Jednym z powodów, dla których jednolite studia magisterskie w WSAiB w Gdyni to dobry wybór, są bogate możliwości kształtowania swojej kariery zawodowej. Studenci tego kierunku mają większe możliwości niż w przypadku innych studiów. Osoby studiujące na kierunku prawo w WSAiB w czasie kolejnych lat zdobywają wiedzę na temat funkcjonującego systemu prawnego, uczą się, jak prawidłowo interpretować teksty prawne, a także pogłębiają swoje zdolności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Te umiejętności dają im znaczną przewagę na rynku pracy.

Studenci WSAiB w ciągu 5 lat studiów rozwijają swoje kompetencje językowe – do wyboru mają jeden z czterech języków: angielski, rosyjski, hiszpański i niemiecki.

Studia wieczorowe na kierunku Prawo - nowość!

Program studiów wieczorowych na kierunku Prawo realizowany jest według trybu studiów niestacjonarnych. Zajęcia na prawniczych studiach wieczorowych odbywają się na terenie Uczelni od środy do czwartku w godz. 16.15-20.30 oraz w piątki on-line w godz. 16.15-21.15. Absolwent studiów wieczorowych na kierunku Prawo otrzymuje dyplom ukończenia studiów prawniczych w trybie niestacjonarnym.

 

Prof. Wojciech Lamentowicz zaprasza na kierunek Prawo - zobacz teraz na Youtube

Dr Ewa Podgórska-Rakiel tłumaczy przepisy prawa pracy - zobacz teraz na TikToku

 

Zapisz

najlepsze prawo 2019

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Sąd Okręgowy w Gdańsku

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny

 • Prokuratura Okręgowa

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych

 • Sądy Rejonowe

  Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Kartuzy, Kwidzyn

Od 2011 r. umożliwiliśmy zdobycie doświadczenia zawodowego kilkuset studentom WSAiB. Studenci w ramach praktyk zapoznają się z istotą działania Sądu oraz sekretariatu sądowego, m.in. poprzez poznanie zasad pracy biurowej, prowadzenia akt sądowych i obiegu korespondencji, a także możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Sądu.

Hanna Langa-Bieszki

Sędzia Sądu Okręgowego, Kierownik Szkoleń

Absolwenci studiów prawniczych mogą wybrać jeden z trzech głównych kierunków kariery: wymiar sprawiedliwości, sektor prywatny, działalność naukowa.

 • wymiar sprawiedliwości
 • kancelarie prawne
 • organizacje pozarządowe
 • korporacje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje samorządowe
 • placówki edukacyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Z jakich przedmiotów muszę zdawać egzamin maturalny, żeby rozpocząć studia na kierunku Prawo w WSAiB?

  W WSAiB pierwszym podstawowym warunkiem aplikowania na studia na kierunku Prawo jest posiadanie świadectwa maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego nie obowiązują limity punktowe, ale limit miejsc.

 • 2. Jak długo trwają studia na kierunku Prawo w WSAiB?

  Studia na kierunku Prawo to studia pięcioletnie. Po ich zakończeniu student otrzymuje tytuł magistra prawa i może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze lub do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.