5-letnie

Prawo

Studia w Gdyni na kierunku Prawo są to jednolite studia magisterskie: trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Aby rozpocząć naukę na kierunku Prawo należy posiadać świadectwo maturalne.

Wysokie miejsca w rankingach!

Studia prawnicze w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w rankingach "Gazety Prawnej", czy raportach Ministerstwa Sprawiedliwości plasują się na pierwszym miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych na Pomorzu. W 2019 r. w Rankingu Wydziałów Prawa "Dziennik Gazeta Prawna"  WSAiB zajęła 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce! Dodatkowo nasi absolwenci są w czołówce najlepiej zarabiających początkujących prawników - zajmujemy 3. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Doskonała kadra praktyków

Zawdzięczamy to doskonałemu zespołowi wykładowców, w skład którego wchodzą sędziowie, prokuratorzy, właściciele kancelarii prawnych, a także postaci życia publicznego, takie jak dr Janusz Kaczmarek, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, prof. WSAiB czy dr hab. Wojciech Lamentowicz – b. Ambasador RP, b. doradca Prezydenta RP.

b1 3 prawo studia magisterskie licencjackie gdynia gdansk trojmiasto wsaib uczelnia kwiatkowskiego

Zajęcia w sali rozpraw i prosektorium!

Program studiów prawniczych w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oparty jest na kształceniu praktycznym - w każdym semestrze studenci obowiązkowo uczestniczą w 30 rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. Biorą także udział w nowatorskim programie proseminariów "Rozprawy uczelniane". Podczas studiów aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role - sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

Dla studentów planujących swoją karierę zawodową w zawodach prawniczych: prokuratora, sędziego oraz w służbach mundurowych, np. jako oficera śledczego wprowadzono przedmioty z zakresu nauk penalnych. Nowatorskie zajęcia o praktycznej formule, jak Medycyna sądowa oraz Laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej stanowią przygotowanie do wykonywania zawodu, uczą odpowiedniego zachowania na miejscu przestępstwa.

Wszechstronne wykształcenie i dyplom dobrej uczelni

Elementem wyróżniającym profil naszych absolwentów jest znajomość zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, która ułatwi im współpracę z przedsiębiorcami działającymi w zjednoczonej Europie, a także umożliwi im wykonywanie innych zawodów, w tym: doradcy prawnego, prawnika menedżera, dziennikarza śledczego czy doradcy podatkowego.

Jednolite studia na kierunku Prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Upoważnia on do świadczenia usług doradztwa prawnego, reprezentowania firm i osób prywatnych w sądach, pracy na stanowiskach wymagających kompleksowej wiedzy prawnej (m.in. w działach: handlowych, kontroli jakości, sprzedaży, HR, i innych), przede wszystkim jednak umożliwia podejście do egzaminu na aplikacje, co otwiera drogę do takich zawodów jak: sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz czy adwokat.

WSAiB to rozpoznawalna i stabilna marka. Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną na Pomorzu. Dyplom naszej Uczelni to świadectwo ukończenia kierunku Prawo na najwyższym poziomie. Takie są też ambicje naszych absolwentów.

Zapisz

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 481 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 446 zł / miesięcznie

najlepsze prawo

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Sąd Okręgowy w Gdańsku

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny

 • Prokuratura Okręgowa

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych

 • Sądy Rejonowe

  Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Kartuzy, Kwidzyn

Od 2011 r. umożliwiliśmy zdobycie doświadczenia zawodowego kilkuset studentom WSAiB. Studenci w ramach praktyk zapoznają się z istotą działania Sądu oraz sekretariatu sądowego, m.in. poprzez poznanie zasad pracy biurowej, prowadzenia akt sądowych i obiegu korespondencji, a także możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Sądu.

Hanna Langa-Bieszki

Sędzia Sądu Okręgowego, Kierownik Szkoleń

Absolwenci studiów prawniczych mogą wybrać jeden z trzech głównych kierunków kariery: wymiar sprawiedliwości, sektor prywatny, działalność naukowa.

 • wymiar sprawiedliwości
 • kancelarie prawne
 • organizacje pozarządowe
 • korporacje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje samorządowe
 • placówki edukacyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży i Akademickiego Biura Karier

FAQ

 • 1. Z jakich przedmiotów muszę zdawać egzamin maturalny, żeby rozpocząć studia na kierunku Prawo w WSAiB?

  W WSAiB pierwszym podstawowym warunkiem aplikowania na studia na kierunku Prawo jest posiadanie świadectwa maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego nie obowiązują limity punktowe, ale limit miejsc.

 • 2. Jak długo trwają studia na kierunku Prawo w WSAiB?

  Studia  na kierunku Prawo to studia pięcioletnie. Po ich zakończeniu student otrzymuje tytuł magistra prawa i może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze lub do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10 / 58 660 74 32 (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.