Stopień I

Kryminologia i Kryminalistyka

STUDIA REALIZOWANE SĄ W GDYNI ORAZ W LĘBORKU

Kryminologia i kryminalistyka to idealna specjalność dla osób, które interesują się polityką, bezpieczeństwem państwa oraz wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach, które są ściśle związane z tymi zagadnieniami.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę praktyczną oraz teoretyczną o przestępstwach, poznasz techniki śledcze, zgłębisz metodykę kryminalistyczną oraz szeroko pojęte środki prewencji, czyli zdobędziesz doskonałe przygotowanie potrzebne do dalszej pracy i rozwijania się w tym obszarze.

Różnica między kryminologią a kryminalistyką

Kryminologia oraz  kryminalistyka to pojęcia ściśle ze sobą związane, ale w żadnym wypadku niebędące synonimami.

Kryminologia to nauka teoretyczna, zajmująca się przestępstwem samym w sobie oraz osobą sprawcy przestępstwa – jego motywami oraz czynnikami społecznymi, które towarzyszyły popełnionej zbrodni.

Kryminalistykę można określić jako zastosowanie wiedzy kryminologicznej w praktyce. Obejmuje naukę z zakresu zabezpieczenia miejsca przestępstwa, zebrania fizycznych dowodów, porównania ich oraz rekonstrukcję zdarzenia na podstawie poszlak. Kryminalistyka to praca techniczno-badawcza.

Jak widać, studia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka w WSAiB dają teoretyczne oraz praktyczne narzędzia, niezbędne podczas pracy w wymienionych wcześniej instytucjach.

Program studiów na specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Studenci tej specjalności w Gdyni i w Lęborku w toku studiów zapoznają się także z prawami ogólnymi i hipotetycznymi. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, które pozwalają na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest na przykład przekonanie, iż każde działanie pozostawia ślady.

Przykładowe obszary poruszane podczas zajęć obejmują:

 • problematykę metod przestępczych,

 • ślady kryminalistyczne,

 • czynności operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia,

 • badania techniczne w kryminalistyce,

 • dokumentację czynności kryminalistycznych.

Studia pierwszego stopnia z Kryminologii i kryminalistyki trwają sześć semestrów. Ich dodatkową zaletą jest to, że studenci mogą sami zdecydować, która lokalizacja bardziej im odpowiada – do wyboru jest Gdynia oraz Lębork.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata studia można kontynuować na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

 

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 376 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Taktyka kryminalistyczna
 • Koncepcje kryminalistyczne
 • Koncepcje kryminologiczne
 • Polityka penitencjarna
 • Technika kryminalistyczna
 • Postępowanie w sprawach nieletnich

Techniki kryminalistyczne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja na studia rozpoczyna się w marcu. Rekrutacja prowadzona jest do pierwszych dni października lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnym kierunku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego prowadzi też nabór zimowy. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie lutego i marca. Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji tel. 58 660 74 10

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym na studia I stopnia należy posiadać świadectwo maturalne, a na studia II stopnia dyplom ukończenia studiów I stopnia.  O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest rejestracja on-line oraz złożenie kompletu dokumentów. Maturzyści, którzy czekają na wynik egzaminu maturalnego mogą zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym, a dokumenty maturalne donieść po ich otrzymaniu.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.