Stopień I

Kryminologia i Kryminalistyka
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

STUDIA REALIZOWANE SĄ W GDYNI ORAZ W LĘBORKU

Kryminologia i kryminalistyka to idealna specjalność dla osób, które interesują się polityką, bezpieczeństwem państwa oraz wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach, które są ściśle związane z tymi zagadnieniami.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę praktyczną oraz teoretyczną o przestępstwach, poznasz techniki śledcze, zgłębisz metodykę kryminalistyczną oraz szeroko pojęte środki prewencji, czyli zdobędziesz doskonałe przygotowanie potrzebne do dalszej pracy i rozwijania się w tym obszarze.

Różnica między kryminologią a kryminalistyką

Kryminologia oraz  kryminalistyka to pojęcia ściśle ze sobą związane, ale w żadnym wypadku niebędące synonimami.

Kryminologia to nauka teoretyczna, zajmująca się przestępstwem samym w sobie oraz osobą sprawcy przestępstwa – jego motywami oraz czynnikami społecznymi, które towarzyszyły popełnionej zbrodni.

Kryminalistykę można określić jako zastosowanie wiedzy kryminologicznej w praktyce. Obejmuje naukę z zakresu zabezpieczenia miejsca przestępstwa, zebrania fizycznych dowodów, porównania ich oraz rekonstrukcję zdarzenia na podstawie poszlak. Kryminalistyka to praca techniczno-badawcza.

Jak widać, studia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka w WSAiB dają teoretyczne oraz praktyczne narzędzia, niezbędne podczas pracy w wymienionych wcześniej instytucjach.

Program studiów na specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Studenci tej specjalności w Gdyni i w Lęborku w toku studiów zapoznają się także z prawami ogólnymi i hipotetycznymi. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, które pozwalają na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest na przykład przekonanie, iż każde działanie pozostawia ślady.

Przykładowe obszary poruszane podczas zajęć obejmują:

 • problematykę metod przestępczych,

 • ślady kryminalistyczne,

 • czynności operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia,

 • badania techniczne w kryminalistyce,

 • dokumentację czynności kryminalistycznych.

Studia pierwszego stopnia z Kryminologii i kryminalistyki trwają sześć semestrów. Ich dodatkową zaletą jest to, że studenci mogą sami zdecydować, która lokalizacja bardziej im odpowiada – do wyboru jest Gdynia oraz Lębork.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata studia można kontynuować na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

 

Przykładowe przedmioty

 • Taktyka kryminalistyczna
 • Koncepcje kryminalistyczne
 • Koncepcje kryminologiczne
 • Polityka penitencjarna
 • Technika kryminalistyczna
 • Postępowanie w sprawach nieletnich

Techniki kryminalistyczne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

* art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakaz wykorzystania zdjęć bez zgody autora.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.