Stopień II

Studia Menedżersko-Prawne
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia Menedżersko-Prawne to specjalność na kierunku Zarządzanie /od I semestru/

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne organizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.  Realizowane są od I semestru nauki.

Są to innowacyjne studia w Gdyni stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – zarządzania i prawa, dające doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Studenci na zajęciach poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia biznesplanów. Otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu.

Studia magisterskie Menedżersko-Prawne pozwalają studentom pogłębić posiadaną już wiedzę z dwóch dziedzin – ekonomii i prawa. Jednocześnie w czasie studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni słuchacze rozwijają swoje zdolności komunikacyjne oraz podnoszą nabyte już umiejętności menedżerskie.

Znajdujące się w ofercie dydaktycznej Studia II stopnia Menedżersko-Prawne są dedykowane absolwentom tej samej specjalizacji, którzy ukończyli studia licencjackie. Kierunek stanowi też doskonałe dopełnienie wiedzy absolwentów wydziału ekonomii czy zarządzania poszukujących dodatkowych możliwości rozwoju.

Studia Menedżersko-Prawne II stopnia - kierunek dla Ciebie!

Znajdujące się w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Studia II stopnia Menedżersko-Prawne są przeznaczone dla osób chcących pracować w instytucjach finansowych, w pionach finansowych firm doradczych i jednostkach administracji publicznej. Absolwenci kierunku są doskonale przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a po ukończeniu wymaganych kursów mogą pracować też na stanowiskach doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego lub zewnętrznego oraz biegłego rewidenta.

Zacznij studia magisterskie na studiach Menedżersko-Prawnych

Pozycja firmy na rynku w dużej mierze zależy od umiejętności jej pracowników. Na czele każdego zespołu stoi menedżer, który potrafi wyciągać wnioski ze zgromadzonych danych, a także dostosowywać koncepcje zarządzania do aktualnej sytuacji gospodarczej. Studia II stopnia Menedżersko-Prawne to sposób, aby dołączyć do grona menedżerów i zdobyć dobrą, ciekawą pracę w polskiej lub zagranicznej firmie.

Dlaczego studia II stopnia Menedżersko-Prawne są wyjątkowe?

Codzienne zarządzania firmą czy instytucją publiczną wymaga kompetencji. Studia magisterskie Menedżersko-Prawne pozwalają studentom rozwinąć już zdobytą wiedzę i umiejętności. Poszczególne przedmioty prowadzone są przez wykładowców-praktyków, którzy wykorzystują metodę mentoringu. Zajęcia prowadzą również eksperci z renomowanych przedsiębiorstw i instytucji z Pomorza. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się, jak rozwiązywać konflikty personalne w miejscu pracy i w efektywny sposób kierować zespołem.

Studia magisterskie Menedżersko-Prawne trwają 3 semestry. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Kancelaria Adwokacka "Attorney" dr Roman Olszewski

  obłsuga prawna firm/prawo morskie

 • Kancelaria Nowosielski i Partnerzy

  obsługa prawna polskich i zagranicznych firm

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezes Pracodawców Pomorza

Absolwenci Studiów Menedżersko-Prawnych są przygotowani do pracy zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych:

 • korporacje i centra usług finansowych
 • działy prawne i gospodarcze
 • własna działalność biznesowa
 • działy zarządzania produkcją
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • stanowiska kierownicze/zarządzanie projektami

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Menedżersko-Prawnym? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów licencjackich. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Co to znaczy, że są to studia międzywydziałowe.

  Studia Menedżersko-Prawne w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy dwóch wydziałów: Zarządzania oraz Prawa i Administracji. Studia realizowane są zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. W czasie studiów studenci poznają wiedzę z więcej niż jednej dyscypliny naukowej, zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które w przyszłości będzie istotnym kapitałem.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.