• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stopień II

Studia Menedżersko-Prawne

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.

Są to innowacyjne studia w Gdyni stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – zarządzania i prawa, dające doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Studenci na zajęciach poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia biznesplanów. Otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu.

Studenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Menedżersko-Prawnych II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Studia trwają 3 semestry.

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Prawo podatkowe
 • Prawoznawstwo
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo administracyjne
 • Prawo handlowe
 • Postępowanie arbitrażowe

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Kancelaria Adwokacka "Attorney" dr Roman Olszewski

  obłsuga prawna firm/prawo morskie

 • Kancelaria Nowosielski i Partnerzy

  obsługa prawna polskich i zagranicznych firm

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezes Pracodawców Pomorza

Absolwenci Studiów Menedżersko-Prawnych są przygotowani do pracy zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych:

 • korporacje i centra usług finansowych
 • działy prawne i gospodarcze
 • własna działalność biznesowa
 • działy zarządzania produkcją
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • stanowiska kierownicze/zarządzanie projektami

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Czaja

Magdalena Czaja

Kierownik Biura Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Menedżersko-Prawnym? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów licencjackich. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Co to znaczy, że są to studia międzywydziałowe.

  Studia Menedżersko-Prawne w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy dwóch wydziałów: Zarządzania oraz Prawa i Administracji. Studia realizowane są zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. W czasie studiów studenci poznają wiedzę z więcej niż jednej dyscypliny naukowej, zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które w przyszłości będzie istotnym kapitałem.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu. Na każdym kierunku obowiązuje limit miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu dokumentów.

 • 4. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.