Stopień II

Zarządzanie Przedsiębiorstwem studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

To, czy przedsiębiorstwo będzie zdobywać nowych klientów, a jego produkty będą dostępne również na rynkach zagranicznych, w dużej mierze zależy od kadry zarządzającej. Menedżerowie są odpowiedzialni za wyznaczanie kierunków rozwoju firmy, tworzenie biznesplanów i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Studia magisterskie na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem to uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia i gruntowne przygotowanie do pełnienia roli menedżera.

Studia na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem mają charakter interdyscyplinarny. Słuchacze uzyskują wiedzę z różnych dziedzin, np.: logistyki, marketingu, ekonomii, prawa pracy, public relations i rachunkowości. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala absolwentom Zarządzania przedsiębiorstwem skutecznie zarządzać podmiotami gospodarczymi działającymi w różnych branżach, np. finansowej, ubezpieczeniowej czy produkcyjnej.

Zdobądź wiedzę od ekspertów – studia w WSAiB

Zajęcia na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem w WSAiB prowadzą eksperci. W trakcie zajęć teoretycznych studenci poznają tajniki prowadzenia negocjacji w biznesie, dowiadują się, jak opracowywać strategie rozwoju firmy i zarządzać pracownikami. Swoją wiedzę rozwijają w czasie praktyk studenckich, które odbywają w pomorskich przedsiębiorstwach.

Zarządzanie przedsiębiorstwem można rozpatrywać na kilku poziomach. Studenci tej specjalności poznają techniki organizowania pracy wewnątrz firmy i opracowywania strategii jej rozwoju. Jednocześnie zdobywają wiedzę i uczą się używania narzędzi, dzięki którym szybko i skutecznie będą mogli dostosować pracę firmy do zmieniających się czynników zewnętrznych. Innowacyjność, umiejętność pozyskiwania i utrzymania specjalistów czy globalne kryzysy –  to tylko kilka wyzwań stojących przed menedżerami.

Praca po specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwenci specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem są przygotowani do pracy na kluczowych stanowiskach w firmie. Mogą starać się o pracę w charakterze menedżerów lub wejść do rad nadzorczych przedsiębiorstw. Zdobyta wiedza może być też dobrym punktem do otwarcia własnej działalności gospodarczej. Dzięki zajęciom z zakresu finansów absolwenci mogą pracować na stanowiskach związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Specjalności na kierunku Zarządzanie

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 516 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Projektowanie organizacji firmy
 • Zarządzanie czasem
 • Systemy motywowania pracowników
 • Nadzór korporacyjny

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.