Stopień II

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

To, czy przedsiębiorstwo będzie zdobywać nowych klientów, a jego produkty będą dostępne również na rynkach zagranicznych, w dużej mierze zależy od kadry zarządzającej. Menedżerowie są odpowiedzialni za wyznaczanie kierunków rozwoju firmy, tworzenie biznesplanów i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Studia magisterskie na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem to uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia i gruntowne przygotowanie do pełnienia roli menedżera.

Studia na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem mają charakter interdyscyplinarny. Słuchacze uzyskują wiedzę z różnych dziedzin, np.: logistyki, marketingu, ekonomii, prawa pracy, public relations i rachunkowości. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala absolwentom Zarządzania przedsiębiorstwem skutecznie zarządzać podmiotami gospodarczymi działającymi w różnych branżach, np. finansowej, ubezpieczeniowej czy produkcyjnej.

Zdobądź wiedzę od ekspertów – studia w WSAiB

Zajęcia na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem w WSAiB prowadzą eksperci. W trakcie zajęć teoretycznych studenci poznają tajniki prowadzenia negocjacji w biznesie, dowiadują się, jak opracowywać strategie rozwoju firmy i zarządzać pracownikami. Swoją wiedzę rozwijają w czasie praktyk studenckich, które odbywają w pomorskich przedsiębiorstwach.

Zarządzanie przedsiębiorstwem można rozpatrywać na kilku poziomach. Studenci tej specjalności poznają techniki organizowania pracy wewnątrz firmy i opracowywania strategii jej rozwoju. Jednocześnie zdobywają wiedzę i uczą się używania narzędzi, dzięki którym szybko i skutecznie będą mogli dostosować pracę firmy do zmieniających się czynników zewnętrznych. Innowacyjność, umiejętność pozyskiwania i utrzymania specjalistów czy globalne kryzysy –  to tylko kilka wyzwań stojących przed menedżerami.

Praca po specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwenci specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem są przygotowani do pracy na kluczowych stanowiskach w firmie. Mogą starać się o pracę w charakterze menedżerów lub wejść do rad nadzorczych przedsiębiorstw. Zdobyta wiedza może być też dobrym punktem do otwarcia własnej działalności gospodarczej. Dzięki zajęciom z zakresu finansów absolwenci mogą pracować na stanowiskach związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Przykładowe przedmioty

 • Rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Projektowanie organizacji firmy
 • Zarządzanie czasem
 • Systemy motywowania pracowników
 • Nadzór korporacyjny

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów licencjackich. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10 / 58 660 74 32 (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.