Stopień II

Zarządzanie Przedsiębiorstwem
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

STUDIA REALIZOWANE SĄ W GDYNI ORAZ W LĘBORKU

To, czy przedsiębiorstwo będzie zdobywać nowych klientów, a jego produkty będą dostępne również na rynkach zagranicznych, w dużej mierze zależy od kadry zarządzającej. Menedżerowie są odpowiedzialni za wyznaczanie kierunków rozwoju firmy, tworzenie biznesplanów i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Studia magisterskie na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem to uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia i gruntowne przygotowanie do pełnienia roli menedżera.

Studia na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem mają charakter interdyscyplinarny. Słuchacze uzyskują wiedzę z różnych dziedzin, np.: logistyki, marketingu, ekonomii, prawa pracy, public relations i rachunkowości. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala absolwentom Zarządzania przedsiębiorstwem skutecznie zarządzać podmiotami gospodarczymi działającymi w różnych branżach, np. finansowej, ubezpieczeniowej czy produkcyjnej.

Zdobądź wiedzę od ekspertów – studia w WSAiB

Zajęcia na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem w WSAiB prowadzą eksperci. W trakcie zajęć teoretycznych studenci poznają tajniki prowadzenia negocjacji w biznesie, dowiadują się, jak opracowywać strategie rozwoju firmy i zarządzać pracownikami. Swoją wiedzę rozwijają w czasie praktyk studenckich, które odbywają w pomorskich przedsiębiorstwach.

Zarządzanie przedsiębiorstwem można rozpatrywać na kilku poziomach. Studenci tej specjalności poznają techniki organizowania pracy wewnątrz firmy i opracowywania strategii jej rozwoju. Jednocześnie zdobywają wiedzę i uczą się używania narzędzi, dzięki którym szybko i skutecznie będą mogli dostosować pracę firmy do zmieniających się czynników zewnętrznych. Innowacyjność, umiejętność pozyskiwania i utrzymania specjalistów czy globalne kryzysy –  to tylko kilka wyzwań stojących przed menedżerami.

Praca po specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwenci specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem są przygotowani do pracy na kluczowych stanowiskach w firmie. Mogą starać się o pracę w charakterze menedżerów lub wejść do rad nadzorczych przedsiębiorstw. Zdobyta wiedza może być też dobrym punktem do otwarcia własnej działalności gospodarczej. Dzięki zajęciom z zakresu finansów absolwenci mogą pracować na stanowiskach związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Przykładowe przedmioty

 • Projektowanie organizacji firmy
 • Systemy motywowania i wynagradzania pracowników
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie ryzykiem gospodarczym
 • Techniki rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie
 • Nadzór korporacyjny

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.