Bezpieczeństwo w Biznesie

studia licencjackie

Opis specjalności

Specjalność Bezpieczeństwo w Biznesie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną przedsiębiorstw przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak: cyberataki, utrata informacji, korupcja czy naruszenie mienia. Studia przygotowują absolwentów do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz monitoringu bezpieczeństwa.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Specjalność Bezpieczeństwo w Biznesie w WSAiB wyróżnia się na tle innych uczelni ze względu na szeroki zakres tematyczny, praktyczne podejście do nauczania oraz doświadczonych wykładowców. WSAiB kładzie duży nacisk na zapewnienie studentom wiedzy związanej z zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa, koordynacją i wdrażaniem kluczowych dokumentów oraz narzędzi w zakresie bezpieczeństwa oraz analizą i oceną ryzyka związanego z bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.

Wybierając specjalność Bezpieczeństwo w Biznesie w WSAiB w Gdyni, otrzymujesz wiele korzyści. Przede wszystkim zyskujesz możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy, która jest niezbędna w dzisiejszym świecie biznesu, gdzie zagrożenia związane z bezpieczeństwem stale rosną. WSAiB cieszy się dobrą reputacją wśród pracodawców, co może zwiększyć Twoje szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy po ukończeniu studiów.

Masz szerokie możliwości znalezienia pracy w różnych sektorach i organizacjach.Jest coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa wewnętrznego we wszystkich sektorach i branżach, ponieważ organizacje zdają sobie sprawę z konieczności ochrony swoich danych, informacji i infrastruktury przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Oto kilka miejsc, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po ukończeniu tej specjalności:

Przedsiębiorstwa i firmy: Duże i średnie przedsiębiorstwa, zarówno publiczne, jak i prywatne, często poszukują specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Możesz znaleźć pracę jako specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, analityk ryzyka lub koordynator bezpieczeństwa wewnętrznego.

Firmy konsultingowe i audytorskie: Firmy specjalizujące się w usługach doradczych i audytowych często zatrudniają specjalistów ds. bezpieczeństwa biznesowego w celu oceny ryzyka, opracowania polityk bezpieczeństwa, prowadzenia audytów i konsultacji z klientami. Możesz pracować jako konsultant ds. bezpieczeństwa informacji lub audytor bezpieczeństwa.

Instytucje finansowe: Banki, instytucje finansowe i inne podmioty sektora finansowego potrzebują wysokiego poziomu bezpieczeństwa w celu ochrony danych klientów, zapobiegania oszustwom i przeciwdziałania cyberatakowi. Możesz znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w banku lub firmie inwestycyjnej.

Sektor IT: Firmy informatyczne, dostawcy usług chmurowych, firmy z branży technologicznej często poszukują specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy pomogą w tworzeniu i wdrażaniu bezpiecznych systemów informatycznych. Możesz pracować jako analityk bezpieczeństwa IT, administrator bezpieczeństwa sieciowego lub inżynier bezpieczeństwa.

Organizacje rządowe: Rządy, agencje rządowe, organy ścigania i instytucje publiczne angażują specjalistów ds. bezpieczeństwa, aby chronić wrażliwe informacje, zapewnić bezpieczeństwo krajowe i skutecznie reagować na cyberzagrożenia. Możesz pracować jako analityk bezpieczeństwa, specjalista ds. ochrony danych lub audytor bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że kluczem do znalezienia pracy po tej specjalizacji jest nie tylko zdobycie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy, ale także budowanie sieci kontaktów, uczestnictwo w praktykach zawodowych, udział w konferencjach i szkoleniach oraz utrzymywanie się na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami z zakresu bezpieczeństwa w biznesie.

Studia na specjalności Bezpieczeństwo w Biznesie obejmują przedmioty, które przygotują Cię do pracy w obszarze bezpieczeństwa, m.in. są to:

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
 • Wywiad gospodarczy
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Przeciwdziałanie nadużyciom i ich wykrywanie w przedsiębiorstwach
 • Bezpieczeństwo informacji

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
II
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
III
1000 zł *10 rat
1000 zł
5000 zł
10000 zł

Trwa rekrutacja na studia

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Bezpieczeństwo w Biznesie, Służby i Formacje Mundurowe, Cyberbezpieczeństwo czy Obronność.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.