Cyberbezpieczeństwo

studia licencjackie

Opis specjalności

Cyberbezpieczeństwo to innowacyjna specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Wydajny proces zapewniania bezpieczeństwa wymaga szczegółowej analizy aktualnych zagrożeń, ustalania priorytetów i dostosowania działań na poziomie strategicznym i taktyczno-operacyjnym. Z tego też względu oferta naszej uczelni uwzględnia rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Naszym celem jest  kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach i zdolnych do pracy w sektorze publicznym, prywatnym, pozarządowym lub w ramach własnej działalności gospodarczej.

Specjalność Cyberbezpieczeństwo powstała z myślą o studentach, którzy chcą posiąść wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju kariery w obszarze rozpoznawania i zwalczania nieustannie ewoluujących zagrożeń w cyberprzestrzeni. Program profilowany jest zgodnie z potrzebami rynku.

Dzięki zajęciom, które prowadzą specjaliści – praktycy w swoich dziedzinach, nauczysz się m.in.:

 • Jak rozpoznawać i klasyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • W jaki sposób cyberprzestępcy stosują socjotechnikę
 • Jak chronić się przed cyberprzestępczością
 • Jak zarządzać cyberbezpieczeństwem
 • W jaki sposób organy ścigania zwalczają cyberprzestępczość

Zdobędziesz praktyczną wiedzę m.in. z zakresu:

 • Analizy ryzyka
 • Analizy informacji
 • Analizy danych w cyberbezpieczeństwie
 • Informatyki śledczej

Podczas studiów dowiesz się:

 • Jaka jest skala współczesnych cyberzagrożeń
 • Jak zwalczać złośliwe działania w cyberprzestrzeni
 • Jak zarządzać incydentami cyberbezpieczeństwa
 • Jakie są dostępne rozwiązania prawne i ich ograniczenia oraz zapoznasz się z narzędziami informatycznymi

Będziesz miał dostęp do programów studenckiej wymiany międzynarodowej. W ramach specjalności możesz studiować, poszerzać swoją wiedzę i zdobywać dodatkowe kompetencje za granicą.

Pozyskane umiejętności ułatwią zdobycie pracy m.in. w:

 • sektorze prywatnym
 • administracji publicznej
 • agencjach badawczych
 • ośrodkach analitycznych
 • nstytucjach państwowych
 • podmiotach infrastruktury krytycznej
 • firmach z sektora finansowego i telekomunikacyjnego
 • służbach mundurowych

Przykładowe przedmioty:

 • Informatyka śledcza
 • Otwarte źródła informacji w praktyce zwalczania dezinformacji i cyberzagrożeń
 • Służby w dobie walki o informacje

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
II
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
III
1000 zł *10 rat
1000 zł
5000 zł
10000 zł

Trwa rekrutacja na studia

Specjalność Zwalczanie Cyberprzestępczości wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata. Obserwujemy coraz większą aktywność podmiotów prowadzących działalność przestępczą w cyberprzestrzeni – od obcych państw, przez zorganizowane grupy przestępcze, aż po cyberszpiegostwo. Na studiach dowiesz się, jak walczyć z tymi zjawiskami.

dr Paweł Wawrzyniak,

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Bezpieczeństwo w Biznesie, Służby i Formacje Mundurowe, Cyberbezpieczeństwo czy Obronność.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.