Kryminologia i Kryminalistyka

studia licencjackie

Opis specjalności

Kryminologia i kryminalistyka to idealna specjalność dla osób, które interesują się polityką, bezpieczeństwem państwa oraz wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach, które są ściśle związane z tymi zagadnieniami.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę praktyczną oraz teoretyczną o przestępstwach, poznasz techniki śledcze, zgłębisz metodykę kryminalistyczną oraz szeroko pojęte środki prewencji, czyli zdobędziesz doskonałe przygotowanie potrzebne do dalszej pracy i rozwijania się w tym obszarze.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Kryminologia oraz  kryminalistyka to pojęcia ściśle ze sobą związane, ale w żadnym wypadku niebędące synonimami.

Kryminologia to nauka teoretyczna, zajmująca się przestępstwem samym w sobie oraz osobą sprawcy przestępstwa – jego motywami oraz czynnikami społecznymi, które towarzyszyły popełnionej zbrodni.

Kryminalistykę można określić jako zastosowanie wiedzy kryminologicznej w praktyce. Obejmuje naukę z zakresu zabezpieczenia miejsca przestępstwa, zebrania fizycznych dowodów, porównania ich oraz rekonstrukcję zdarzenia na podstawie poszlak. Kryminalistyka to praca techniczno-badawcza.

Jak widać, studia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka w WSAiB dają teoretyczne oraz praktyczne narzędzia, niezbędne podczas pracy w wymienionych wcześniej instytucjach.

Studenci tej specjalności w Gdyni i w Lęborku w toku studiów zapoznają się także z prawami ogólnymi i hipotetycznymi. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, które pozwalają na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest na przykład przekonanie, iż każde działanie pozostawia ślady.

Przykładowe obszary poruszane podczas zajęć obejmują:

 • problematykę metod przestępczych,

 • ślady kryminalistyczne,

 • czynności operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia,

 • badania techniczne w kryminalistyce,

 • dokumentację czynności kryminalistycznych.

Studia pierwszego stopnia z Kryminologii i kryminalistyki trwają sześć semestrów. Ich dodatkową zaletą jest to, że studenci mogą sami zdecydować, która lokalizacja bardziej im odpowiada – do wyboru jest Gdynia oraz Lębork.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata studia można kontynuować na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
II
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
III
1000 zł *10 rat
1000 zł
5000 zł
10000 zł

Trwa rekrutacja na studia

Studenci cenią zajęcia praktyczne. Na Kryminologii – Kryminalistyce w laboratorium kryminalistycznym mają m.in. możliwość zdobycia umiejętności ujawniania i zabezpieczania śladów oraz zrozumienia dlaczego kryminalistyka jest tak ważna w procesie wykrywczym. Istotne jest, że wiedzę przekazują wykładowcy posiadający doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych.

dr Wojciech Wosek, ekspert ds. kryminalistyki i zwalczania terroryzmu, kierownik Katedry Bezpieczeństwa

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Bezpieczeństwo w Biznesie, Służby i Formacje Mundurowe, Cyberbezpieczeństwo czy Obronność.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.