Stopień I

Marketing i Social Media
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line

W dzisiejszych czasach współczesna gospodarka opiera się głównie na nowym medium komunikacji. Jesteśmy świadkami informacyjnej rewolucji, w czasie której właśnie informacja staje się przepisem na sukces. Mowa o nowym modelu funkcjonowania przedsiębiorstw w społeczeństwie informacyjnym, w którym kluczem tej rozgrywki jest Internet i możliwości jakie ze sobą niesie - od wymiany towarów po omijanie każdej bariery w biznesie. Świat się zmienia, a razem z nim my, ludzie. Dlatego tak istotną rzeczą jest nabycie kluczowych umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów, odpowiednie kształtowanie i prezentowanie marki, produktu, umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z odbiorcami oraz wyróżnienie się na tle coraz to rosnącej konkurencji.

Absolwent studiów w Gdyni specjalności Internet, Marketing, Komunikacja nabędzie rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu najnowocześniejszych technik marketingu, sposobów łączenia tradycyjnej gospodarki z nowoczesnymi elementami charakterystycznymi dla Nowej Ekonomii a także dysponować będzie umiejętnościami w zakresie opracowywania projektów badawczych i sporządzania programów działań komunikacyjnych organizacji. Ponadto absolwent posiądzie umiejętności dobierania odpowiednich technologii do wymagań biznesowych.

Specjalność skierowana jest do wszystkich osób, które w przyszłości planują swoją karierę zawodową w działach marketingu, sprzedaży i promocji, na stanowiskach odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z klientami, branży social media i e-commerce oraz w agencjach reklamowych i badawczych. Każdy absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

Perspektywy zatrudnienia:

• agencje reklamowe
• agencje marketingowe
• agencje Public Relations
• portale internetowe
• działy marketingu
• działy promocji i PR w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych
• media (Internet, telewizja, prasa, radio)

Studia Zarządzanie II stopnia sprawdź już teraz.

Przykładowe przedmioty

 • E–commerce
 • Internet w marketingu
 • Branding
 • Komunikacja i asertywność
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Marketing społecznościowy

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 1.03.-30.09.2021 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.