Zarządzanie Projektami

studia licencjackie

Opis specjalności

Co łączy wieżowiec SeaTowers i remont mieszkania, biznesowy start-up i grę FIFA’23, festiwal Opener, Finał WOŚP i organizację wakacji marzeń?
Realizacja projektu – czyli wdrażanie wizji w życie.

Większość naszych życiowych i biznesowych pomysłów realizujemy praktycznie od zawsze, właśnie jako projekty. Zdaniem wielu są one solą w biznesie, niezależnie od branży, wielkości czy formy prawnej organizacji. Uruchamiamy projekty by coś nowego zacząć, a czasami by coś zatrzymać lub usprawnić, zmienić. Sprawne zarządzanie nimi to nie tylko aspiracja i cel biznesowy, ale też duża satysfakcja oraz wyśmienita okazja do rozwoju osobistego.

Oferujemy Ci program, podczas którego nauczysz się jak efektywnie przeprowadzić projekt przez wszystkie etapy, od pomysłu przez planowanie, realizację do pełnego wdrożenia. Udział w nim, pozwoli Ci odkryć tajemnicę jak pomysł przekuć w działanie, a tym samym wizję zamienić w sukces.

Kurs poprowadzą praktycy biznesu, realizujący projekty w różnych branżach oraz w oparciu o różne, międzynarodowe standardy. Nasi wykładowcy to osoby, dla których zarządzanie projektami jest zawodową pasją. Podzielą się z Tobą swoim doświadczeniem i wiedzą!

W trakcie studiów na specjalności zarządzanie projektami nabędziesz umiejętności m.in. na temat tego jak:

 • określić cel, zakres i uzasadnienie biznesowe projektu (czyli zaprezentować swój pomysł),
 • opracować plan realizacji i budżet projektu by skutecznie nim zarządzać,
 • zdefiniować zadania i rozdzielić pracę pomiędzy członków zespołu projektowego,
 • dobrać optymalną metodę wdrażania projektu,
 • pokonywać bariery i trudności w realizacji prac,
 • jak monitorować przebieg prac i motywować innych do działania by osiągnąć finalnie cel

Przykładowe przedmioty:

 • Definiowanie projektu
 • Planowanie realizacji i zasobów
 • Współpraca lidera z zespołem
 • Podstawy zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie umowami w projekcie

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
II
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
III
1000 zł *10 rat
1000 zł
5000 zł
10000 zł

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.