Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce

studia licencjackie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE W LĘBORKU

Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce  to nowość wśród specjalności kierunku Zarządzanie w Filii WSAiB w Lęborku. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców posiadających bardzo wysokie kwalifikacje. Podczas zajęć zdobędziesz cenione na rynku pracy umiejętności, będziesz uczestniczyć w case studies, prezentacjach warsztatach i symulacjach oraz wykładach w przedsiębiorstwach branżowych.

Wybierając specjalność Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce zdobędziesz kompetencje z zakresu:

 • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych wspieranych innowacyjnymi narzędziami informatyczno-komunikacyjnymi,
 • instrumentów podejmowania decyzji logistycznych oraz technik analizy ilościowo-wartościowej realizowanych procesów logistycznych,
 • dziedzin pokrewnych, w tym np. marketingu, czy sprzedaży.

Już podczas nauki odbędziesz staże i praktyki w prestiżowych firmach, podczas których uzyskasz doświadczenie w realiach funkcjonujących organizacji.

Specjalność Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce – studia licencjackie

Firmy poszukują specjalistów, którzy będą samodzielnie i odpowiednio realizować przedsięwzięcia logistyczne w ramach otrzymanego budżetu, w planowanym terminie, zgodnie z przyjętymi standardami ilościowymi i jakościowymi. Ukończenie specjalności wiąże się z pozyskaniem umiejętności cenionych na rynku pracy.

Jako absolwent specjalności  Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce w WSAiB im. E Kwiatkowskiego Filia w Lęborku będziesz przygotowany do pracy m.in. w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw. Twoje kompetencje będą bardzo szerokie, począwszy od organizacji cyklów dostaw, aż po zarządzanie działami obsługi klienta i sprzedaży. To studia wyższe, które dają szerokie perspektywy.

Studia w Lęborku na specjalności  Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce I stopnia to także szerokie możliwości dalszego kształcenia. Osoby planujące studia magisterskie mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie lub Logistyka w Gdyni.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
492 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
830 zł *10 rat
830 zł
4150 zł
8300 zł

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.