Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

studia magisterskie

Opis specjalności

Studia Gdynia II stopnia na specjalności Zarządzanie Kapitałem Ludzkim stanowią uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowania strategii personalnych, marketingu, a także doradztwa personalnego i ekonomii pracy.

Po tej specjalności będziesz doskonale przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich w pionach HR, a także zarządzania agencjami zatrudnienia oraz placówkami publicznymi o podobnym profilu.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

ZZL studia II stopnia gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach m.in. menedżera, rekrutera, stratega, specjalisty ds. zasobów ludzkich czy HR Biznes Partnera. W czasie zajęć zdobędziesz wiedzę z zakresu zarówno twardego, jak i miękkiego HR. Studia magisterskie Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pozwalają pogłębić wiedzę z obszaru prawa pracy i tworzenia systemów wynagrodzeń.  Zdobędziesz konkretne kompetencje psychologiczne, dzięki którym będziesz w stanie skutecznie rozwiązywać pojawiające się konflikty, budować zespół czy motywować pracowników. Dzięki tym umiejętnościom Twoja firma może zdobyć przewagę konkurencyjną.

Nasze studia II stopnia na specjalności Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce już w trakcie studiów. Nasza uczelnia współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi na terenie Pomorza, dzięki czemu możesz sprawdzić się w wybranym zawodzie już podczas praktyk studenckich.

Jesteś zainteresowany zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kapitałem ludzkim? Chcesz zdobyć rozległą wiedzę, aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w pracownikach? Studia II stopnia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pozwolą Ci rozwinąć swoje zainteresowania. Program tej specjalności jest interdyscyplinarny – łączy wiedzę z różnych dziedzin, w tym przede wszystkim zarządzania, psychologii i socjologii. ZZL Studia magisterskie kompleksowo przygotują Cię do pracy z pracownikami w organizacji.

Studia magisterskie Zarządzanie Kapitałem Ludzkim gwarantują kontakt ze specjalistami-praktykami i pracownikami. W czasie zajęć studenci rozwijają też swoje zdolności językowe. Dzięki pogłębieniu znajomości jednego z kilku wykładanych na WSAiB języków (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego), uczestnicy studiów mogą pracować dla zagranicznych przedsiębiorstw, które w Polsce mają swoje oddziały lub przedstawicielstwa.

Przykładowe przedmioty

 • Stosunki pracy
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Realizacja funkcji personalnej w praktyce
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Kierowanie zespołem wielokulturowym
 • Controlling personalny

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski A1 lub B2
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1
 • rosyjski A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.