Zarządzanie Przedsiębiorstwem

studia magisterskie

Opis specjalności

To, czy przedsiębiorstwo będzie zdobywać nowych klientów, a jego produkty będą dostępne również na rynkach zagranicznych, w dużej mierze zależy od kadry zarządzającej. Menedżerowie są odpowiedzialni za wyznaczanie kierunków rozwoju firmy, tworzenie biznesplanów i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Studia magisterskie na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem to uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia i gruntowne przygotowanie do pełnienia roli menedżera.

Studia na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem mają charakter interdyscyplinarny. Słuchacze uzyskują wiedzę z różnych dziedzin, np.: logistyki, marketingu, ekonomii, prawa pracy, public relations i rachunkowości. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala absolwentom Zarządzania przedsiębiorstwem skutecznie zarządzać podmiotami gospodarczymi działającymi w różnych branżach, np. finansowej, ubezpieczeniowej czy produkcyjnej.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Zajęcia na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem w WSAiB prowadzą eksperci. W trakcie zajęć teoretycznych studenci poznają tajniki prowadzenia negocjacji w biznesie, dowiadują się, jak opracowywać strategie rozwoju firmy i zarządzać pracownikami. Swoją wiedzę rozwijają w czasie praktyk studenckich, które odbywają w pomorskich przedsiębiorstwach.

Zarządzanie przedsiębiorstwem można rozpatrywać na kilku poziomach. Studenci tej specjalności poznają techniki organizowania pracy wewnątrz firmy i opracowywania strategii jej rozwoju. Jednocześnie zdobywają wiedzę i uczą się używania narzędzi, dzięki którym szybko i skutecznie będą mogli dostosować pracę firmy do zmieniających się czynników zewnętrznych. Innowacyjność, umiejętność pozyskiwania i utrzymania specjalistów czy globalne kryzysy –  to tylko kilka wyzwań stojących przed menedżerami.

Absolwenci specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem są przygotowani do pracy na kluczowych stanowiskach w firmie. Mogą starać się o pracę w charakterze menedżerów lub wejść do rad nadzorczych przedsiębiorstw. Zdobyta wiedza może być też dobrym punktem do otwarcia własnej działalności gospodarczej. Dzięki zajęciom z zakresu finansów absolwenci mogą pracować na stanowiskach związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Przykładowe przedmioty

 • Projektowanie organizacji firmy
 • Systemy motywowania i wynagradzania pracowników
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie ryzykiem gospodarczym
 • Techniki rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie
 • Nadzór korporacyjny

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski A1 lub B2
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1
 • rosyjski A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.