Marketing i Social Media

studia licencjackie

Opis specjalności

Na nowym medium komunikacji opiera się współczesna gospodarka. Jesteśmy świadkami informacyjnej rewolucji, w czasie której właśnie informacja staje się przepisem na sukces. Mowa o nowym modelu funkcjonowania przedsiębiorstw w społeczeństwie informacyjnym, w którym kluczem jest Internet i możliwości jakie ze sobą niesie – od wymiany towarów po omijanie każdej bariery w biznesie. Świat się zmienia, a razem z nim my, ludzie. Jeśli chcesz uczestniczyć w tym fascynującym świecie internetowej rewolucji, nabyć umiejętności jak rozpoznać potrzeby klientów, odpowiednio budować i prezentować markę, produkt, nawiązywać relacje z klientami, prowadzić  media społecznościowe – budować zaangażowanie i zasięgi rozpocznij studia na tej innowacyjnej specjalności.

Jako absolwent studiów w Gdyni na specjalności Marketing i Social Media będziesz miał rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu najnowocześniejszych technik marketingu i mediów społecznościowych.

Specjalność skierowana jest do wszystkich osób, które w przyszłości planują swoją karierę zawodową w działach marketingu, sprzedaży i promocji, na stanowiskach odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z klientami, branży social media i e-commerce oraz w agencjach reklamowych i badawczych. Każdy absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

Perspektywy zatrudnienia:

• agencje reklamowe
• agencje marketingowe
• agencje Public Relations
• portale internetowe
• działy marketingu
• działy promocji i PR w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych
• media (Internet, telewizja, prasa, radio)

Studia Zarządzanie II stopnia sprawdź już teraz.

Przykładowe przedmioty

 • Strategie marketingowe
 • Psychologia w marketingu
 • Digital marketing
 • Projektowanie i język reklamy
 • Budowanie wizerunku marki w Internecie
 • Public relations

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sam do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.