Psychologia Biznesu

studia licencjackie

Opis specjalności

Rozwijanie praktycznych umiejętności, zajęcia z ekspertami i praktyki w firmach działających na terenie Trójmiasta – tak wyglądają studia na specjalności Psychologia biznesu w WSAiB w Gdyni. W przyszłości chcesz pracować w HR lub kreować strategie promocyjne? Absolwenci naszej uczelni wiedzą, jak wykorzystać psychologię m.in. w komunikacji biznesowej czy motywowaniu pracowników.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Aby zdobyć przewagę konkurencyjną, firmy korzystają z różnych rozwiązań. Jednym z nich jest zatrudnianie specjalistów psychologii biznesu. Wybierając studia Psychologia w biznesie, masz szansę:

 • zdobyć perspektywiczny zawód – coraz więcej firm dostrzega zalety wykorzystania psychologii w biznesie, zarządzaniu i reklamie,
 • rozwijać umiejętności, których poszukują pracodawcy – program studiów jest dostosowany do realiów rynkowych,
 • pogłębić znajomość wybranego języka obcego – co otworzy Ci drzwi do kariery nie tylko na polskim rynku.

Atutem specjalności Psychologia biznesu są też wzbogacone o liczne case studies zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków. Na co dzień doradzają oni organizacjom i są menedżerami w firmach.

Psychologia biznesu to studia, dzięki którym zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu psychologii biznesowej i procesu coachingowego. Podczas zajęć rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu metod pracy z drugim człowiekiem, poznasz też narzędzia wykorzystywane do rozwiązywania problemów pojawiających się w biznesie.

Studia na specjalności Psychologia w biznesie przygotują Cię do pracy w działach lub firmach zajmujących się doradztwem zawodowym. Dowiesz się, jak rozwiązywać konflikty personalne, stosować techniki motywacyjne oraz poznasz zasady budowy i funkcjonowania zespołów. Zyskasz też wiedzę o metodach wywierania wpływu.

Jako absolwent zyskujesz wiedzę i podstawowe narzędzia pozwalające na przeprowadzanie sesji coachingowych pod superwizją.

Po ukończeniu studiów na specjalności Psychologia biznesu możesz ubiegać się o pracę na stanowisku menedżera, lidera zespołu, koordynatora procesów rozwojowych czy szkoleniowca. To jednak nie wszystkie możliwości – psychologia biznesu stanowi dobre przygotowanie do otwarcia własnej firmy.

Jeżeli zechcesz rozwijać zdobyte kompetencje lub uzupełnić je o inne praktyczne umiejętności, możesz kontynuować naukę w WSAiB w Gdyni – wśród proponowanych przez nas kierunków są np. studia Zarządzanie II stopnia. Ukończenie studiów magisterskich to z kolei pierwszy krok do kariery naukowej, którą możesz połączyć z doradztwem czy prowadzeniem szkoleń dla firm i pracowników.

 • Wstęp do psychologii biznesu
 • Identyfikacja kompetencji miękkich pracownika
 • Procesy i narzędzia coachingowe
 • Wstęp do coachingu
 • Zastosowanie coachingu w biznesie
 • Psychologia coachingu

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.