Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

studia licencjackie

Opis specjalności

Swoją karierę zawodową wiążesz z HR? Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to studia, podczas których nauczysz się od praktyków z obszaru zarządzania, jak planować i prowadzić politykę personalną. Ponieważ współpracujemy z pomorskimi firmami, zdobytą wiedzę możesz przetestować już podczas praktyk studenckich.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Organizacje mogą na różne sposoby budować przewagę konkurencyjną na rynku. W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się jednak na zarządzanie zasobami ludzkimi. To jeden z powodów, dla których warto wybrać studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w WSAiB – pozwalają one zdobyć perspektywiczny zawód.

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na naszej uczelni to:

 • program dostosowany do aktualnej wiedzy i zakresu obowiązków – w czasie studiów poznasz narzędzia i rozwiązania stosowane w organizacjach,
 • więcej niż teoria – wykładowcami są m.in. doradcy przedsiębiorstw, którzy na przykładach demonstrują, jak wdrażać różne strategie ZZL i oceniać ich skuteczność,
 • rozwój umiejętności, które przydadzą Ci się w pracy zawodowej – Zarządzanie kapitałem ludzkim na naszej uczelni to studia praktyczne.

Wybierając Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w WSAiB, dowiesz się, jak planować, dobierać i rozwijać zasoby kadrowe firmy. Wykształcisz też umiejętności niezbędne do tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych i planowania długofalowej polityki personalnej firmy. Co jeszcze zyskasz, studiując w WSAiB?

Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu:

 • opracowywania strategii personalnych,
 • planowania działań kadrowych,
 • motywowania i oceniania pracowników,
 • rozwijania predyspozycji pracowników,
 • przywództwa – dowiesz się, jak je wzmacniać,
 • rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim,
 • tworzenia systemów motywacyjnych.

Dzięki wiedzy, którą zdobędziesz, wykształcisz podstawowe kompetencje coachingowe i umiejętności komunikacji biznesowej.

Podczas studiów z obszaru ZZL będziesz też rozwijać swoją znajomość języków obcych. Studenci mogą wybrać lektorat z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego.

Jako absolwent studiów Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w WSAiB możesz pracować w sektorze zarówno państwowym, jak i prywatnym – w Polsce lub za granicą. Specjalistów po kierunku ZKL poszukują działy HR w dużych firmach i instytucjach samorządowych. Kompetencje zdobyte w trakcie studiów na naszej uczelni są wystarczające, aby starać się o zatrudnienie jako doradca personalny w urzędzie pracy lub agencji pracy. Nasi absolwenci pracują też jako trenerzy, liderzy zespołów i menedżerowie HR.

Alternatywną ścieżką jest kariera naukowa. Wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności możesz pogłębić na studiach Zarządzanie II stopnia, lub na studiach podyplomowych.

 • Metody pomiaru kapitału ludzkiego organizacji
 • Rekrutacja i selekcja
 • Ocenianie pracowników
 • Systemy wynagradzania
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Zarządzanie marką pracodawcy (Employer Branding)

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
II
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
III
1000 zł *10 rat
1000 zł
5000 zł
10000 zł

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.