Stopień I

Zarządzanie w Administracji Publicznej
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

STUDIA REALIZOWANE SĄ W GDYNI ORAZ W LĘBORKU

Na czym polega Zarządzanie Administracją Publiczną? Dlaczego warto zdecydować się na te studia? Warto zacząć od wyjaśnienia znaczenia wyrazu "administracja". Słowo pochodzi od łacińskiego „administrare”, czyli być pomocnym, obsługiwać, zarządzać. Drugi człon wyrazu, „ministrare”, tłumaczy się jako „służyć”. W wielkim uproszczeniu można więc powiedzieć, że zawód osoby kończącej Zarządzanie w Administracji Publicznej będzie polegać na pomocy i obsłudze różnego rodzaju instytucji - zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Zarządzanie w Administracji na WSAiB Gdynia

Kompetencje zdobyte na studiach Zarządzanie w Administracji Publicznej będziesz mógł wykorzystać w wielu sferach życia publicznego, w tym polityce i gospodarce. Zyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne, bardzo cenione przez potencjalnych pracodawców.

Będziesz nie tylko doskonale orientować się w aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju i na świecie, ale także mieć szeroką wiedzę dotyczącą prawa, regulacji prawnych oraz ich zastosowania w codziennej pracy urzędnika państwowego. Rozwiniesz umiejętności miękkie, niezbędne do pracy z ludźmi. Zarządzanie w Administracji Publicznej to doskonała propozycja nie tylko dla absolwentów liceów, ale również osób już pracujących, które pragną podnieść swoje kwalifikacje.

Czego dowiesz się na studiach Zarządzanie w Administracji Publicznej

 • jak wyglądają nowoczesne normy funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej
 • jakie są metody zarządzania finansami publicznym
 • poznasz zasady realizacji inwestycji lokalnych

Program studiów, który realizuje WSAiB, kładzie szczególny nacisk na społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania organizacji publicznych. Łączy elementy wiedzy teoretycznej z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi działalności urzędów administracji publicznej.

Student tej specjalności nabyędzie zarówno uniwersalne umiejętności przydatne w wykonywaniu funkcji związanych z zarządzaniem, jak i praktyczne zdolności do działania w sferze administracji publicznej, w kontekście europejskich standardów realizacji zadań sektora publicznego.

 

Przykładowe przedmioty

 • Postawy prawa administracyjnego
 • Instytucje i źródła prawa w UE
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Elementy prawa urzędniczego

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.