Archiwum zapytań ofertowych

Szanowni Państwo,
Prosimy o składanie ofert na świadczenie usługi polegającej na dostosowaniu
20 e-kursów pod kątem dostępności materiałów dla osób z niepełnosprawnościami
realizowanej w ramach projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 28.08.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

pdfZapytanie_ofertowe_8-A076-2023.pdf

pdfProjekt_umowy.pdf

pdfZał._nr_1_do_zapytania_8-A076-2023_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

pdfZał._nr_2_do_zapytania_8-A076-2023_formularz.pdf

docxZał._nr_2_do_zapytania_8-A076-2023_formularz_-_wersja_edytowalna.docx

pdfZał._nr_3_do_zapytania_8-A076-2023_oświadczenia.pdf

docxZał._nr_3_do_zapytania_8-A076-2023_oświadczenia_-_wersja_edytowalna.docx

Szanowni Państwo,
Prosimy o składanie ofert na dokonanie usługi o świadczenie usługi polegającej na dostosowaniu dokumentów (procedur) wewnętrznych Uczelni pod kątem obsługi osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie wewnętrznych dokumentów Uczelni jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 25.08.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

pdfZapytanie_ofertowe_7-A076-2023.pdf

pdfProjekt_umowy.pdf

pdfZał._nr_1_do_zapytania_7-A076-2023_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

pdfZał._nr_2_do_zapytania_7-A076-2023_formularz.pdf

docxZał._nr_2_do_zapytania_7-A076-2023_formularz_-_wersja_edytowalna.docx

pdfZał._nr_3_do_zapytania_7-A076-2023_oświadczenia.pdf

docxZał._nr_3_do_zapytania_7-A076-2023_oświadczenia_-_wersja_edytowalna.docx

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia Pracownik biurowyz pakietem MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point) na poziomie podstawowym/średniozaawansowanym – szkolenie dla 9 uczestników (3 grupy). Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 21.07.2023 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl


Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu przedłużania włosów dwiema metodami – metoda microrings i metoda ultradźwiekowa – szkolenie indywidualne dla 1 uczestnika. Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 18.08.2023 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

pdfzapytanie-ofertowe-Przedłuzanie-wlosow.pdf

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu stylizacji paznokci – metoda żelowa i hybrydowa – szkolenie indywidualne dla 1 uczestnika. Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 18.08.2023 r. na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

pdfzapytanie-ofertowe-Przedluzanie-paznokci.pdf

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na opracowanie graficzne 13 e-podręczników, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 21.08.2023 r. do godziny 11:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

pdfZapytanie_ofertowe_4_-DDU-2023.pdf

pdfProjekt_umowy.pdf

pdfZał._nr_1_do_zapytania_4-DDU-2023_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

pdfZał._nr_2_do_zapytania_4-DDU-2023_formularz.pdf

docxZał._nr_2_do_zapytania_4-DDU-2023_formularz_-_wersja_edytowalna.docx

pdfZał._nr_3_do_zapytania_4-DDU-2023_oświadczenia.pdf

docxZał._nr_3_do_zapytania_4-DDU-2023_oświadczenia_-_wersja_edytowalna.docx

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na opracowanie procesów w zakresie jakości kształcenia na Uczelni w zakresie edukacji, rekrutacji studentów, rekrutacji kadry dydaktycznej, zarządzania wiedzą oraz relacjami zarządzania relacjami z interesariuszami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 21.08.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

pdfZapytanie_ofertowe_3-DDU-2023.pdf

pdfProjekt_umowy.pdf

pdfZał._nr_1_do_zapytania_3-DDU-2023_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

docxZał._nr_2_do_zapytania_3-DDU-2023_formularz_-_wersja_edytowalna.docx

pdfZał._nr_2_do_zapytania_3-DDU-2023_formularz_.pdf

pdfZał._nr_3_do_zapytania_3-DDU-2023_oświadczenia.pdf

docxZał._nr_3_do_zapytania_3-DDU-2023_oświadczenia_-_wersja_edytowalna.docx

Szanowni Państwo,
Prosimy o składanie ofert na dostawę 36 ekranów multimedialnych, switchy oraz innego niezbędnego sprzętu do transmisji sygnału, ich montaż przy wyznaczonych przez Zamawiającego salach dydaktycznych oraz pełną integrację z wykorzystywanymi przez Zamawiającego uczelnianym systemem Proakademia i oprogramowaniem do wyświetlania i zarządzania treścią UniView. Zakup jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 18.08.2023 r. do godziny 16:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

pdfZapytanie_ofertowe_6-A076-2023.pdf

pdfProjekt_umowy.pdf

pdfZał._nr_1_do_zapytania_6-A076-2023_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

pdfZał._nr_2_do_zapytania_6-A076-2023_formularz.pdf

docxZał._nr_2_do_zapytania_6-A076-2023_formularz_-_wersja_edytowalna.docx

pdfZał._nr_3_do_zapytania_6-A076-2023_oświadczenia.pdf

docxZał._nr_3_do_zapytania_6-A076-2023_oświadczenia_-_wersja_edytowalna.docx

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostawę 8 sztuk komputerów All-in-one z oprogramowaniem. Zakup jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 18.08.2023 r. do godziny 16:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

pdfZapytanie_ofertowe_5-A076-2023.pdf

pdfProjekt_umowy.pdf

pdfZał._nr_1_do_zapytania_5-A076-2023_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

pdfZał._nr_2_do_zapytania_5-A076-2023_formularz.pdf

docxZał._nr_2_do_zapytania_5-A076-2023_formularz_-_wersja_edytowalna.docx

pdfZał._nr_3_do_zapytania_5-A076-2023_oświadczenia.pdf

docxZał._nr_3_do_zapytania_5-A076-2023_oświadczenia_-_wersja_edytowalna.docx

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia dla testerów oprogramowania, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu CTFL (Certified Tester Foundation Level). Oferta obejmować powinna szkolenie oraz egzamin.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu „Inspiratorium kariery”, który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: marzec- kwiecień 2021
2. miejsce szkolenia: online z trenerem
3. przysłanie programu szkolenia wraz z liczbą godzin
4. podanie ceny szkolenia brutto/netto

Kryterium wyboru Oferty: cena 100%

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 03/03/2021 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 58 660 74 44


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Badania wizualne VT 1i2 i umożliwienie przystąpienia do egzaminu certyfikującego dla 1 osoby.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu „Inspiratorium kariery”, który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: maj 2021
2. miejsce szkolenia: …………….
3. przysłanie programu szkolenia wraz z liczbą godzin
4. podanie ceny szkolenia brutto/netto

Kryterium wyboru Oferty: cena 100%

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
Informujemy, iż środki wydatkowane na pokrycie kosztów uczestnictwa w organizowanym pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.

Ofertę proszę przesłać do dnia 27-04-2021 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- szkolenie zaawansowane dla 1 osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu „Inspiratorium kariery”, który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: marzec 2021
2. miejsce szkolenia: …………………………..
3. przysłanie programu szkolenia wraz z liczbą godzin
4. podanie ceny szkolenia brutto/netto

Kryterium wyboru Oferty: cena za godzinę zajęć/osobę

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 02/03/2021 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe dla 1 osoby.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu „Inspiratorium kariery”, który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: styczeń/ 07 luty 2021
2. miejsce szkolenia: online
3. przysłanie programu szkolenia wraz z liczbą godzin
4. podanie ceny szkolenia brutto/netto

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 28-01-2021 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Rejestrator/Rejestratorka Medyczna dla 1 osoby.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu „Inspiratorium kariery”, który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: grudzień 2020 – styczeń 2021
2. miejsce szkolenia: ……
3. program szkolenia wraz z liczbą godzin
4. cena szkolenia brutto/netto

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię
i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 01.12.2020 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pod nazwą „Uczelnia dostępna”.Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (Konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18).


Data: 13.05.2015 r.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wszystkie złożone oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE, projektu „Zielony wyróżnia! Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki; Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe (nr umowy: UDA-POKL.02.01.01-00-524/13).

W znajdą Państwo protokół z otwarcia ofert.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostarczenie sprzętu przewidzianego w projekcie „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe treści zapytań ofertowych znajdują się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 10 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań i wątpliwości – zapraszamy do przekazywania ich poprzez e-mail na adres: biuroprojektow@wsaib.pl lub przez Bazę Konkurencyjności.

W wyniku zapytania ofertowego w części 3, zgodnie z przyjętym kryterium tj. 100% cena wybrano ofertę firmy Syriana Joanna Fischer z Gdańska.
Szanowni Państwo,
Prosimy o składanie ofert na dostawę i montaż podnośnika – platformy przyschodowej.
Zakup jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferty można składać do dnia 23.06.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu asystenta w branży marketingowej z elementami obsługi programów graficznych (Canva, Creator Studio, Adobe Express), mediów społecznościowych (Instagram, rolki) oraz copywritingu – szkolenie indywidualne dla 1 uczestnika. Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 04.07.2023 r. na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu przedłużania włosów dwiema metodami – metoda keratynowa (na ciepło) oraz taśmy (tzw. Easy-on) – szkolenie indywidualne dla 1 uczestnika. Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 04.07.2023 r. na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia Pracownik biurowy z pakietem MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point) na poziomie podstawowym/średniozaawansowanym – szkolenie dla 10 uczestników (2 grupy). Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 06.07.2023 r. na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia Pracownik biurowyz pakietem MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point) na poziomie podstawowym/średniozaawansowanym – szkolenie dla 9 uczestników (3 grupy). Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 21.07.2023 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Zapytanie anulowane

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na modernizację strony wsaib.pl, en.wsaib.pl oraz podstron pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z WCAG 2.1. Modernizacja strony internetowej jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 22 listopada 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,
Prosimy o składanie ofert na dostawę i montaż podnośnika – platformy przyschodowej.
Zakup jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 03.07.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostawę kiosku informacyjnego z obsługą WCAG 2.0 umożliwiającego dostęp do Wirtualnego Dziekanatu Uczelni. Zakup jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 27.02.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostawę kiosku informacyjnego z obsługą WCAG 2.0 umożliwiającego dostęp do Wirtualnego Dziekanatu Uczelni. Zakup jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 28.02.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla pracowników WSAiB:
1) Część I: Szkolenie z zakresu metodyki kształcenia, cz. I – Coaching;
2) Część II: Szkolenie z zakresu metodyki kształcenia, cz. II – Mnemotechniki;
3) Część III: Szkolenie z zakresu metodyki kształcenia, cz. III – Prowadzenie zajęć metodą Action Learning;
4) Część IV: Szkolenie z zakresu IT – moduły symulacyjne;
5) Część V: Kurs z zakresu obsługi trudnego klienta.

Szkolenia zostaną zrealizowane w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 27.03.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla pracowników WSAiB:
1) Część I: Szkolenie z zakresu IT, cz. II – wykorzystanie MS Teams wraz z pakietem MS Office w pracy wykładowcy ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego projektowania prezentacji i materiałów dydaktycznych;
2) Część II: Szkolenie z zakresu IT, cz. III – szkolenia z platformy Moodle;
3) Część III: Kurs pedagogiczny;
4) Część IV: Kurs z zakresu obsługi kandydata na studia;
5) Część V: Kurs z zakresu obsługi studenta w tym studenta zagranicznego;
6) Część VI: Kurs z zakresu dokumentacji przebiegu studiów.

Szkolenia zostaną zrealizowane w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 31.03.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na modernizację strony wsaib.pl, en.wsaib.pl oraz podstron pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z WCAG 2.1. Modernizacja strony internetowej jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 2 grudnia 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na modernizację strony wsaib.pl, en.wsaib.pl oraz podstron pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z WCAG 2.1. Modernizacja strony internetowej jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na świadczenie usługi polegającej na modernizacji i wdrożeniu platformy e-learningowej stworzonej w środowisku Moodle umożliwiającej prowadzenie zajęć na odległość za pomocą sieci teleinformatycznych dostępnych przez przeglądarkę internetową z jednoczesnym dostosowaniem jej do normy WCAG. Modernizacja platformy e-learningowej jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferty można składać do dnia 2 grudnia 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu obsługi podstawowych programów pakietu MS Office (MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Teams) dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”. Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 12 grudnia 2022 r. na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia pn. Developer Python dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 12 maja 2023 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

pdfzapytanie_ofertowe-_Python.pdf

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu wyceny przedsiębiorstw dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 20 grudnia 2022 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego wraz z egzaminem – szkolenie indywidualne dla 1 uczestnika. Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 22 grudnia 2022 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostarczenie 12 komputerów All-in-one z oprogramowaniem przewidzianych w projekcie „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferty można składać do dnia 1 marca 2022 r. do godziny 10:00.

W przypadku pytań i wątpliwości – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

W wyniku zapytania ofertowego, zgodnie z przyjętym kryterium tj. 100% cena wybrano ofertę firmy System Data Sp. z o.o. z Mielca.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia AutoCad 2D stopień I i stopień II dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 8 kwietnia 2022 r. na adres e-mail:

mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację Kursu grafiki komputerowej (programy Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, After Effects oraz Blender 3D) dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 20 kwietnia 2022 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostarczenie 7 sztuk systemów wspomagania słyszenia z pętlą indukcyjną i słuchawkami przewidzianych w projekcie „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań i wątpliwości – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostarczenie specjalistycznych myszy i klawiatur komputerowych przewidzianych w projekcie „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 10 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla pracowników WSAiB. Szkolenia są elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,
Prosimy o składanie ofert na realizację szkoleń i kursów dofinansowanych w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.

Szczegółowe treści zapytań ofertowych znajdują się w załączeniu i dotyczą następujących tematów:

  1. Grafika komputerowa
  2. Obsługa programu QGIS
  3. Kurs archiwalny
  4. Akademia trenera
  5. HR Business Partner

Oferty można przesyłać do dnia 20 grudnia 2021 r. na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostarczenie 5 sztuk czytaków przewidzianych w projekcie „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 31 maja 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację Szkolenia z zakresu copywritingu dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 9 września 2022 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu obsługi podstawowych programów pakietu MS Office (MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Teams) dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 23 września 2022 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla pracowników WSAiB. Szkolenia są elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 17 października 2022 r. do godziny 10:00.

W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację kursu ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy wraz z egzaminem dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 3 listopada 2022 r. na adres e-mail:

mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację kursu makijażu i makijażu fotograficznego (do sesji fotograficznych) dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 14 listopada 2022 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację kursu ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy wraz z egzaminem dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 29 września 2022 r. na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na realizację Kursu kancelaryjno-archiwizacyjnego dla uczestnika projektu „Inspiratorium kariery”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 10 maja 2022 r. na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na realizację Kursu kancelaryjno-archiwalnego dla uczestnika projektu „Inspiratorium kariery”.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 30 maja 2022 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Szanowni Państwo,
Prosimy o składanie ofert na dostarczenie 10 notebooków z oprogramowaniem przewidzianych w projekcie „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Oferty można składać do dnia 22 lutego 2022 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań i wątpliwości – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

W wyniku zapytania ofertowego, zgodnie z przyjętym kryterium tj. 100% cena wybrano ofertę firmy CPU ZETO Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację Szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dofinansowanego w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.

Oferty można przesyłać do dnia 12 sierpnia 2022 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

Data: 23.04.2015 r.

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE projektu „Zielony wyróżnia! Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki; Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe, zapraszamy do złożenia oferty na:

„Zrealizowanie audytu zewnętrznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni projektu „Zielony wyróżnia! Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP” w terminie do 15 czerwca 2015 r.”

Data: 27.05.2014 r.

W związku z realizacją projektu „GenerationBALT – linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Południowy Bałtyk 2007-2013, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi druku raportu naukowego w dwóch wersjach językowych: angielskiej I rosyjskiej.

Szczegóły w załączniku:

Data: 13.11.2013 r.

W związku ze zmianą specyfikacji w dniu 13.11.2013 r. anulowano zapytanie ofertowe związane z przygotowaniem do druku, drukiem i dostarczeniem wydawnictwa w ramach projektu „GenerationBalt”.

Data: 5.11.2013 r.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie do druku, druk i dostarczenie wydawnictwa w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „GenerationBalt – linking maritime education with the changing job market for a new generation of Batlic Sea experts”.

Data: 17.07.2012 r.

Sporządzenie opracowań dotyczących rynku pracy w ramach realizowanego projektu „GenerationBalt – linking maritime education witjh the changing job market for a new generation of Baltic Sea”.

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na opracowanie graficzne 8 e-podręczników, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 06.09.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

pdfZapytanie_ofertowe_5_-DDU-2023.pdf

pdfProjekt_umowy.pdf

pdfZał._nr_1_do_zapytania_5-DDU-2023_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

pdfZał._nr_2_do_zapytania_5-DDU-2023_formularz.pdf

docxZał._nr_2_do_zapytania_5-DDU-2023_formularz_-_wersja_edytowalna.docx

pdfZał._nr_3_do_zapytania_5-DDU-2023_oświadczenia.pdf

docxZał._nr_3_do_zapytania_5-DDU-2023_oświadczenia_-_wersja_edytowalna.docx

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na dostawę 8 sztuk komputerów All-in-one z oprogramowaniem. Zakup jest elementem projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty można składać do dnia 31.08.2023 r. do godziny 10:00.
W przypadku pytań – zapraszamy do przekazywania ich poprzez Bazę Konkurencyjności.

pdfProjekt_umowy.pdf

pdfZapytanie_ofertowe_9-A076-2023.pdf

pdfZał._nr_1_do_zapytania_9-A076-2023_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

pdfZał._nr_2_do_zapytania_9-A076-2023_formularz.pdf

docxZał._nr_2_do_zapytania_9-A076-2023_formularz_-_wersja_edytowalna.docx

pdfZał._nr_3_do_zapytania_9-A076-2023_oświadczenia.pdf

docxZał._nr_3_do_zapytania_9-A076-2023_oświadczenia_-_wersja_edytowalna.docx

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia z zakresu nowoczesnych narzędzi pracy biurowej z elementami Chatu GPT – szkolenie indywidualne dla 1 uczestnika. Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 29.08.2023 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

pdfzapytanie_ofertowe-Nowoczesne_narzędzia_pracy.pdf

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie ofert na realizację szkolenia Czas pracy kierowców z punktu widzenia prawnego oraz w zakresie planowania transportu krajowego i międzynarodowego z elementami odpowiedzialności w transporcie międzynarodowym i spedycji – szkolenie 1 uczestnika projektu. Szkolenie jest dofinansowane w ramach projektu „Inspiratorium kariery”.
Szczegółowa treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy znajdują się w załączeniu.
Oferty można przesyłać do dnia 29.08.2023 r. na adres e-mail:
mentorakademicki@wsaib.pl

pdfzapytanie_ofertowe-_Czas_pracy_kierowców.pdf

docformularz_ofertowy.doc