• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Studia w Gdyni skierowane są do osób odpowiedzialnych za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz zadań i uprawnień pracowników posiadających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a więc:

 • kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi
 • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI
 • doradców i konsultantów
 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
 • kierowników i pracowników sekretariatów
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy)
 • Studia mogą okazać się równocześnie ciekawym uzupełnieniem wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach.

Podczas zajęć słuchacze poznają podstawowe koncepcje zarządzania oraz główne akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji. Będą potrafili samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poznają korzyści wynikające ze stosowania normy ISO/IEC 27001 oraz będą potrafili zarządzać ryzykiem w organizacji. Ponadto uczestnicy dowiedzą się na czym polega zapewnienie ciągłości działania organizacji oraz będą potrafili zidentyfikować problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

W ramach studiów słuchacze mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą następujących certyfikatów potwierdzających kwalifikacje:

 • Certyfikowany Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji - cena 250 zł oraz
 • Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - cena 350 zł
  wydanych przez Jednostkę Certyfikującą TUV NORD Polska.

Kadrę wykładowców którzy prowadzą zajęcia w ramach studiów stanowią trenerzy-praktycy, często z doświadczeniem menedżerskim, audytorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów.

Program studiów wychodzi naprzeciw zmianom przepisów w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...), które będzie obowiązywało w Polsce od 25 maja 2018r.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2100

Możliwość podziału na 10 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

 • TÜV NORD

Funkcja administratora zarządzającego [ABI] informacją i danymi osobowymi staje się coraz bardziej atrakcyjną specjalnością o szerokich możliwościach konsultingowych, doradczych i szkoleniowych. Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach (szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów).

Andrzej Żukowski

Dyrektor ds. Edukacji TÜV NORD Polska

b6 zarzadzanie bezpieczenstwem informacji tuv nord studia podyplomowe wsaib gdynia gdansk

 

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TÜV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych