Podyplomowe

Delegowanie Pracowników studia podyplomowe

NOWOŚĆ

Cel
Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do delegowania pracowników w celu świadczenia usług w Unii Europejskiej. Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług stanowią fundamenty Unii Europejskiej. Liderem na wspólnym rynku są polskie firmy – szacuje się, że ogółem ok. 20 proc. wszystkich delegowanych pracowników w Unii pochodzi z Polski. Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej kierowanie przepływem ludzi oraz tzw. mobilnością pracowników, zarówno grup, jak i jednoosobowych działalności. W Europie kwestia delegowania pracowników dotyczy ponad 1 miliona obywateli państwa członkowskich, dzięki czemu stale zwiększa się zapotrzebowanie na osoby, które będą pełniły funkcje kierownicze w tej branży i przekierowywały ruch pracowników do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Korzyści
Dynamicznie rozwijający się rynek delegowania pracowników do innych państw członkowskich Unii Europejskiej wymaga przygotowania pod kątem aktualnych obowiązujących przepisów prawa podatkowego, prawa pracy, BHP i ochrony danych osobowych. Czynności kontrolne w firmach delegujących pracowników koordynować będzie świeżo powołany Europejski Urząd Pracy (ELA). Z kolei Pakiet Mobilności w sposób istotny wpłynie na warunki zatrudnienia kierowców transportu międzynarodowego. O każdym z tych aspektów pracy wykonywanej przez pracowników delegowanych, poczynając od kwestii ich ubezpieczenia – również w przypadku prac tymczasowych – jak i podatków, kwestii spornych rozwiązywanych na drodze sądowej czy współpracy w ramach systemu IMI słuchacze zdobędą kompleksową i aktualną wiedzę.

Uczestnicy
Studia Podyplomowe Mobilności Pracowników w wymiarze 180 godzin skierowane są do firm delegujących pracowników w celu świadczenia usług w Unii Europejskiej, które oczekują fachowej wiedzy na temat delegowania, w tym aktualnych informacji o zmianach prawa unijnego oraz wskazówek praktycznych. To także doskonała oferta dla osób samozatrudnionych, które pomimo prowadzenia jednoosobowych działalności na terenie Unii Europejskiej, podpisując umowy podwykonawstwa muszą znać aspekty prawne transgranicznego świadczenia usług.

Praktyczny charakter studiów pozwala na szczegółowe zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa pracy, przepisami zabezpieczenia społecznego, prawa podatkowego, BHP i ochrony danych osobowych. Podczas zajęć słuchacze poznają znowelizowaną wersję Dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług została, dzięki czemu będą świadomi aktualnie obowiązujących przedsiębiorców zasad świadczenia usług transgranicznych, ze względu na obowiązek implementacji tzw. dyrektywy rewizyjnej 2018/957.

 

Patronaty honorowe nad studiami podyplomowymi Delegowanie Pracowników:

(kliknij logo instytucji, by przeczytać treść listu)
pracodawcy pomorza

IMP logo

 

Opłaty

    • cena za 1 semestr
    • 2300 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

 Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz
Menadżer Działu Sprzedaży i Akademickiego Biura Karier

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 10

e-mail m.juchniewicz@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych