Podyplomowe

Inspektor Ochrony Danych
w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą
studia podyplomowe

NOWOŚĆ

Zapraszamy pracowników PWDL odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych na dwusemestralne studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą (PWDL*) organizowane przez Prometriq i WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Inspektor Ochrony Danych w PWDL to osoba dysponująca wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, a także wielu innych aspektów prawa medycznego, potrafiąca przeprowadzić audyt, przygotować procedury i dokumentację oraz monitorować bezpieczeństwo danych osobowych.
Administrator danych osobowych działający zgodnie z wymogami RODO powinien zapewnić zastosowanie w przedsiębiorstwie takich środków technicznych oraz organizacyjnych, które zagwarantują trwałą i pewną ochronę przetwarzanych w firmie danych. Art. 39 RODO wskazuje zadania inspektora, ale odpowiedzialność za ich niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie ponosi Administrator. Administratorem danych osobowych jest każda osoba prowadząca działalności gospodarcza lub zarządzająca podmiotem leczniczym.
Administrator musi być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów (zasada rozliczalności RODO).
*Zgodnie z kodeksem postępowania dla sektora ochrony zdrowia PWDL to podmiot leczniczy lub lekarz, pielęgniarka, położna lub fizjoterapeuta, wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o których mowa w przepisach ustawy o działalności leczniczej (KODEKS POSTĘPOWANIA DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA WYDANY ZGODNIE Z ART. 40 RODO DOTYCZĄCY PODMIOTÓW WYKONUJACYCH DZIALALNOŚC LECZNICZA I PODMIOTÓW PRZETWARZAJACYCH)

Studia podyplomowe Inspektor Danych Osobowych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą to:

 • 20 sesji webinarowych prowadzonych przez doświadczona kadrę akademicką oraz ekspertów z całego kraju - zajęcia prowadzone są w co drugą sobotę
 • 20 modułów e-learningowych umożliwiających poszerzenie i weryfikację wiedzy dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz wybranych aspektów zarządzania
 • możliwość konsultacji dokumentacji i procedur z ekspertami, w tym w ramach przygotowania pracy dyplomowej
 • możliwość konsultacji z innymi słuchaczami w ramach pracy grupowej
 • możliwość studiowania bez konieczności ponoszenia trudu i kosztów dojazdów
 • świadectwo potwierdzające nabyte umiejętności eksperta RODO (w j. polskim i angielskim)

Dla kogo są te studia:

Studia podyplomowe on-line Inspektor Ochrony Danych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą to oferta dla menedżerów, inspektorów ochrony danych, rzeczników prasowych, audytorów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie wiedzą.

Korzyści dla słuchaczy

 • rozwój zawodowy
 • nawiązanie trwałych kontaktów z IOD pracującymi w PWDL na terenie całego kraju
 • autorytet wynikający z posiadanej wiedzy, w szczególności w obszarze prawa i zarządzania sytuacjami kryzysowymi
 • bezpłatne uczestnictwo w sieci inspektorów ochrony danych RODONET

Korzyści podmiotu leczniczego

 • weryfikacja dokumentacji i procedur przez ekspertów zewnętrznych (w przypadku gdy stanowią one przedmiot pracy dyplomowej)
 • stale monitorowanie (poprzez kompetentnego pracownika) zmian przepisów i orzecznictwa w zakresie RODO
 • możliwość wykazania troski o przestrzeganie przepisów RODO zgodnie z zasadą rozliczalności
 • możliwość skorzystania ze zniżki na usługi RODONET związane z audytem i szkolenia, monitoringiem i interwencjami w zakresie RODO

Szczegółowe informacje
Informacje dostępne są na stronie www.prometriq.pl, tel. 698 101 798,
e-mail: rodonet@prometriq.pl

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2600

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

Prometriq

 


Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stopniowo stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji. Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Programu Zdrowia 2016- 2020), Narodowym Centrum Badań 1 Rozwoju. Uczestniczymy w pracach dotyczących kodeksu RODO w zdrowiu oraz innych inicjatywach branżowych.

 

Rodonet to inicjatywa Prometriq Akademii Zarządzania której celem jest zapewnienie indywidualnym i grupowym praktykom medycznym bezpieczeństwa danych osobowych i pomyślnego wyniku kontroli RODO. Oferta RODONET dostępna jest na stronie internetowej www.rodonet.pl.

 

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

 Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz
Menadżer Działu Sprzedaży

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 10

e-mail m.juchniewicz@wsaib.pl