Podyplomowe

Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją
studia podyplomowe

Logistyk to osoba, która powinna nieustannie kształcić się i rozwijać swoje umiejętności, zdobywać aktualną wiedzę. Kompleksowy program studiów w Gdyni na tym kierunku zapewnia słuchaczom solidne podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej, jednak odpowiednie wykształcenie to dopiero początek. Spotkanie z wykładowcami-praktykami na tym kierunku obfituje w wiele pytań i interesujących dyskusji. Wraz z Patronem tego kierunku firmą VGL Group mamy niepowtarzalną okazję kształcić potencjał przyszłych logistyków.

Działalności logistycznej towarzyszą także liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna, aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Słuchacze otrzymują znajomość przepisów, niezbędną w praktyce pracy logistyka.

Studia podyplomowe na kierunku Logistyka z elementami Zarządzania Produkcją kierowane są do osób poszukujących kompleksowej wiedzy z zakresu projektowania systemów logistycznych, a także zarządzania nimi przy wykorzystaniu systemów informatycznych i komunikacyjnych.

Efektywne planowanie i zarządzanie sieciami logistycznymi wymaga znajomości aktualnych trendów. Studia podyplomowe Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją organizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni są dedykowane kadrze zarządzającej i pracownikom firm logistycznych oraz osobom zainteresowanym pogłębieniem swojej wiedzy w tym zakresie. Słuchaczami tego kierunku mogą być absolwenci studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich.

Studia podyplomowe Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją to szansa na rozwój!

Ukończenie studiów daje gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie i gwarantuje dostęp do nowinek z rynku oraz wymiany wiedzy z innymi praktykami. Osoby pracujące na stanowiskach związanych z logistyką mogą uzupełnić swoją wiedzę, podejmując studia podyplomowe na kierunku Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją. Ich program został tak zaplanowany, aby słuchacze poszerzyli posiadaną już wiedzę i zaznajomili się z nowymi trendami. Zdobyte w czasie studiów umiejętności można wykorzystać do budowy przewagi konkurencyjnej.

Firmy logistyczne muszą dostosować się do zmieniających się z czasem regulacji prawnych. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego są doskonałym sposobem zaznajomienia najważniejszych pracowników z nowymi przepisami. Finansując studia podyplomowe, pracodawca uatrakcyjnia swoją firmę w oczach zatrudnianych logistyków. Firma dbająca o rozwój swoich pracowników jest lepiej postrzegana wśród kandydatów poszukujących zatrudnienia, dzięki czemu ma też większą szansę pozyskać specjalistów.

Zacznij studia podyplomowe na kierunku Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją w Trójmieście

Trójmiasto z portami morskimi w Gdyni i Gdańsku jest istotnym węzłem logistycznym na mapie Europy. To właśnie w Trójmieście co roku powstają nowe firmy oferujące rozmaite usługi i operacje logistyczne. Z punktu widzenia pracowników tych firm studia podyplomowe Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją mogą być przepustką do awansu lub znalezienia lepszej pracy. Kompleksowy program studiów pozwala także odświeżyć wiedzę tym osobom, które powracają do zawodu po kilku latach przerwy.

Studia podyplomowe Logistyka znajdujące się w ofercie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to wyłącznie zajęcia praktyczne. Słuchacze z pomocą case studies są zaznajamiani z trendami w logistyce oraz nowymi regulacjami. Nacisk na praktykę gwarantuje, że z poszczególnych zjazdów uczestnicy wyciągają maksimum wiedzy. Program studiów obejmuje przy tym wszystkie najważniejsze zagadnienia – od sztuki prowadzenia negocjacji w logistyce, przez zarządzanie produkcją aż do kwestii innowacyjności i zmian zachodzących w handlu zagranicznym na przestrzeni ostatnich lat.

Dlaczego studia podyplomowe Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją są wyjątkowe?

Prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu studia podyplomowe na kierunku Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją odbywają się pod patronatem firmy VGL Group. Słuchacze kierunku uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców-praktyków. Dzięki temu poznają aktualne trendy w logistyce, a także na różne sposoby rozwiązują problemy, z którymi pracownicy komórek logistycznych stykają się na co dzień.

Opłaty

    • cena za semestr
    • 2300 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

  • VGL Group

    Przedsiębiorstwo logistyczne

Program studiów zawiera aktualną wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi. Eksperci VGL Group dzielą się ze słuchaczami bogatym doświadczeniem, uzupełniając program wiedzą praktyczną. Słuchacze zdobywają wiedzę w oparciu o nowoczesne koncepcje i metody zarządzania łańcuchem dostaw.

Grzegorz Dobkowski

Wiceprezes Zarządu VGL Group

b6 vgl group studia podyplomowe logistyka przedsiebirtsw wsaib

 

VGL Group jest czołowym polskim operatorem logistycznym. Bardzo blisko związanym z miastem Gdynia, gdzie mieści się główna siedziba spółki. Firma działa od 2000 roku oferując szeroki portfel usług z zakresu Transportu, Spedycji i Logistyki oraz Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Od tego czasu rozwija się, poszerzając ofertę, zasięg terytorialny budując zaufanie coraz większej liczby klientów polskich i międzynarodowych.

 

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

 Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz
Menadżer Działu Sprzedaży i Akademickiego Biura Karier

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 10

e-mail m.juchniewicz@wsaib.pl