Podyplomowe

Polityka CSR w Firmie
- zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna
studia podyplomowe

NOWOŚĆ
Studia realizowane są we współpracy z Gdańską Fundajcą Kształcenia Menedżerów (GFKM) oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.

Problemy społeczne oraz zmiany klimatyczne, których tempo nabiera na sile, determinują nowe odpowiedzi na te wyzwania, niezbędne do stworzenia i funkcjonowania nowego ładu. Światowe polityki jak również zmieniające się warunki tego świata kształtują zapotrzebowania na pracowników o szerokich kompetencjach. Znajomość Celów Zrównoważonego Rozwoju, Corporate Social Responsibility (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), Zielonego Ładu oraz wyzwań jakie niesie dążenie do neutralności klimatycznej to konieczność dla coraz większej grupy firm i instytucji.

Kompleksowy i kompletny program studiów w Gdyni na tym kierunku zapewnia słuchaczom solidne podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej. Spotkanie z wykładowcami-praktykami na tym kierunku zapewnia zanurzenie się w wiedzę teoretyczną oraz kontakt z realnymi działaniami i wdrożeniami. Program studiów zapewnia możliwość spotkań i dyskusji z praktykami i pasjonatami z WSAiB, z GFKM i Fundacją Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION oraz zaangażowanymi działaczami i promotorami CSR. Mamy niepowtarzalną okazję kształcić potencjał kadrowy przyszłości, przygotowując, w ramach programu studiów, również projekt CSR odpowiadający na indywidualne potrzeby uczestników studiów.

Program studiów obejmuje również możliwość zapoznania się z regulacjami prawnymi, które określają obowiązki i odpowiedzialność firm oraz możliwością rozwojową jaką niosą nowe przepisy i regulacje.
Słuchaczami tego kierunku mogą być absolwenci studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich.

Studia podyplomowe.
„Polityka CSR w firmie - zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna” to szansa na rozwój Twojej firmy!

Korzyści dla uczestnika Studiów:

 • Umiejętność sporządzenia planu raportu CSR i pracy nad raportem CSR.
 • Umiejętność tworzenia strategii CSR w firmie
 • Umiejętność liczenia śladu węglowego. Umiejętność doboru źródeł OZE (znajomość OZE, ich zalety, parametry, zastosowanie).
 • Umiejętność analizy kosztów mediów i dobór metod ograniczania kosztów.
 • Znajomość założeń Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Poznanie założeń komunikacji - Zielony Ład i CSR wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji.
 • Umiejętność dokonywania zmian we własnej organizacji tak, aby działała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – aspekty prawne i ekonomiczne.
 • Kształtowanie nawyków konsumpcyjnych w firmie (co zmieniamy z uwagi na środowisko, koszty i inne aspekty).
 • Poznanie metod pisania specyfikacji zakupów i przetargów w aspekcie neutralności klimatycznej.
 • Umiejętność ujęcia aspektów neutralności klimatycznej i CSR w procesach inwestycyjnych.
 • Kształtowanie logistyki i gospodarki magazynowej w służbie neutralności klimatycznej. Poznanie wpływu CSR na konkurencyjność sektora MŚP (na podstawie badań) oraz efektywności stałej współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami, spełniającymi standardy firmy (w tym narzędzi, m.in. weryfikacji partnerów, kodeks etyczny).
 • Poznanie narzędzi polityki różnorodności w firmie.
 • Poznanie i kształtowanie aspektów miękkich organizacji: efektywność pracownika a zaangażowanie społeczne, nauka innych kompetencji, integracja zespołu w połączeniu z realizacją jednostkowych celów zrównoważonego rozwoju.
 • Umiejętność mierzenie parametrów wpływu poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Firma realizująca założenia CSR, Zielonego Ładu, neutralności Klimatycznej nie tylko kreuje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie lecz buduje również przewagę konkurencyjną. Wyniesiona ze studiów wiedza pozwala na świadome działanie w ochronie środowiska i klimatu jak również na osiąganie korzyści z obniżenia kosztów i wykorzystania nowoczesnych technik.

Dlaczego studia podyplomowe „Polityka CSR w firmie - zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna” są wyjątkowe?

Prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, wspólnie z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, studia podyplomowe na kierunku „Polityka CSR w firmie - zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna” są niezwykłym połączeniem wiedzy i praktyki w obszarze nowoczesnych wyzwań stojących przez przedsiębiorstwami i instytucjami. Program studiów stanowi szansę dla firm pozyskania wiedzy rozproszonej na różnych kierunkach i szkoleniach. W jednym programie zawarte są najważniejsze tematy i obszary wyzwań przed którymi stają polskie firmy.
Studenci kierunku pozyskują kompleksowo wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach podlegającym największym zmianom w zakresie prawa i praktycznego funkcjonowania wszystkich podmiotów na rynku krajowym i europejskim.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 4200 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

 

GFKM

 

GFKM to jedna z największych szkół biznesu w Polsce, realizująca Programy Executive MBA, szkolenia otwarte i firmowe. Od ponad 30 lat pomagamy organizacjom w podnoszeniu skuteczności ich działania na rynku. Prowadzimy szkolenia, które mają formę warsztatów. Trenerzy opierają je na case’ach, praktycznych przykładach oraz ćwiczeniach skoncentrowanych na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązywań. Stawiamy na praktyczne umiejętności i wiedzę dostosowaną do konkretnej branży oraz potrzeb klienta. GFKM to także doradztwo i coaching. Nasi eksperci to osoby wieloletnim doświadczeniem.

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl